Renteaanbod geldig gedurende Offerte geldigheidsduur bestaande bouw Offerte geldigheidsduur nieuwbouw Offerte geldigheidsduur bestaande bouw na verlenging Offerte geldigheidsduur nieuwbouw na verlenging Kosten verlengen offerte bestaande bouw Kosten verlengen offerte nieuwbouw Woon-/winkelpand Woonboerderij Woonboot Opgebouwde waarde banksparen telt mee voor LTV CPO toegestaan Zelfbouw toegestaan Afbouwgarantie verplicht bij projectmatige nieuwbouw Afbouwgarantie verplicht bij CPO Afbouwgarantie verplicht bij zelfbouw Automatische rentedaling tijdens de rentevaste periode Hoogte boetevrij aflossen per jaar Maximale overbrugging indien huidige woning nog niet verkocht Maximale overbrugging indien huidige woning is verkocht Verplichting om een ORV af te sluiten? Hypotheekrente mee te verhuizen naar volgende woning? Rentemiddeling is mogelijk Verstrekking op werkelijke lasten mogelijk (niet senioren) Taxatie verplicht bij projectmatige nieuwbouw Taxatie verplicht bij CPO Taxatie verplicht bij zelfbouw Groninger akte toegestaan Niet actieve VVE toegestaan Maximale LTV o.b.v. koopsom Maximale LTV o.b.v. taxatiewaarde Langere looptijd hypotheek dan looptijd erfpacht toegestaan Bijzondere koopconstructies met NHG toegestaan Houtskeletbouw Gedeeltelijke verhuurde woning toegestaan Minimale marktwaarde (na verbouwing) Toetsing erfpachtcanon bij wijzigen binnen hoeveel maanden Automatische aanpassing risicocategorie (LTV) gedurende looptijd lening Contractrente is offerterente Starterslening mogelijk In combinatie met Duokoop Annuleringskosten Hypotheekrente bij passeren op basis van Hypotheek met NHG mogelijk Contractrente is dagrente Contractrente is dalrente Contractrente is laagste rente van offerterente of passeerrente Afsluitkosten overbruggingskrediet Bepaling maximale overbruggingskrediet op niet verkocht pand o.b.v. percentage marktwaarde Bepaling maximale overbruggingskrediet niet verkocht pand o.b.v. percentage (verwachte) verkooprijs Bepaling maximale overbruggingskrediet definitief verkocht pand o.b.v. percentage verkooprijs Bepaling maximale overbruggingskrediet voorwaardelijk verkocht pand o.b.v. percentage marktwaarde Bepaling maximale overbruggingskrediet voorwaardelijk verkocht pand o.b.v. percentage (verwachte) verkooprijs Maximale looptijd overbruggingskrediet bestaande bouw in maanden Maximale looptijd overbruggingskrediet nieuwbouw in maanden Minimaal bedrag overbruggingskrediet Overbrugging mogelijk indien hypotheek elders Periode overbrugging van dubbele woonlasten in maanden WOZ toegestaan bij overbruggingskrediet Voorwaarden bij geen vast dienstverband Maximale verstrekking (marktwaarde) o.b.v. WOZ-waarde Maximale verstrekking (marktwaarde) o.b.v. modelmatig- of desktoptaxatie Hoogte boetevrij aflossen per jaar uit eigen vermogen Acceptatie van Arbeidsmarktscan als toetsinkomen Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij flexwerkers Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij zelfstandigen Meer dan 2 aanvragers Aanvragers zijn familie is toegestaan Apart acceptatiebeleid voor senioren Bepaling marktwaarde bestaande bouw o.b.v. taxatierapport Bepaling marktwaarde bestaande bouw o.b.v. modelmatig- of desktoptaxatie Bepaling marktwaarde bestaande bouw o.b.v. WOZ-waarde Bepaling marktwaarde bij nieuwbouw Erfpacht particulier Erfpacht overheid Verhuur toegestaan Recreatiewoning Modelmatig- of desktoptaxatie toegestaan bij overbruggingskrediet Annuleringskosten na verlenging Verlengingskosten offerte Offerte geldigheidsduur bestaande bouw (totaal) Offerte geldigheidsduur nieuwbouw (totaal) Verhuisregeling Digitaal tekenen toegestaan Consumptief deel Bedrag minimale extra aflossing Kosten omzetten hypotheekvorm Restschuld looptijd in maanden Restschuld meefinancieren Tweede hypotheek mogelijk met eerste elders Vergoeding bouwdepotrente bij nieuwbouw is gelijk aan hypotheekrente Vergoeding bouwdepotrente bij verbouwing is gelijk aan hypotheekrente Minimale hoofdsom Overwaarde boetevrij aflossen toegestaan Fiscaal geruisloze voortzetting toegestaan Looptijd bouwdepot nieuwbouw Verlenging bouwdepot in maanden nieuwbouw Verruiming op LTI o.b.v. energie besparende voorzieningen Energiebespaarbudget (EBB) is toegestaan Minimale verstrekking bij verhoging Maximale verstrekking (marktwaarde) bij verhoging o.b.v. WOZ-waarde Maximale verstrekking (marktwaarde) bij oversluiten Maximale verstrekking (marktwaarde) met energiebesparende voorzieningen Looptijd bouwdepot bestaande bouw Verlenging bouwdepot in maanden Maximale hoofdsom (regulier proces & voorwaarden) Maximale hoofdsom (inclusief eventuele beperkingen) Verlengingskosten op dagbasis Verlengingskosten per volledige maand Binnen hoeveel maanden verhuisregeling toegestaan Bankgarantie mogelijk Boetevrij aflossen bij executieverkoop Boetevrij aflossen bij overlijden partner Borgstelling mogelijk Bepaling marktwaarde bij verhoging o.b.v. WOZ Bepaling marktwaarde bij verhoging o.b.v. modelmatig- of desktoptaxatie Maximale verstrekking (marktwaarde) bij verhoging o.b.v. modelmatig- of desktoptaxatie Administratie kosten verhoging Administratie kosten interne oversluiting Administratie kosten externe oversluiting Inkomensbepaling loondienst toegestaan Inkomen uit keuzebudget/IKB toegestaan Inkomen uit bonus (bedrijfsresultaten) toegestaan Inkomen uit bonus (persoonsgebonden) toegestaan Over de laatste hoeveel maanden moet persoonsgebonden provisie berekend worden Over de laatste hoeveel maanden moet ORT/ploegentoeslag berekend worden Over de laatste hoeveel maanden moet structureel overwerk berekend worden Maximale aantal werkuren in een week Inkomen uit PGB Inkomen uit Wajong Inkomen uit WAO Inkomen uit WAZ Inkomen uit WGA Inkomen uit IVA Inkomsten uit verhuur meenemen in inkomenstoets Inkomsten uit (toekomstige) lijfrente meenemen in inkomenstoets Binnen hoeveel maanden tot AOW leeftijd moet rekening gehouden worden met pensioeninkomen Leen/schenkingsconstructies toetsen op werkelijke last Toetsing persoonlijke lening/aflopend krediet o.b.v. werkelijke last Toetsing persoonlijke lening/aflopend krediet o.b.v. van 2% oorspronkelijke kredietsom Toetsing doorlopend krediet o.b.v. werkelijke last Toetsing doorlopend krediet o.b.v. 2% kredietlimiet Toetsing operational autolease o.b.v. werkelijke last Toetsing operational autolease o.b.v. 2% kredietlimiet Toetsing voor aflossing restschuld o.b.v. werkelijke last Toetsing voor aflossing restschuld o.b.v. 2% kredietlimiet RN of RH codering toegestaan HY-codering acceptabel bij aantoonbaar finale kwijtschelding door NHG Herstelde A of A1 codering toegestaan test0109 Bepaling zelfstandig inkomen via rekenmeester Bepaling zelfstandig inkomen via geldverstrekker Bepaling zelfstandig inkomen via VIIZ Meenemen toekomstige inkomensstijging Meenemen inkomen uit toekomstig dienstverband Meenemen huidige inkomen bij intentieverklaring voor bepaalde tijd Bepaling flexinkomen gemiddelde laatste 3 jaar, max laatste jaar Bepaling toetsinkomen bij uitzendwerk gemiddelde laatste 3 jaar, max laatste jaar Perspectief verklaring toegestaan Buitenlandse werkgever toegestaan Indien zelfstandig inkomen niet wordt meegenomen dan moeten cijfers beoordeeld worden door geldverstrekker Indien zelfstandig inkomen niet wordt meegenomen dan moeten cijfers beoordeeld worden door rekenmeester 1-2-3 regeling is toegestaan Meer dan 2 BV's zijn toegestaan Maximale lening LTV indien zelfstandige < 3 jaar zelfstandig is toegestaan Korte dan 1 jaar zelfstandige is toegestaan Aantonen zelfstandige cijfers indien in bezit van percentage aandelen Inkomen uit AIOS is toegestaan Inkomen uit ANIOS is toegestaan Minimaal aantal maanden wonen en werken in Nederland 30% regeling toegestaan Bruteren inkomen toegestaan Leen/schenkingsconstructies toegestaan zonder toetsing Vanaf welke maand moeten tussentijdse cijfers aangeleverd worden Vanaf welke maand moeten definitieve cijfers van het vorige jaar aanleveren worden
Logo a.s.r. a.s.r. DigiThuis hypotheek 15 dagen 3 maanden 90 dagen 3 maanden 3 maanden 3 maanden 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag Nee Onbekend Nee propose Nee Ja Ja N.v.t. N.v.t. Ja 10% Per leningdeel 85% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Nee Ja (pre senioren) Nee N.v.t. N.v.t. propose met NHG propose Nee Ja Nee Nee Nee Nee Onbekend 12 maanden Ja Ja Ja Nee 1% Offerterente Nee Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% -restschuld-2% verkoopkosten N.v.t. 90% -schuldrest 12 maanden 12 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Ja Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Ja Nee Ja Ja middels UWV bericht Ja Nee Ja Ja Ja Ja Alleen bij OVB VON + meerwerk + renteverlies. Als taxatie verplicht is, dan geldt de marktwaarde uit het taxatierapport. Nee Ja propose bij tewerkstelling buitenland Nee Ja 1% 0% per verlengde dag 6 maanden 6 maanden Ja Ja 100% € 50.00 € 200.00 180 maanden Individuele beoordeling Nee Ja Ja € 25,000.00 Nee Nee 30 maanden 6 maanden Ja Ja € 10,000.00 N.v.t. 100% 106% 12 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Ja 80% € 0.00 Onbekend Onbekend Ja propose mag worden meegenomen als inkomen indien het vast, vrij besteedbaar en geldelijk wordt uitgekeerd. propose Handig!/IBL propose Handig!/IBL N.v.t. Handig!/IBL N.v.t. Handig!/IBL N.v.t. Handig!/IBL 40 Meer op voorwaarde Meer dan 40 is mogelijk indien dit al meer dan 2 jaar het geval is en ook in de toekomst bestendig zal blijven Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee 120 maanden N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee propose propose IBL inkomen Nee Handig!/IBL Nee Handig!/IBL Ja Nee Nee Ja Nee Ja 100% Ja Nee 5% Ja Ja 0 maanden Nee Nee Nee Onbekend Onbekend
Logo a.s.r. a.s.r. Startershypotheek 15 dagen 90 dagen 90 dagen 5 maanden 9 maanden 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag Ja 15% 85% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Nee Ja (pre senioren) Ja Nee 1,00% Offerterente Ja Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring Niet mogelijk 90% MW Nee
Logo a.s.r. a.s.r. WelThuis 15 dagen 3 maanden 90 dagen 3 maanden 6 maanden 9 maanden 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag Nee Onbekend Nee propose Nee Ja Ja N.v.t. Ja Ja 15% Volledige bedrag 85% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Nee Ja (pre senioren) Nee N.v.t. N.v.t. propose met NHG propose Nee Ja Nee Ja beperkt Nee Nee N.v.t. 12 maanden Ja Ja Ja Nee 1% Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest - 2% vk. kosten N.v.t. 90% - schuldrest 12 maanden 12 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Ja Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring N.v.t. 90% N.v.t. Ja Nee Ja Ja via UWV bericht Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee VON + meerwerk Nee Ja propose bij tewerkstelling buitenland Nee Ja 1% 0% per verlengde dag 9 maanden 12 maanden Ja Ja 100% € 50.00 € 200.00 180 maanden Ja Nee Ja Ja € 25,000.00 Nee Ja soms 30 maanden 6 maanden Ja Ja € 10,000.00 N.v.t. 100% 106% 12 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Ja 90% € 0.00 Ja € 200,- Nee Ja minimaal 3 maanden in dienst propose Voor NHG zijn we NHG volgend. Voor niet NHG geldt, dat het mag worden meegenomen als inkomen indien het vast, vrij besteedbaar en geldelijk wordt uitgekeerd. propose propose 12 maanden 12 maanden 12 maanden 40 meer op voorwaarde Als de totale arbeidsduur meer dan 40 uur bedraagt dient de acceptant vast te stellen dat het aannemelijk is dat de aanvrager dit aantal uren ook in de toekomst kan blijven voldoen Ja soms Ja Ja Ja Ja beperkt Ja Nee Ja 120 maanden N.v.t. Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Ja propose standaard nee Acceptant mag afwijken indien er geen proeftijd is propose Nee Handig!/IBL Nee Handig!/IBL Ja Nee Nee Ja Nee Ja 100% Ja Nee 5% Ja Ja 0 maanden Nee Nee Nee 7 4
Logo ABN AMRO ABN AMRO Budget 3 weken 3 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden Geen kosten Geen kosten Onbekend Onbekend Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Soms Nee 10% per leningdeel 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Ja Ja (pre senioren) Nee Nee Nee Nee MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee Ja Nee Ja Ja Ja € 90,000.00 12 maanden Ja Ja Ja Ja € 0.00 Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 90% min restschuld N.v.t. 100% - schuldrest 90% N.v.t. 24 maanden 36 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 85% 90% Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies (max. 4%) Ja Ja Onbekend Nee Ja 1% € 0.00 6 maanden 6 maanden Ja Nee 100% € 0.00 € 150.00 180 maanden Ja Ja Ja Ja Onbekend Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. 110% 106% 18 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 5,000,000.00 Nee Nee 3 maanden Ja Kostenloos Ja Ja Nee Nee Ja Onbekend Onbekend Ja € 200,- Nee Ja Ja Ja Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Ja Soms Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja 120 maanden Ja Wegingsfactor consumptieve kredieten > EUR 75.000 - De werkelijke bruto maandlasten. Wegingsfactor consumptieve kredieten > EUR 75.000 - De werkelijke bruto maandlasten. Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Nee Nee Ja Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja propose Inkomsten van aanvragers die werkzaam zijn in Nederland voor een werkgever die gevestigd is in België, Luxemburg of Duitsland worden alleen onder NHG meegenomen. Onbekend Onbekend Nee Ja 100% Onbekend Onbekend 20% Ja Ja 0 maanden Nee Ja Ja indien terugschenking 7 7
Logo ABN AMRO ABN AMRO Woning 3 weken 3 maanden 3 maanden 9 maanden 9 maanden Geen kosten Geen kosten max < 1/2 bedrijfsruimte Woningen met bedrijfsruimte (max < 1/2 bedrijfsruimte van de totale vloeroppervlakte) Onbekend Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja soms Nee 10% Per leningdeel 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Ja Ja (pre senioren) Nee Nee Ja soms Nee MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee Ja Nee Ja Ja Ja € 90,000.00 12 maanden Nee eigen verzoek Nee Ja Met NHG Ja € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee Ja € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest 90% N.v.t. 24 maanden 36 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 85% 90% N.v.t. Ja Ja Ja Ja Ja Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies (max. 4%) Ja Ja Ja Onder voorwaarden Nee Ja 1% € 0.00 12 maanden 12 maanden Ja Nee 100% Onder voorwaarden € 0.00 € 150.00 180 maanden Ja Ja Ja Ja Onbekend Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. 110% 106% 18 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 5,000,000.00 Onbekend Onbekend 6 maanden Ja kosteloos Ja Ja Nee Nee Ja Onbekend Onbekend Ja € 200,- Nee Ja Ja Ja Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 soms Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja 120 maanden Ja Wegingsfactor consumptieve kredieten > EUR 75.000 - De werkelijke bruto maandlasten. Wegingsfactor consumptieve kredieten > EUR 75.000 - De werkelijke bruto maandlasten. Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Nee Nee Ja Nee Ja Ja Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja 100% Ja Onbekend 20% Ja Ja 0 maanden Ja Ja indien terugschenking 7 7
Logo Aegon Aegon Aegon 2 weken 3 maanden 6 maanden 9 maanden 6 maanden Bereidstellingsprovisie op basis van dagrente bij passeren Bereidstellingsprovisie op basis van dagrente bij passeren Nee Zonder agrarische bestemming Nee Ja Nee Nee Ja Nee nvt N.v.t. Ja 10% Per leningdeel 85% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Alleen bij de Aegon spaarhypotheek Ja Nee Nee Nee Nee nvt N.v.t. Ja Ja Nee Ja Onbekend Ja beperkt Onbekend Nee € 125,000.00 Onbekend Ja Ja Ja Nee € 0.00 Offerterente Ja Ja Nee Ja Onbekend 90% - schuldrest N.v.t. N.v.t. 100% - schuldrest N.v.t. 12 maanden 24 maanden Onbekend Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% N.v.t. Ja Nee Ja Nee Ja Ja Max. 4 Ja Ja Ja Ja Calcasa Desktop Taxatie. Nee Koop-/aanneemsom + grond + meerwerk + bouwrente + renteverlies + aansluiting nutsvoorzieningen + kosten bouw Nee Ja Nee Nee Ja € 0.00 0% 12 maanden 12 maanden Ja Ja Ja - explain € 1,000.00 € 150.00 180 maanden Ja Nee Ja Gelijk aan hypotheekrente Ja Gelijk aan hypotheekrente € 5,000.00 Ja Onbekend 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. 100% 106% 24 maanden N.v.t. niet mogelijk € 800,000.00 € 950,000.00 Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Ja Onbekend € 0.00 Nee Nee Ja Ja Nee Nee 12 maanden 12 maanden 12 maanden 40 Nee Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja 120 maanden Nee 2% hoofdsom Onbekend Onbekend Ja werkelijke last, minimaal 2% Ja werkelijke last, minimaal 2% Onbekend Onbekend Ja Nee Ja RN toegestaan Onbekend Ja Nee Ja Nee Nee Ja Nee Nee Ja Ja Ja Onbekend Nee Ja Onbekend Onbekend 90% Ja Onbekend 5% Onbekend Onbekend 0 maanden Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking 8 5
Logo Allianz Allianz Allianz 3 weken 3 maanden 6 maanden 6 maanden 3 maanden 0,20% van het hypotheekbedrag per maand 0,20% van het hypotheekbedrag per maand Nee Onder voorwaarden Nee Onbekend Nee Ja Ja Nee nvt Ja Ja 10% 85% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten lening -/- 80% MW Ja Ja Ja Nee Nee nvt Ja Onbekend Ja MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee Ja Ja Ja NHG volgend Nee Nee € 100,000.00 Onbekend Ja Nee Ja Ja € 750.00 Dagrente Ja Nee Nee Ja € 0.00 90% - schuldrest 90% - restschuld 100% - schuldrest Onbekend N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 80% 80% bij NHG 90% 100% Nee Nee Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Koop-/aanneemsom + meerwerk + bouwrente + renteverlies + kosten aansluiting nutsvoorzieningen + kosten van de bouw verminderd met de kosten van minderwerk Nee Ja Nee Nee Ja Calcasa N.v.t. 0% 9 maanden 9 maanden Ja propose Toegestaan voor werkgeversverklaring, (ver)koopaktes en renteaanbod. Niet toegestaan voor bindend krediet aanbod. 80% € 500.00 € 250.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 70,000.00 Ja Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 10,000.00 80% 100% 106% 12 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Onbekend Ja Ja Nee Ja Ja 80% Niet-NHG Onbekend Nee Nee Ja Ja Nee Onbekend 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Nee Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja 120 maanden Ja mits maandlast niet wijzigt als maandlast kan wijzigen Nee Ja Ja Onbekend 2% of werkelijke last 2% of werkelijke last Ja RN toegestaan Nee Nee Ja Nee Ja Nee Onbekend Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja 100% Conform NHG. Zonder NHG: 3 kalenderjaren vereist, als er nog geen 3 kalenderjaren zijn, delen we toch door 3 jaar. Minimaal 1 jaar vereist. Onbekend 25% Onbekend Onbekend 0 maanden Onbekend Onbekend Nee Onbekend 7
Logo Argenta Argenta Classic 3 maanden 4 maanden 8 maanden 8 maanden Ja Onder voorwaarden Ja Onder voorwaarden Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 15% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee Ja N.v.t. Nee Nee Ja € 250.00 100% - schuldrest Onbekend Onbekend 100% - schuldrest Onbekend 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Onbekend N.v.t. 90% N.v.t. Onbekend Ja Ja Ja Ja Onder voorwaarden Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies Nee Ja Nee Nee Onbekend € 500.00 N.v.t. 12 maanden 12 maanden Ja Ja Onbekend € 500.00 € 0.00 Onbekend Nee Nee Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Argenta Argenta Hypotheek 3 weken 3 maanden 3 maanden 9 maanden 9 maanden Geen kosten Geen kosten 25% winkel/ 75% wonen Onbekend Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja Nee 15% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 1.85% kosten Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Onbekend Ja soms Nee Ja Ja soms Onbekend Onbekend Nee € 100,000.00 Onbekend Ja Nee Ja Met NHG Ja N.v.t. Dagrente Ja Ja Nee Ja € 250.00 N.v.t. 90% - schuldrest 100% - 1,85% verkoopprijs - schuld N.v.t. 90% -restschuld 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% N.v.t. Nee Ja Ja Ja Ja alleen met NHG Nee Nee Ja Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies (max 4%) Nee Nee Ja Nee Ja € 500.00 € 0.00 12 maanden 12 maanden Ja Ja N.v.t. € 500.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 25,000.00 Ja Onbekend 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. 100% 100% 24 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Nee Nee 12 maanden Onbekend Ja Ja Onbekend Nee Ja 90% Onbekend Nee Nee Ja Onbekend Nee structureel max 20% 12 maanden 12 maanden 12 maanden 50 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Ja 120 maanden Onbekend Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Ja Onbekend Ja Ja Onbekend Onbekend 100% Nee Onbekend 5% Onbekend Onbekend 0 maanden Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking 6 7
Logo Argenta Argenta Light Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo ASN Bank ASN Bank Hypotheek 4 weken 6 maanden 12 maanden 0 maanden 0 maanden Geen kosten Geen kosten Ja minimaal 60% wonen Ja onder voorwaarden Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 99% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Ja Nee vanaf € 1.000.000 verplicht Ja Ja Ja Nee Ja Ja max 110% Ja voldoen aan criteria NVB Ja Ja Nee N.v.t. voldoen aan criteria NVB Nee eigen verzoek Ja Ja Nee € 750.00 Na 3 maanden Offerterente Ja Nee Nee Nee € 195.00 90% 90% 99% - schuldrest 90% N.v.t. 12 maanden 24 maanden € 0.00 Ja bij afsluiten nieuwe lening 12 maanden Nieuwbouw 24 m Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + 100% extra meerwerk + bouwrente, kosten afkoop erfpacht en aansluiting nuts + max. 4% renteverlies Ja Ja Nee Ja Ja 90% van de waarde N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Nee 80% € 0.00 € 195.00 Afh. van hyp.vorm 180 maanden Nee Nee Ja Ja N.v.t. geen Ja Nee 24 maanden 12 maanden Ja Ja N.v.t. N.v.t. 100% Onder voorwaarden 106% 12 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 N.v.t. geen N.v.t. N.v.t. 3 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Ja desktoptaxatie 90% € 0.00 Ja € 150,- Ja € 195,- Ja Ja Nee Ja maximaal 20% 12 maanden tot max 20% vaste ink 12 maanden 12 maanden N.v.t. Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja jaarlast eerste jaar Nee Ja RN toegestaan Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja max 3 100% Ja Nee 5% Ja Ja 12 maanden 12-36 Nee Nee Ja icm NHG 5 5
Logo Attens Hypotheken Attens Hypotheken Attens Hypotheken 3 weken 4 maanden 4 maanden 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Nee propose Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Nee Ja Ja Nee nvt Nee Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Nee Nee nvt Ja Ja Nee Nee Ja max 106% KS Nee Ja beperkt Onbekend Nee € 90,000.00 12 maanden Ja Ja Nee Niet bekend € 0.00 Offerterente Ja Nee Onbekend Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest N.v.t. N.v.t. 24 maanden 24 maanden N.v.t. Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 80% N.v.t. 100% Onbekend Ja Ja Nee Nee Ja Nee ouders meetekenen Ja Ja propose appartementen Ja koop/aanneemsom, meer- minderwerk, bouwrente, renteverlies (max 4%), aansluiting nutsvoorzieningen + indien clausule voor verhoging bouwkosten: dit mag max 5% zijn en aantoonbaar uit eigen middelen voldaan kunnen worden Ja Ja Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. 4 maanden 4 maanden Ja Ja N.v.t. € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 10,000.00 Ja Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 0.00 80% 100% 106% 24 maanden 6 maanden € 900,000.00 € 900,000.00 Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend Ja Ja Nee Ja Ja Onbekend € 0.00 Nee Nee Ja Ja max. 25% Nee Onbekend 12 maanden 25% 12 maanden 12 maanden 50 Ja soms Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Nee Nee Nee Ja Nee Ja Onbekend Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee 100% Nee Onbekend 5% Ja Ja 24 maanden niet EU Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking Onbekend Onbekend
Logo bijBouwe bijBouwe Hypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden 2 maanden 2 maanden Geen kosten Geen kosten Nee propose Nee Onbekend Nee Ja Ja Nee nvt Ja Nee 10% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld 98% Verkoopprijs -/- restschuld lening -/- 80% MW Ja Nee Nee Nee Nee nvt Ja Ja Ja MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee Ja propose Ja NHG volgend Nee Nee € 70,000.00 12 maanden Nee eigen verzoek Ja Nee Ja € 0.00 Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest N.v.t. N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 10,000.00 Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 60% N.v.t. N.v.t. Nee Ja Ja max 40 uur Nee Nee Nee Ja Nee Ja propose Ja koop/aanneemsom + kosten grond, meerwerk, energiebesparende voorzieningen, bouwrente, aansluiting nutsvoorzieningen, kosten bouw minus minderwerk Ja Ja Nee Nee Ja 1% € 0.00 6 maanden 6 maanden propose Hogere LTV niet mogelijk Ja N.v.t. € 0.00 € 250.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 37,500.00 Nee Nee 18 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. 100% 106% 9 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend Ja Ja Nee Nee Nee N.v.t. € 250.00 Nee Nee Ja Ja conform NHG Onbekend Onbekend 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 op voorwaarde Standaard 40 uur. Meerdere kan eventueel als overwerk worden meegenomen (max 20%) Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Ja Ja Nee propose werkelijke last, minimaal 2% propose werkelijke last, minimaal 2% Ja Nee Onbekend Onbekend Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Ja Ja bij een vast contract Nee Ja propose Alleen indien uitzendbureau is aangesloten bij ABU, NBBU of keurmerk SNA Nee propose België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg Ja Nee Nee Ja 100% Nee Onbekend 5% Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking 8 5
Logo BLG Wonen BLG Wonen Bespaarhypotheek 4 weken 6 maanden 12 maanden N.v.t. N.v.t. € 0,- € 0,- Ja min 60% wonen Ja onder voorwaarden Nee N.v.t. Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 99% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Nee vanaf €1.000.000 verplicht Ja Ja Ja Nee Ja Ja max 110% Ja Voldoen aan criteria van NVB Nee Ja Nee N.v.t. Voldoen aan criteria van NVB Ja Ja Ja Nee € 750.00 na 3 maanden Offerterente Ja Nee Nee Nee € 115.00 90% 90% 99% -schuldrest 90% N.v.t. 12 maanden 24 maanden € 0.00 Ja bij afsluiten nieuwe lening 12 maanden nieuwbouw 24 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + 100% extra meerwerk + bouwrente, kosten afkoop erfpacht en aansluiting nuts + max. 4% renteverlies Ja Ja Nee Nee Ja 90% van de waarde N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Nee 80% € 0.00 € 195.00 afh. van hyp.vorm N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 0.00 Ja N.v.t. 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 0.00 N.v.t. 100% 106% 12 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 3 maanden Nee Ja Ja Nee N.v.t. Ja desktoptaxatie 90% € 0.00 Ja eur 195 Ja eur 195 Ja Ja Nee Ja 12 maanden tot max 20% van vaste ink 12 maanden 12 maanden N.v.t. Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja jaarlast eerste jaar Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja max 3 80% indien meer dan 50% Ja Nee 5% Ja Ja 12 maanden Nee Nee Ja icm NHG 5 5
Logo BLG Wonen BLG Wonen BLG Wonen 4 weken 6 maanden 12 maanden 0 maanden 0 maanden Geen kosten Geen kosten Ja minimaal 60% wonen Ja onder voorwaarden Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee 10% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld 99% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Ja Ja Nee vanaf € 1.000.000 verplicht Ja Ja Ja Nee Ja Ja max 110% Ja voldoen aan criteria NVB Ja Ja Nee N.v.t. voldoen aan criteria NVB Nee eigen verzoek Ja Ja Nee € 750.00 na 3 maanden Offerterente Ja Nee Nee Nee € 195.00 Verlenging OVB € 195,- 90% 90% 99% - schuldrest 90% N.v.t. 12 maanden 24 maanden € 0.00 Ja bij afsluiten nieuwe lening 12 maanden nieuwbouw 24 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + 100% extra meerwerk + bouwrente, kosten afkoop erfpacht en aansluiting nuts + max. 4% renteverlies Ja Ja Nee Ja Ja 90% van de waarde N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Nee 80% € 0.00 € 195.00 afh van hyp.vorm 180 maanden Ja Nee Ja Ja N.v.t. geen Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Ja N.v.t. N.v.t. 100% 106% 12 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 N.v.t. geen N.v.t. N.v.t. 3 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Ja desktoptaxatie 90% € 0.00 Ja € 150,- Ja € 195,- Ja Ja Nee Ja gem. afgelopen jaar 12 maanden tot maximaal 20% van vaste ink 12 maanden 12 maanden N.v.t. Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja jaarlast eerste jaar Nee Ja RN toegestaan Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja max 3 100% Ja Nee 5% Ja Ja 36 maanden Nee Nee Ja icm NHG 5 5
Logo bunq bunq Easy Mortgage 120 dagen 4 maanden 4 maanden 2 maanden 2 maanden Ja, tegen een bereidstellingsprovisie Ja, tegen een bereidstellingsprovisie 0.25% per maand Nee Ja geen argrarische bestemming Nee Onbekend Ja Nee Ja Ja Nee nvt Ja 10% 80% overwaarde 97% Verkoopprijs -/- restschuld t.o.v mw en leeftijd kan Bunq de schuldenaar verplichten een ORV af te sluiten Ja Nee Ja Nee Nee Nee nvt Nee propose Nee Ja propose Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Ja Nee Onbekend € 100,000.00 12 maanden Ja Nee Ja Ja N.v.t. Dagrente indien lager dan offerterente Ja Ja Nee Ja N.v.t. 90% - restschuld 90% - restschuld 97% 90% -restschuld 90% -restschuld 12 maanden 12 maanden Onbekend Nee 6 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 80% 90 bij oversluiting 100% Nee Ja Ja max 45 uur Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja Nee Koop/aanneemsom + meerwerk + EVB + renteverlies max 4% Nee Ja propose Nee Ja N.v.t. 0% 6 maanden 6 maanden Ja Ja 90% Onbekend Onbekend N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 70,000.00 Ja Nee 18 maanden 6 maanden Ja Ja € 15,000.00 N.v.t. 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 650,000.00 € 1,000,000.00 Ja bij rentestijging Nee 3 maanden Nee Ja Ja Nee Nee Ja 90% € 300.00 N.v.t. N.v.t. Ja Ja Nee Ja 12 maanden max. 20% inkomen 12 maanden max. 20% inkomen 12 maanden max. 20% inkomen 45 Nee Ja Ja Ja Nee Ja propose op voorlegbasis max 20% Ja 126 maanden Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee netto werkelijke last Nee netto werkelijke last Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee bij een vast contract Ja Ja Nee Ja Ja Onbekend Ja Ja 100% Ja Nee 5% Ja Ja 6 maanden niet EU Ja Nee Ja indien terugschenking Onbekend Onbekend
Logo Centraal Beheer Centraal Beheer Basis Hypotheek 2 Weken 4 Maanden 4 Maanden Niet Mogelijk Niet Mogelijk De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Ja 15% 90% marktwaarde -/- restschuld 90% MW -/- restschuld - kosten Nee Ja Ja Nee Ja Nee € 0 Offerterente Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Nee 90% MW Nee Ja
Logo Centraal Beheer Centraal Beheer Leef Hypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden 2 maanden 8 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee propose Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Nee Ja Ja Nee nvt Nee Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld -/- kosten Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Ja Ja Nee Nee nvt Ja Ja Ja tot 3 appartementen Nee Ja max 106% KS Nee Ja beperkt Onbekend Nee Onbekend 12 maanden Ja Ja Nee Nee € 0.00 Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest - verkoopkosten N.v.t. N.v.t. 12 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. 100% Onbekend Ja Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja propose appartementen Nee Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies (max. 4%) + indien clausule voor verhoging bouwkosten: dit mag max 5% zijn en aantoonbaar uit eigen middelen voldaan kunnen worden Ja Ja propose Nee Ja € 0.00 0% 6 maanden 12 maanden Ja Ja 100% € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Ja Ja Ja € 25,000.00 Ja Nee 24 maanden N.v.t. Ja Ja € 0.00 N.v.t. 100% 106% 24 maanden N.v.t. nee € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Nee Ja bij rentestijging 6 maanden Nee Ja Ja Nee Nee Nee N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja max. 25% Onbekend Onbekend 12 maanden max. 25% 12 maanden 12 maanden Max. 25% 50 Ja soms Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Onbekend Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja flexen Ja binnen 6m zonder proeftijd Nee Ja propose Alleen indien uitzendbureau is aangesloten bij ABU of NBBU Nee Onbekend Nee Ja Nee Onbekend 100% Nee Onbekend Onbekend propose voorbespreken propose voorbespreken 24 maanden niet EU Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking 4 4
Logo Centraal Beheer Centraal Beheer Plus Hypotheek 2 Weken 4 Maanden 4 Maanden 4 Maanden Niet Mogelijk De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Nee 20% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Ja Nee Ja Nee €0 Offerterente Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Nee 90% MW Nee Ja
Logo Centraal Beheer Centraal Beheer Thuis Hypotheek 2 weken 4 maanden 4 weken 2 maanden 2 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee Ja Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja 20% 90% marktwaarde -/- restschuld -/- kosten Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee Ja Nee € 0 Dalrente Ja Ja Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest - verkoop kosten 90% - schuldrest N.v.t. 12 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Onbekend gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Niet mogelijk 90% MW Nee Onbekend Ja Ja Onder voorwaarden Nee Nee Nee Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies (max. 4%) Ja Ja Nee Nee Onbekend € 0.00 0% 6 maanden 6 maanden Ja Ja 100% € 0.00 € 0.00 Onbekend Nee Nee Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Clarian Wonen Clarian Wonen Clarian Wonen 3 weken 2 maanden 2 maanden 4 maanden 10 maanden Geen kosten 0,20% van het hypotheekbedrag per maand Nee Zonder agr. bestem. Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja t/m 3 appartementen Nee Ja Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Nee Onbekend Nee € 100,000.00 36 maanden Ja Ja Na 3 weken offerterente Nee Nee € 0.00 Offerterente Nee Nee Ja 3 weken dalrente Nee € 250.00 90% - schuldrest 90% - schuldrest 98% - schuldrest N.v.t. 90% - schuldrest 24 maanden 24 maanden € 2,500.00 Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 90% 90% 100% Nee Ja Ja max 40 uur Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee koop/aanneemsom + kosten grond + meerwerk + energiebesparende voorzieningen + bouwrente + renteverlies + aansluiting nutsvoorzieningen + kosten bouw - minderwerk Nee Ja Nee Nee Ja € 0.00 € 0.00 Bij nieuwbouw voorwaarden 6 maanden 12 maanden Ja Ja 80% € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 25,000.00 Ja Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 750,000.00 Ja 0,0067% Ja 0,20% 6 maanden Ja Ja Ja Nee Nee Ja 90% € 0.00 Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden 40 op voorwaarde meer meer kan op basis van overuren meegenomen worden. Nee Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja 120 maanden Ja 2% of werkelijke last 2% of werkelijke last 2% of werkelijke last 2% of werkelijke last 2% of werkelijke last 2% of werkelijke last Nee netto werkelijke last Nee netto werkelijke last Ja Nee Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Nee propose als inkomen in € is Ja Onbekend Nee Onbekend 100% Ja Onbekend 100% Onbekend Onbekend 0 maanden Ja Onbekend Ja indien terugschenking Onbekend Onbekend
Logo Duitse VOLKSBANK Hypotheek Duitse VOLKSBANK Hypotheek Standaard Niet van toepassing 5 maanden Niet van toepassing 19 maanden n.v.t. 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee 10% Ja, voor overbruggingskredieten tot 75% van de marktwaarde (inclusief bestaande hypotheek) Ja, voor overbruggingskredieten tot 75% van de markwaarde (inclusief bestaande hypotheek) Nee Ja Nee Ja Nee Nee € 0 Offerterente Ja nvt Niet mogelijk 75% MW uitgezonderd nieuwbouw en appartementen Nee
Logo Dynamic Dynamic Verhuurhypotheek 3 weken 2 maanden N.v.t. 4 maanden N.v.t. Geen kosten Geen kosten Nee Nee Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee 10% nvt nvt lening -/- 80% MW Nee Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Nee € 0.00 Offerterente Nee Nee Nee Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. Onbekend gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Ja Ja 40 uur Nee Nee Ja Max. 3 Onbekend Ja Ja Nee Nee Gevalideerd nieuwbouwtaxatie of koop-/aanneemsom, meerwerk, bouwkosten, kosten nutsvoorzieningen Ja Ja Ja Nee Onbekend 1% € 0.00 6 maanden N.v.t. Nee Ja 100% t.b.v. woning N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 70,000.00 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend € 10,000.00 Onbekend 90% N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend € 1,000,000.00 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Florius Florius Profijt drie + drie 2 weken 3 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden Geen kosten Geen kosten Max < 1/3 bedrijfsgedeelte propose Bij woonboerderijen met < 3 hectare grond met agrarische bestemming zonder bedrijfsmatig agrarisch gebruik is een maximale verstrekking van 85% van de waarde van de woning toegestaan Nee propose Alleen bij bankspaar en interne spaarpolissen (Lening dient al wel in beheer te zijn). Ja Ja Ja Ja Ja soms Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Ja Ja (pre senioren) Nee Nee Ja soms propose MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee Ja Nee Ja Ja Ja € 90,000.00 12 maanden Nee eigen verzoek Ja Ja Ja N.v.t. Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest en verkoopkosten N.v.t. 100% - schuldrest 90% -schuldrest. N.v.t. 24 maanden 36 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 jaar / intentieverklaring 85% bij mutaties, niet verhogingen 90% 100% Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja De koop- /aanneemsom + kosten van de grond + kosten van de bouw + meerwerk + bouwrente + renteverlies(max 4%) + aansluiting nutsvoorzieningen + meerwerk minus minderwerk Ja Ja propose Nee Ja 1% € 0.00 6 maanden 6 maanden Ja Ja via eigen portaal 100% € 25.00 € 0.00 180 maanden Ja Nee Ja Ja € 0.00 Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Ja N.v.t. N.v.t. 110% 106% 18 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 5,000,000.00 N.v.t. N.v.t. 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Ja Onbekend € 0.00 Nee Nee Ja Ja Ja gem. 3 jaar, max. 25% inkomen Ja gem. 3 jaar, max. 25% inkomen 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Ja soms Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja 120 maanden Ja Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja propose Indien A meer dan een jaar geleden en H binnen 3 maanden Nee Ja met NHG Ja Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja propose Ja Nee Nee Ja 100% Ja Nee 20% propose maatwerk propose maatwerk 0 maanden Ja Nee Ja indien terugschenking 5 zonder NHG juli 5 zonder NHG juli
Logo Florius Florius Profijt twaalf 2 weken 3 maanden 3 maanden 9 maanden 9 maanden Geen kosten Geen kosten Max < 1/3 bedrijfsgedeelte propose Bij woonboerderijen met < 3 hectare grond met agrarische bestemming zonder bedrijfsmatig agrarisch gebruik is een maximale verstrekking van 85% van de waarde van de woning toegestaan Nee propose Alleen bij bankspaar en interne spaarpolissen (Lening dient al wel in beheer te zijn). Ja Ja Ja Ja Ja soms Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Ja Ja (pre senioren) Nee Nee Ja soms propose Ja MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee Ja Nee Ja Ja Ja € 90,000.00 12 maanden Nee eigen verzoek Ja Offerterente of dagrente Ja Ja € 0.00 Dagrente Ja Ja Offerterente of dagrente Nee Ja € 0.00 90% - schuldrest en verkoopkosten N.v.t. 100% - schuldrest 90% -schuldrest N.v.t. 24 maanden 36 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 jaar / intentieverklaring 85% bij mutaties, niet verhogingen 90% 100% Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja De koop- /aanneemsom + kosten van de grond + kosten van de bouw + meerwerk + bouwrente + renteverlies(max 4%) + aansluiting nutsvoorzieningen + meerwerk minus minderwerk Ja Ja propose Nee Ja 1% € 0.00 12 maanden 12 maanden Ja Ja via eigen portaal 100% € 25.00 € 0.00 180 maanden Ja Nee Ja Ja € 0.00 Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Ja N.v.t. N.v.t. 110% 106% 18 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 5,000,000.00 N.v.t. N.v.t. 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee N.v.t. Ja Onbekend € 0.00 Nee Nee Ja Ja Ja gem. 3 jaar, max. 25% inkomen Ja gem. 3 jaar, max. 25% inkomen 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Ja soms Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja 120 maanden Ja Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja propose Nee Ja met NHG Ja Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja propose Ja Nee Nee Ja 100% Ja Nee 20% propose maatwerk propose maatwerk 0 maanden Ja Nee Ja indien terugschenking 5 zonder NHG juli 5 zonder NHG juli
Logo Groene Hart Hypotheken Groene Hart Hypotheken Groene Hart Hypotheken 3 weken 4 maanden 4 maanden 2 maanden 2 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee Ja Zonder agrarische bestemming Nee N.v.t. Ja Nee Ja Ja Nee Ja 10% 97% marktwaarde -/- restschuld 80% van de verwachtte overwaarde van het onderpand Nee Nee Onbekend Nee Onbekend Nee Nee nvt Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee € 100,000.00 12 maanden Ja Nee Ja Nee € 0.00 Offerterente Ja Ja Nee Ja € 0.00 90% - schuldrest 90% - schuldrest 97% - schuldrest 90% -restschuld 90% -restschuld 12 maanden 12 maanden € 0.00 Nee 6 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 100% 90% bij oversluiting 100% Nee Ja Ja Max 45 uur Nee Ja Min. 12 maanden Nee Nee Ja Ja Ja Nee Koop/aanneemsom plus meerwerk, energiebesparende voorzieningen, renteverlies (max 4%) Nee Ja Nee Nee Ja € 0.00 0% 6 maanden 6 maanden Ja Onbekend 90% € 0.00 € 0.00 N.v.t. Ja Nee Ja Ja € 70,000.00 Ja N.v.t. 18 maanden 6 maanden Ja Ja € 15,000.00 N.v.t. 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 650,000.00 € 1,000,000.00 Ja bij rentestijging Nee 3 maanden Nee Ja Enkel uit verpande ORV Nee N.v.t. Ja 90% € 300.00 N.v.t. N.v.t. Ja Ja Nee Ja voorlegbasis 12 maanden 12 maanden 12 maanden 45 Nee Ja tot pensioen Ja tot pensioen Ja tot pensioen Nee Ja tot pensioen Ja op voorlegbasis Ja 126 maanden Ja Ja Nee last lager dan 2% Ja Ja Nee Nee op netto last Nee op netto last Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja België of Duitsland Nee Nee Ja Ja voorlegbasis 100% Ja Nee 5% Ja Onbekend 6 maanden Ja Nee Ja tot max 25.000 euro Onbekend Onbekend
Logo HollandWoont HollandWoont HollandWoont 3 weken 3 maanden 6 maanden 3 maanden 6 maanden 0,20% van het hypotheekbedrag per maand 0,20% van het hypotheekbedrag per maand Nee Onbekend Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten Nee Ja Ja Ja Nee Nee Nee Ja t/m 3 appartementen Nee Ja Voor 2013: minimaal helft looptijd hypotheek Ja NHG volgend Onbekend Nee € 75,000.00 36 maanden Ja op hypotheken zonder NHG Ja Ja Niet mogelijk € 0.00 Offerterente Ja Nee Ja Nee € 250.00 90% - schuldrest N.v.t. 98% - schuldrest N.v.t. N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 2,500.00 Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Nee Nee Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee koop/aanneemsom + kosten grond, meerwerk, bouwrente, renteverlies, aansluiting nutsvoorzieningen, kosten bouw verminderd met minderwerk Ja Ja Onbekend Nee Ja € 0.00 0% 6 maanden 12 maanden Ja Ja N.v.t. € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 25,000.00 Ja Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 405,000.00 € 500,000.00 Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Ja Ja Ja Nee Nee Ja 90% € 0.00 Nee Nee Nee Ja Nee Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden 40 meer op voorwaarde Meer kan op basis van overuren worden meegenomen. Ja Ja Ja Ja Nee Ja Onbekend Ja 120 maanden Ja of 2% Ja Ja Ja Ja Onbekend Ja Ja Nee RN codering; Ook een RN 3-registratie met een praktisch laatste aflosdatum (PLA) in het BKR is toegestaan, wanneer de registratiedatum van de bijzonderheidscode 3 en de PLA gelijk zijn Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Ja propose als inkomen in € is Ja Nee Nee Onbekend 100% Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 0 maanden Ja Onbekend Ja indien terugschenking Onbekend Onbekend
Logo Hypotrust Hypotrust Comfort Profijt 3 weken 3 maanden 3 maanden Niet mogelijk Niet mogelijk De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld -/- 2% verkoopprijs Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten Nee Ja Nee Ja Ja Ja € 0 Offerterente Ja Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring | gem. inkomen 3 Jaar Niet mogelijk Niet mogelijk Nee
Logo Hypotrust Hypotrust Elan Hypotheek Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend test Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Hypotrust Hypotrust Elan Plus 3 weken 4 maanden N.v.t. 2 maanden N.v.t. Geen kosten nvt Nee propose Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja 10% Volledige bedrag 88% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten Nee Ja Nee Nee Onbekend Onbekend Onbekend Nee propose t/m 3 appartementen Nee Ja Nee Nee Onbekend Nee € 100,000.00 Onbekend Ja Nee Nee Nee -€ 1.00 Offerterente Nee Nee Nee Ja € 0.00 Tijd. niet mogelijk (Corona) N.v.t. 100% - schuldrest - 2% verk. kosten N.v.t. 88% minus restschuld N.v.t. N.v.t. € 10,000.00 Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee Ja Ja maximaal 48 uur Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nieuwbouw niet mogelijk Nee Ja propose Nee Ja 1% € 0.00 6 maanden N.v.t. Ja Ja 100% € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee N.v.t. Nee € 37,500.00 Nee Nee Onbekend Onbekend Ja Ja € 12,500.00 N.v.t. 100% 106% 9 maanden 6 maanden 2x met 6 maanden € 1,250,000.00 € 2,250,000.00 Onbekend Onbekend 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Ja 90% Onbekend Nee Nee Nee Ja NHG volgend Nee propose Alleen indien vast 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Nee Nee Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Ja 120 maanden Ja Onbekend Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee Onbekend Nee Ja Nee Ja Ja bij een vast contract Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja 100% Ja Onbekend 25% Onbekend Onbekend 0 maanden Nee Onbekend propose indien terugschenking Onbekend 7
Logo Hypotrust Hypotrust Goede Start Hypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden 6 maanden 6 maanden Geen kosten Geen kosten nvt 10% 0 Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten nvt Ja Nee Nee Ja Ja 1,00% Dagrente Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Niet mogelijk Niet mogelijk Nee
Logo Hypotrust Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden 2 maanden 8 maanden 0,20% van het hypotheekbedrag per maand 0,20% van het hypotheekbedrag per maand Nee Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Ja Ja Onbekend Ja Ja 10% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten Nee Ja Ja Nee Nee Onbekend Nee met NHG t/m 3 appartementen Nee Ja Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Ja NHG volgend Onbekend Nee € 75,000.00 12 maanden Ja Ja Ja Met NHG Ja € 0.00 Dagrente Ja Nee Ja Nee € 0.00 90% - schuldrest 90% - schuldrest 98% - schuldrest N.v.t. 90% - schuldrest 24 maanden 24 maanden € 2,500.00 Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% N.v.t. Nee Ja Niet NHG max 40 uur Nee Ja Onder NHG Nee Ja Ja Ja Ja Nee Koop/aanneemsom + kosten grond + meerwerk + energiebesparende voorzieningen + bouwrente + renteverlies + aansluiting nutsvoorzieningen + kosten bouw - minderwerk Nee Ja Onbekend Nee Ja € 0.00 0% Onder voorwaarden 6 maanden 12 maanden Ja Ja N.v.t. Box 3 leningdeel wel mogelijk € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 50,000.00 Nee Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 750,000.00 Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Ja 90% Onbekend Nee Nee Nee Ja NHG volgend Nee Onbekend 24 maanden Bij NHG 12 mnd 12 maanden 24 maanden Bij NHG 12 mnd 40 Nee Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Ja 120 maanden Ja Ja Nee Ja Ja Onbekend Ja Ja min 2% Nee Ja Ja Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 0 maanden Nee Onbekend nee indien terugschenking Onbekend Onbekend
Logo Hypotrust Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4 Maanden 4 maanden 4 maanden 2 maanden 4 maanden Geen kosten Geen kosten Nee Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Nee Ja Ja Onbekend Onbekend Ja 10% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten Nee Ja Nee Nee Nee Onbekend Nee Ja t/m 3 appartementen Nee Ja Nee Ja NHG volgend Nee Nee € 100,000.00 Onbekend Ja Ja Ja Ja € 0.00 Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest 90% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 3,000.00 Nee 0 maanden Onder voorwaarden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee Ja max 40 uur Nee Nee Nee Ja Ja Ja Nee Nee Koop/aanneemsom + kosten grond + kosten meerwerk en/of kosten van energiebesparende voorzieningen + bouwrente + kosten aansluiting nutsvoorziening + kosten bouw Ja Ja Onbekend Nee Nee 0% € 0.00 6 maanden 8 maanden Ja Ja 100% Tot 85% van de MW N.v.t. € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 70,000.00 Nee Nee 18 maanden 6 maanden Ja Ja N.v.t. N.v.t. 85% 85% 9 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Onbekend Onbekend 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Nee N.v.t. Onbekend Nee Nee Ja Ja NHG volgend Nee Nee 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 op voorwaarde Standaard 40 uur. Meer kan als overwerk worden meegenomen, maar voor maximaal 20% van het totale inkomen gebaseerd op een 40-urige werkweek. Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Nee 120 maanden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Onbekend Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja bij een vast contact Ja NHG, vast contract Nee Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% Nee Onbekend 25% Onbekend Onbekend 0 maanden Nee Onbekend Nee 7 Onbekend
Logo Impact Hypotheken Impact Hypotheken Impact Hypotheken 2 maand 2 maanden 2 maanden 4 maanden 10 maanden Niet van toepassing, de geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Niet van toepassing, de geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. propose 25% winkel/ 75% wonen Ja Nee Onbekend Nee Nee Onbekend Nee Onbekend Ja 15% 90% marktwaarde -/- restschuld 98% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Onbekend Nee Onbekend N.v.t. N.v.t. Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee propose alleen met toestemming Onbekend 12 maanden Ja Nee Nee Nee 1% Onder voorwaarden Dagrente Nee Nee Nee Ja € 0.00 90% - schuldrest 90% - schuldrest 98% - schuldrest - verkoopkosten 90% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 36 maanden N.v.t. Nee 12 maanden Onbekend gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. 25% Nee Nee Ja maximaal 45 uur Nee propose minimaal 2 jaar Nee Nee Onbekend Ja Nee Nee Koop-/aanneemsom + meerwerk + bouwrente + max. 4% renteverlies Nee Ja Nee Nee Onbekend N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Onbekend Onbekend € 500.00 € 200.00 N.v.t. Onbekend Onbekend Nee -1% Nee -1% Onbekend Onbekend Onbekend 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 10,000.00 Onbekend 100% 106% 18 maanden 6 maanden Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend propose Indien vast, vrij besteedbaar en geldelijk uitgekeerd. In de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 45 Nee Nee Ja Onbekend Nee Onbekend Nee Nee 120 maanden Onbekend Ja Ja Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Nee Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Onbekend Nee Nee Nee Onbekend Onbekend Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Onbekend Onbekend
Logo ING ING Hypotheek 6 maanden en 2 weken 6 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden 0,20% van het hypotheekbedrag per maand achteraf naar rato berekend per verlengde dag 0,20% van het hypotheekbedrag per maand achteraf naar rato berekend per verlengde dag Ja Onder voorwaarden Ja Nee Alleen bij verhoging Nee Alleen bij postbank spaarhyp Nee Ja Ja N.v.t. Nee Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Ja Ja Nee N.v.t. Ja Ja Nee Nee Ja Nee Nee M.u.v. verhogen hypotheek Ja Ja Conform acceptatiebeleid € 0.00 120 maanden Ja Bij nieuwe rvp of op verzoek Ja Ja Nee 3% NCW methode met maximum 3% Dagrente/ Offerterente Ja Nee Nee Ja 0% 90% 90% 100% Minus verkoopkosten 100% 100% Minus verkoopkosten 24 maanden 24 maanden € 0.00 Ja 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring,IBL,Perspectiefverklaring,Arbeidsmarktscan (pilot) 0% 90% 10% Ja Ja Min benodigd vermogen € 25.000 Ja Beoordeling individuele basis Ja Beoordeling individuele basis Ja Min. één volledig boekjaar Ja Beoordeling individuele basis Ja Ja Ja Ja Nee Zie info Koop-/aanneemsom vermeerderd met meerwerk, bouwrente, afkoopsom erfpacht en aansluiting op de openbare nutsvoorzieningen. Bij dit bedrag wordt de rente tijdens de bouw opgeteld. Hiervoor geldt een maximum van 4% van de som van de koop-/aanneemsom, meerwerk, bouwrente, afkoopsom erfpacht en aansluiting op de openbare nutsvoorzieningen. Ja Ja Ja Deels verhuurd tot 90% LTV Ja Onder voorwaarden Ja 3% NCW methode met maximum 3% 0% 12 maanden 12 maanden Ja Ja 100% € 0.00 € 255.00 Exclusief advieskosten 180 maanden Ja Zowel intern als extern Nee Ja Ja € 0.00 Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 0.00 N.v.t. 115% 106% 24 maanden 12 maanden € 999,999,999,999.00 € 999,999,999,999.00 Ja Ja 6 maanden Ja Ja Ja Nee Nee Ja 90% € 600.00 Nee Nee Ja Ja Nee Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden N.v.t. Nee Ja Ja Ja Nee Ja Ja Conform bijlage IV acc. beleid Ja 120 maanden N.v.t. Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja Conform 3.1.3 acceptatiebeleid Nee Ja Ja Ja Herstelde a of 1-codering Ja Ja Ja Nee Ja Binnen 6 maanden Ja Conform 2.2 acceptatiebeleid Ja Conform 2.2.2 acceptatiebeleid Ja Ook max op huidig inkomen Ja Ook max op huidig inkomen Ja Ja Ja Nee Nee Ja Individuele beoordeling 100% Ja Nee 5% Ja Ja 0 maanden Ja Ja Inkomen x 1,5 Nee N.v.t. 7
Logo IQWOON IQWOON IQWOON 3 weken 4 maanden 4 maanden 4 maanden 4 maanden € 0 € 0 Nee propose Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Ja Ja Onbekend Nee Ja 20% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld 100% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Nee Onbekend Ja propose met NHG Ja soms Nee Ja propose Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Ja NHG volgend Onbekend Nee € 100,000.00 12 maanden Ja Ja Ja Nee € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee Ja € 0.00 90% - schuldrest 90% - schuldrest 100% - schuldrest N.v.t. 90% - schuldrest 24 maanden 24 maanden € 10,000.00 Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee propose Mogelijk bij niet-NHG aanvragen propose Indien sprake van meerdere dienstverbanden wordt het inkomen tot een 40-urige werkweek meegenomen. Het meerdere wordt beperkt. Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja Koop/aanneemsom + kosten grond + meerwerk + energiebesparende voorzieningen + bouwrente + renteverlies + aansluiting nutsvoorzieningen + kosten bouw - minderwerk Ja Ja propose Nee Nee € 0.00 € 0.00 8 maanden 8 maanden Ja Onbekend N.v.t. Box 3 leningdeel wel mogelijk € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 25,000.00 Nee Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 12,500.00 N.v.t. 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 750,000.00 Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend Ja Ja Nee Nee Nee Onbekend Onbekend Nee Nee Nee Ja Nee Nee 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 op voorwaarde Standaard 40 uur. Meer kan als overwerk worden meegenomen, maar voor maximaal 20% van het totale inkomen gebaseerd op een 40-urige werkweek. propose Alleen met NHG Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja 120 maanden Ja Onbekend Nee propose minimaal 2% propose minimaal 2% Onbekend Onbekend Ja Nee Ja Nee Ja Onbekend Ja Nee Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja Ja Nee Nee Ja 100% Nee Onbekend 5% Onbekend Onbekend 0 maanden Nee Onbekend Ja indien terugschenking 8 5
Logo Lloyds Bank Lloyds Bank Hypotheek (1) 3 weken 3 maanden (90 dagen) 3 maanden (90 dagen) 3 maanden (90 dagen) 3 maanden (90 dagen) 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee Nee Nee N.v.t. Nee propose N.v.t. N.v.t. Onbekend Ja 10% Per leningdeel 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Ja Nee N.v.t. Onbekend Nee propose Dit kan worden voorgelegd. Benodigd: - kopie polis opstalverzekering - inschrijving uit de kvk van de VVE - de onderhoudsstaat van het complet - opgave van het saldo in het onderhoudsfonds Nee Ja Ja Ja propose Hangt ook wel deels van het onderpand af. Moet wel een vaste fundering hebben etc. Nee € 75,000.00 12 maanden Ja Nee Ja Ja € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee Ja € 0.00 90% -restschuld; onder voorwaarden 90% -restschuld; onder voorwaarden 100% - restschuld 90% -restschuld; onder voorwaarden 90% -restschuld; onder voorwaarden 18 maanden 24 maanden N.v.t. Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% Zonder NHG 65% 10% Nee Nee Ja max 40 uur Nee Ja Nee Nee propose alleen op voorlegbasis Ja Ja Nee Nieuwbouwtaxatie of koop/aanneemsom + meerwerk + afkoopsom erfpacht Voorlegbasis indien 'groene notariële opinie' Ja propose Nee Ja € 0.00 0% Onder voorwaarden 6 maanden (180 dagen) 6 maanden (180 dagen) Ja Nee Zonder NHG is dat mogelijk als het past op LTV en LTI. Bovenop een 1e hypotheek met NHG is een consumptieve 2e hypotheek mogelijk. € 100.00 € 0.00 360 maanden propose Als het past binnen de LTI en LTV is dat mogelijk (als consumptief leningdeel). Een restschuld bij een openbare verkoop of veiling van een Lloyds Bank hypotheek gaat via de afdeling bijzonder beheer. Restschuld van een Loyds Bank hypotheek gaat via de afdeling bijzonder beheer. Er wordt dan een tekortrekening bij Stater opgemaakt en die loopt door tot de restschuld is terugbetaald of de restschuld definitief wordt afgeboekt. Nee Ja Ja € 40,000.00 Ja Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. 90% 106% 24 maanden 6 maanden € 800,000.00 € 800,000.00 Nee Ja bij rentestijging 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Ja 65% niet NHG € 0.00 Nee Nee Ja Ja Ja gem. 3 jaar, max. 20% inkomen Ja gem. 3 jaar, max. 20% inkomen 36 maanden Met NHG 1 mnd, beide max 20% 12 maanden max. 20% 12 maanden max. 20% 40 Nee Ja soms Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Ja 126 maanden Ja propose Ja Nee Nee Ja Nee propose voorlegbasis Ja als rente niet vaststaat propose voorlegbasis propose voorlegbasis Ja Ja Nee Nee Ja Ja Onbekend Nee Ja Ja Nee propose voorlegbasis Ja Nee Nee Ja 90% Ja Nee 5% propose voorlegbasis propose voorlegbasis N.v.t. Onbekend Nee Ja Bij ondernemer die tussen de 24 en 36 maanden actief is vragen wij over het lopende boekjaar een prognose aan te leveren opgesteld door de accountant 5
Logo Lloyds Bank Lloyds Bank Verhuur hypotheek 3 weken 3 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Ja 15% nvt nvt Nee Nee Nee Nee Nee N.v.t. N.v.t. Nee Ja soms, zie gids propose 75% mw in verhuurde staat propose 75% mw in verhuurde staat Nee Ja NHG volgend Nee Nee € 100,000.00 in verhuurde staat 12 maanden Ja Nee Nee Nee € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee Ja N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 75% verhuurde staat 15% Nee Nee Ja Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja Nee Gevalideerd taxatierapport Nee Ja Ja Nee N.v.t. € 0.00 0% 6 maanden 6 maanden Nee Nee 100% Onder voorwaarden € 250.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja =gemiddelde hypotheekrente Ja =gemiddelde hypotheekrente € 75,000.00 Nee N.v.t. 24 maanden N.v.t. Nee Ja € 10,000.00 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 24 maanden N.v.t. € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Nee Ja N.v.t. Ja Ja 10% propose Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. € 0.00 Nee Nee Ja Ja vaste componenten Onbekend Onbekend 36 maanden max 20% 36 maanden max 20% 36 maanden max 20% 40 Nee Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee 126 maanden Nee Ja voorlegbasis Ja Ja voorlegbasis Ja Ja Nee Ja Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja N.v.t. Ja Nee 5% Ja Ja N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. 7
Logo Lot Hypotheken Lot Hypotheken Lot Hypotheken 3 weken 4 maanden 4 maanden 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Nee Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Ja Nee Ja Ja Nee nvt Ja 15% 90% marktwaarde -/- restschuld 100% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Nee Nee nvt Nee nvt met NHG t/m 5 appartementen Nee Ja Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Ja NHG volgend propose indien betonnen fundering Nee € 70,000.00 12 maanden Ja Ja Ja conform NHG Nee € 0.00 Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest 100% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja met NHG Nee Onbekend Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Koop/aannemingssom + grond + meerwerk + bouwrente + renteverlies + aansluitingen nutsvoorzieningen + kosten bouw - minderwerk. Ja Ja Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. 4 maanden 4 maanden Ja Ja 80% met max van € 150.000 € 0.00 € 200.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 70,000.00 Ja Nee 24 maanden N.v.t. Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. 100% 106% 24 maanden N.v.t. nee € 1,000,000.00 € 1,250,000.00 Onbekend Onbekend 6 maanden Nee Ja Ja Nee Nee Ja Onbekend € 0.00 Onbekend Onbekend Ja propose Indien vast, vrij besteedbaar en geldelijk uitgekeerd. In de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen. laagste afgelopen 3 jaar laagste afgelopen 3 jaar 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Op voorwaarde Standaard tot 40 uur. Meer kan tot 48 uur op basis van overwerk. propose met NHG Ja Ja Ja Ja beperkt Ja Onbekend Ja 120 maanden Nee annuitiare toetsing Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Onbekend Onbekend 100% propose met NHG Onbekend 5% Onbekend Onbekend 36 maanden niet NHG Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking 8 5
Logo Merius Merius Hypotheken 3 weken 4 maanden 4 maanden 2 maanden 4 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee propose Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Nee Nee Ja Nee nvt Nee nvt Ja N.v.t. 90% marktwaarde -/- restschuld 98% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Ja Nee Ja soms Nee nvt Nee nvt Nee propose MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee Ja Nee Nee Nee Nee € 100,000.00 12 maanden Ja Nee Nee Nee € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 98% - schuldrest 90% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 5,000.00 Ja 12 maanden Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. 25% Per leningdeel Onbekend Nee Ja max 45 uur Nee propose Nee Nee Nee Ja Nee Nee Stichtingskosten + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw (max 4%) of indien bedrag boven de 400K de marktwaarde (na verbouw) uit Stenv gevalideerd taxatierapport op basis van bestek en tekeningen Nee Ja Nee Nee Nee € 0.00 Enkel bij nieuwbouw 1% 0% Onder voorwaarden 6 maanden 8 maanden Ja Ja 100% 50% MW € 500.00 € 200.00 Onbekend Ja Nee Ja - 1% Nee - 1% € 75,000.00 Nee Nee 18 maanden 6 maanden Ja Ja € 10,000.00 N.v.t. 100% 106% 12 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 950,000.00 Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Nee Ja Ja Nee Nee Nee N.v.t. € 0.00 Nee Nee Nee propose vast, vrij besteedbaar en geldelijk uitgekeerd en in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen Nee Nee Onbekend N.v.t. max 20% inkomen N.v.t. max 20% inkomen N.v.t. max 20% inkomen Nee 45 Nee Ja Ja Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Nee annuïtaire toetsing Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja Nee Nee Nee Nee Onbekend Nee Nee Ja Ja bij een vast contract Ja bij een vast contract Onbekend Ja Ja Nee Ja Ja Ja Nee Ja 100% Ja Onbekend 5% Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking Onbekend Onbekend
Logo Moneyou Moneyou Hypotheek 2 weken 3 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden € 0 € 0 Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Nee 10% per leningdeel 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Ja Ja (pre senioren) Nee N.v.t. N.v.t. Ja propose MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee Ja taxatie of desktoptaxatie Nee Nee Nee Nee € 90,000.00 12 maanden Nee Ja Nee Nee € 0.00 Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest - 2% verk. kosten 90% N.v.t. 24 maanden 36 maanden 24+12 € 0.00 Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 85% 90% 10% per leningdeel Ja Ja Ja max 48 arbeidsuren propose Ja, mits er 2 van de 3 jaar inkomen genoten is. Nee Nee Ja Nee Ja Ja Nee Koop/ aanneemsom + meerwerk + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw (max 4%) + aansluiting op nutsvoorzieningen Ja Ja Nee Nee Ja 1% € 0.00 6 maanden 6 maanden Ja Ja enkel via Stiply 100% € 0.00 € 0.00 180 maanden Ja Nee Ja Ja N.v.t. Ja Nee 24 maanden 12 maanden Ja Ja N.v.t. N.v.t. 100% 106% 18 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 ex overbrugging € 1,000,000.00 ex overbrugging N.v.t. N.v.t. 3 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Ja 90% € 0.00 Nee Nee Ja Ja Ja Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Nee Ja Ja Nee Nee Ja Nee Ja 120 maanden Nee Ja Nee Nee Ja voor kredieten ≤ EUR 75.000. Ja Nee Ja Nee Ja Nee Nee Nee Ja enkel icm NHG Ja enkel eenmanszaak Nee Ja indien binnen 6 maanden propose beleidsregel 3.17 Nee Ja Ja Ja Ja indien betaling in euro's Ja Nee Nee Nee 100% Nee Nee N.v.t. N.v.t. geen aparte regeling N.v.t. geen aparte regeling 0 maanden Nee Nee Onbekend 7 7
Logo MUNT Hypotheken MUNT Hypotheken MUNT Hypotheken 2 weken 4 maanden 4 maanden 2 maanden 8 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee propose geen agrarische activiteiten Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 97% Verkoopprijs -/- restschuld leeftijd ouder dan 70 jaar ,lening -/- 80% MW Ja Nee Nee ( Evt maatwerk ) Nee Ja Ja Ja propose t/m 4 appartementen Ja Nee propose Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Ja beperkt Nee Nee € 100,000.00 42 maanden Ja Nee Ja Nee € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee Ja € 500.00 90% - schuldrest 90% - schuldrest 97% - schuldrest 90% - schuldrest N.v.t. 30 maanden 30 maanden Onbekend Nee 12 maanden Nee 70% gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja Nee Ja max 40 uur Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee Koop/ aanneemsom + maximaal 25% meerwerk en renteverlies tijdens de bouw. Meerwerk mag meer dan 25% zijn indien volumevergrotend. Nee Ja Nee Nee Ja € 500.00 0% 6 maanden 12 maanden Ja Ja 100% Onder voorwaarden € 0.00 € 150.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 75,000.00 Ja Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 10,000.00 5.000 bij energiebesparing N.v.t. 100% 106% 24 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja bij rentestijging Nee 3 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Ja 90% € 150.00 Ja € 150,- Nee Ja propose Structureel flexibel budget: Munt neemt dit inkomen mee als toetsinkomen Ja gem. 3 jaar, max. 40% inkomen Ja laatste 12 maanden 12 maanden 40% inkomen 12 maanden 12 maanden 40% inkomen 40 op voorwaarde meer Meerdere als overwerk. Ja soms Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja 120 maanden Ja Ja Nee Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja Nee Ja Ja Nee Ja Ja Nee Nee Ja Ja bij een vast contract Nee Nee Nee Nee propose Mits België, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk Nee Ja Onbekend Ja 100% Nee Nee 5% Ja Ja 12 maanden < aanvullende voorwaarden Nee Nee Ja indien terugschenking 4 5
Logo MUNT Hypotheken MUNT Hypotheken Simpel Overstap Hypotheek 2 Weken 4 Maanden 4 Maanden 2 Maanden 8 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee Ja Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 97% Verkoopprijs -/- restschuld leeftijd ouder dan 70 jaar ,lening -/- 80% MW Ja Nee Nee ( Evt maatwerk ) Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee Ja Nee € 500 Dagrente Nee Nee Nee Ja € 500.00 90% - schuldrest N.v.t. 97% - schuldrest 90% - schuldrest N.v.t. 30 maanden 30 maanden Onbekend Nee 12 maanden Onbekend 70% gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Niet mogelijk 90% MW 100% ( Eventueel extra kosten wanneer de rente voor nieuwe leningen op het aflosmoment lager is dan de geldende rente van de af te lossen hypotheek ) Ja Ja Onder voorwaarden Ja Onder voorwaarden Nee Ja Onder voorwaarden Nee Onbekend Onbekend Ja Ja Onder voorwaarden Nee Koop/ aanneemsom + maximaal 25% meerwerk en renteverlies tijdens de bouw. Nee Ja Nee Nee Onbekend € 500.00 0% Pro rata 6 maanden 6 maanden Ja Onbekend 100% Onder voorwaarden € 0.00 € 150.00 180 maanden Ja Ja Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden Nationale Nederlanden 6 weken 3 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden 0,10% van het hypotheekbedrag per maand 0,10% van het hypotheekbedrag per maand 50% winkel/ 50% wonen Onbekend Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja 10% Per leningdeel 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Ja Nee Ja soms Ja soms Ja propose Div. voobehouden benodigd en div. voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Ja Nee Ja Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Ja beperkt Onbekend Nee € 90,000.00 Onbekend Ja Ja Nee Nee, alleen bij verhogingen 1% Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest 90% -schuldrest N.v.t. 12 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Onbekend Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring | gem. inkomen 3 Jaar N.v.t. 90% N.v.t. Onbekend Ja Ja Nee Onbekend Nee Ja Ja Ja • het aantonen van de waarde van de huidige woning (bij aanvragen met een overbruggingskrediet); • omzetten van de aflosvorm; • verlengen van de hypotheek op de einddatum; • aanpassen van de tariefklasse bij reguliere en tussentijdse rentewijziging. Nee Koop/ aanneemsom + koopsom grond + meerwerk + Afkoopsom erfpacht (eeuwigdurend) + bouwrente + renteverlies Ja Ja Onbekend Nee Ja 1% 0% pro rata 9 maanden 12 maanden Ja Ja 50% € 0.00 € 250.00 180 maanden Ja Onder voorwaarden Nee Ja Nee - 1% € 25,000.00 Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Nee € 10,000.00 N.v.t. 112% Onder voorwaarden 106% 12 maanden 12 maanden € 1,250,000.00 N.v.t. geen Ja altijd Nee 6 maanden Ja tegen betaling Nee Ja Nee Nee Nee N.v.t. Onbekend Ja € 250,- Nee Ja Ja Ja 12 mnd niet-NHG (50%) Ja 12 mnd niet-NHG (50%) 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Nee Ja Ja Onbekend Nee Ja Ja Ja 120 maanden of vanaf 57 jaar Onbekend Ja Nee Onbekend Ja minimaal 2% Ja Nee Ja Nee Alleen als de hypotheek bij NN liep en is afgelost Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Ja België en Duitsland worden gezien als grensgebieden - geen probleem wanneer aanvrager daar het inkomen verdiend (box 1). Onbekend Onbekend Onbekend Ja 100% Ja Onbekend 5% Ja Ja 2 maanden 2-60 Ja Ja Ja indien terugschenking 8 5
Logo Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden Nieuwbouw 14 Dagen 14 Dagen 14 Dagen De offerte kan niet worden verlengd De offerte kan niet worden verlengd De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 100% verkoopptijs -/- restschuld -/- kosten huidige hypotheek Nee Ja Ja Nee Nee Ja 1% van hoofdsom + eventuele administratiekosten Offerterente Ja Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring | gem. inkomen 3 Jaar Nee 100% Alleen voor overbrugging Nee
Logo Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden Variant Hypotheek 6 Weken 3 Maanden 6 Maanden 6 Maanden 6 maanden 0.10% van het hypotheekbedrag per maand. 0.10% van het hypotheekbedrag per maand. Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 100% verkoopptijs -/- restschuld -/- kosten huidige hypotheek Ja Ja Ja Nee Nee Nee 1% van hoofdsom + eventuele administratiekosten Offerterente Ja Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring | gem. inkomen 3 Jaar Niet mogelijk 100% Alleen voor overbrugging Nee
Logo Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden Verhuurhypotheek 6 Weken 3 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden 0,10% van het hypotheekbedrag per maand. 0,10% van het hypotheekbedrag per maand. Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 100% verkoopptijs -/- restschuld -/- kosten huidige hypotheek Nee Ja Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Nee 1% Offerterente Nee Nee Nee Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. Onbekend Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring | gem. inkomen 3 Jaar N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Ja Onbekend Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee Nee Gevalideerd taxatierapport Nee Onbekend Ja Nee Onbekend 1% 0% 9 maanden 12 maanden Nee Onbekend 100% Onder voorwaarden N.v.t. € 225.00 N.v.t. Nee Nee Ja Gewogen gemiddelde Nee - 1% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 70% N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja 100% Ja Onbekend 5% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 8 5
Logo Neo Hypotheken Neo Hypotheken Neo Hypotheken 2 Maanden 6 maanden 6 maanden N.v.t. N.v.t. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. propose woongedeelte min. 75% Ja Nee Nee Nee propose We accepteren wel projectmatige en kavelbouw/bouw in eigen beheer maar dan wel met een erkende en gecertificeerde bouwonderneming Ja N.v.t. Ja Ja 25% (90% van de marktwaarde -/- uitstaand saldo van de bestaande hypotheek 98% van de verkoopprijs -/- uitstaand saldo van de bestaande hypotheek. Nee Ja Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. Nee Nee Ja N.v.t. Nee Ja ABA en ABC constructies Ja propose Wij financieren geen woningaanschaf t.b.v. verhuur, mag je mag prima een ander pand in de verhuur hebben naast een nieuw te financieren woning voor eigen bewoning. Ook na financiering door Neo Hypotheken t.b.v. eigen bewoning kan er verzocht worden om de woning tijdelijk te verhuren maar hiervoor dienen we wel formeel toestemming te geven € 75,000.00 12 maanden Ja Nee Nee Ja € 500.00 na tekenen bindende offerte De laagste rente stand is leidend Ja Ja Nee Ja € 0.00 90% - restschuld N.v.t. 98% - restschuld 90% N.v.t. 30 maanden 30 maanden N.v.t. Onbekend 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja Nee Ja Ja N.v.t. Nee Ja Nee Ja Ja propose We accepteren een WOZ-beschikking voor: - Bepalen van een mogelijk verkoopverlies van de huidige niet verkochte woning. - Het aanpassen van de waarde van de woning en de risicoklasse na passeren van de hypotheek. - Verhogingen en herfinancieringen t/m risicoklasse 90% LTV. Conform de NHG regels bestaan de stichtingskosten voor een nieuwbouwwoning uit de koop- / aannemingssom dan wel de bouwkosten volgens de begroting van een erkend en gecertificeerd bouwkundig bedrijf, eventueel (indien en voor zover niet begrepen onder de koop- / aannemingssom) vermeerderd met: - De kosten van de grond - De kosten van meerwerk en / of de kosten van energiebesparende voorzieningen. De nieuwbouw woning moet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Het gaat hier onder andere om de BENG-eisen (Bijna Energieneutraal Gebouw) waaraan een nieuwbouwwoning moet voldoen. Het meerwerk mag niet tot gevolg hebben dat zonder het meerwerk de woning niet meer aan de BENG-eisen voldoet. - De rente verschuldigd over vervallen termijnen uit hoofde van de aankoop van grond en / of aannemingsovereenkomst - Renteverlies tijdens de bouwperiode tot maximaal 4% gerekend over de koop- / aannemingssom vermeerderd met de som van de kosten hiervoor vermeld - Architecten honorarium / advieskosten gerelateerd aan de bouw van de woning - Leges kosten Nee Ja Nee Nee Ja tot 90% LTV N.v.t. N.v.t. 6 maanden 6 maanden Ja Ja 50% bij niet-nhg lening € 0.00 € 250.00 Geen termijnverplichting Ja Nee Ja Ja € 75,000.00 Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 90% 100% 106% 18 maanden 6 maanden € 950,000.00 € 750,000.00 >80% LTV N.v.t. N.v.t. 6 maanden Nee Ja Ja Nee Ja Ja 90% € 500.00 Ja Ja Ja Ja Nee Ja 12 maanden Hier staat geen periode voor, maar vragen daarvoor de volgende bewijslast: Recente salarisstrook, ook als bewijs van een vaste 13e maand, inkomsten uit overwerk, provisie en onregelmatigheidstoeslag. Eventueel aangevuld met een salarisstrook uit afgelopen december Hier staat geen periode voor, maar vragen daarvoor de volgende bewijslast: Recente salarisstrook, ook als bewijs van een vaste 13e maand, inkomsten uit overwerk, provisie en onregelmatigheidstoeslag. Eventueel aangevuld met een salarisstrook uit afgelopen december 40 rest als overwerk Nee Ja Nee Nee Nee Ja Nee Ja conform NHG 126 maanden Ja obv voorwaarden in gids Ja indien hoger dan 2% Ja Ja indien hoger dan 2% Ja Ja Ja indien hoger dan 2% Nee Ja propose Indien niet meer actief Nee Ja indien ouder dan 1 jaar Ja N.v.t. N.v.t. N.v.t. Ja Nee Ja Ja Ja Nee Ja N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Ja Ja 12 maanden Ja Nee Ja obv voorwaarden in gids N.v.t. N.v.t.
Logo NIBC NIBC Extra Hypotheek 3 weken 6 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden Alleen bij een gestegen rente op de aktedatum (peildatum) is een bereidstellingsprovisie van toepassing Nee Ja 20% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja, binnen 9 maanden Nee Nee Ja Nee Alleen na verlenging 1% over de lening Offerterente Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Niet mogelijk 90% MW 100%
Logo NIBC NIBC Hypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden Niet mogelijk Niet mogelijk De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Ja 15% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Ja Nee € 0 Offerterente Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Niet mogelijk 90% MW Nee
Logo NIBC NIBC Investeringshypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden Niet mogelijk Niet mogelijk De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. nvt 15% nvt nvt Nee Nee Nee Nee Nee Nee € 0 Offerterente Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Niet mogelijk 90% MW Nee
Logo Obvion Obvion Basis 4 maanden 4 maanden 4 maanden 4 maanden Ja Onder voorwaarden Ja Onder voorwaarden Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 20% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee Ja € 500.00 Ja Nee Nee € 0.00 100% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest 100% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Onbekend N.v.t. N.v.t. 100% Ja Nee Ja Ja Onder voorwaarden Ja Nee Onbekend Onbekend Ja Nee Nee Koop/aannemingssom + kosten grond + meerwerk + bouwrente + aansluiting nutsvoorzieningen + kosten bouw +planontwikkelingskosten (bij CPO)+renteverlies (max 4%) Onbekend Ja Onder voorwaarden Nee Nee Onbekend € 500.00 0% Pro rato 8 maanden 8 maanden Ja Onbekend 90% € 0.00 € 150.00 180 maanden Ja Nee M.u.v. ABP Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 110% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Onder voorwaarden Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Obvion Obvion Compact 6 Weken 3 maanden 6 maanden 9 maanden 6 maanden € 0 € 0 Ja Onder voorwaarden Ja Onder voorwaarden Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja 10% 100% marktwaarde -/- restschuld -/- 2% verkoopkosten Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% verkoopkosten lening -/- 100% MW Ja Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Nee € 500.00 Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 100% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest 100% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Onbekend intentieverklaring, inkomstenbepaling loondienst, gemiddeld inkomen 3 jaar N.v.t. N.v.t. 100% Ja Nee Ja Ja Onder voorwaarden Ja Nee Onbekend Onbekend Ja Nee Nee koop/aannemingssom + kosten grond + meerwerk + bouwrente + aansluiting nutsvoorzieningen + kosten bouw +planontwikkelingskosten (bij CPO)+renteverlies (max 4%) Onbekend Ja Onder voorwaarden Nee Nee Onbekend € 500.00 0% Pro rato 12 maanden 12 maanden Ja Onbekend 90% € 200.00 € 150.00 180 maanden Ja Nee M.u.v. ABP Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 110% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Onder voorwaarden Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Obvion Obvion Hypotheek 4 maanden 4 maanden 8 maanden 8 maanden Ja Onder voorwaarden Ja Onder voorwaarden Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 20% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee Ja € 500.00 Nee Ja Ja € 0.00 100% - 2% verkoopkosten -schuldrest N.v.t. 100% - 2% verkoopkosten -schuldrest N.v.t. N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 6 maanden Onbekend N.v.t. N.v.t. 100% Ja Nee Ja Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Ja Nee Nee Koop/aannemingssom + kosten grond + meerwerk + bouwrente + aansluiting nutsvoorzieningen + kosten bouw +planontwikkelingskosten (bij CPO)+renteverlies (max 4%) Nee Ja Onder voorwaarden Nee Nee Ja € 500.00 0% Pro rato 12 maanden 12 maanden Ja Onbekend 90% € 0.00 € 150.00 180 maanden Ja Nee M.u.v. ABP Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 110% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Onder voorwaarden Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Obvion Obvion Woon Hypotheek 6 Weken 3 maanden 6 maanden 9 maanden 6 maanden € 0,- € 0,- propose Verhuur en Recreatiehypotheek Een hypotheek voor een woonwinkel/ bedrijfspand is mogelijk als: • de woning de bestemming ‘wonen’ of ‘wonen bedrijvigheid’ heeft • het woongedeelte minimaal 50% van de marktwaarde van het woonwinkel/bedrijfspand is • het winkel/bedrijfsgedeelte wordt gebruikt door de eigenaar van de woning • de woning niet op een industrie/ bedrijventerrein ligt Niet toegestaan bij de Verhuur en Recreatiehypotheek propose Verhuur en Recreatiehypotheek Gaat de aanvrager in een woonboerderij wonen? Dan geldt dat: • de woonboerderij de bestemming ‘wonen’ of ‘wonen (agrarisch)’ heeft • het totale perceel maximaal 3 hectare groot is Niet toegestaan bij de Verhuur en Recreatiehypotheek Nee Ja Ja Ja Onbekend Ja propose Indien sprake is van zelfbouw in eigen beheer zonder aannemer(s) dan is een insolventieverzekering of bankgarantie niet benodigd. Ja 100% 10% vreemd vermogen 100% marktwaarde -/-restschuld -/- 2% verkoopkosten Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% verkoopkosten lening -/- 100% MW Ja Nee Ja propose In sommige situaties is een waardebepaling op basis van stichtingskosten niet toegestaan en een gevalideerde taxatie verplicht: · de aanvrager de woning met meerdere aannemers bouwt en/ of zelf de aannemers voor de bouw van de woning regelt · er alleen een koopovereenkomst is en geen aanneemovereenkomst voor de bouw · de woning casco wordt gebouwd (alleen ruwbouw. Het huis wordt wind- en waterdicht opgeleverd: inclusief ramen, deuren, glas en dakpannen) · er sprake is van een situatie dat de aanvrager langer dan 6 maanden geleden een perceel grond heeft gekocht om een woning op te bouwen · de aanvrager erfpacht afkoopt waarbij uit het taxatierapport dient te blijken dat de afkoop van de erfpacht leidt tot een gelijke waardestijging van de waarde van de nieuwbouwwoning · de aanvrager een perceel grond heeft of heeft gekocht met een onderpand dat volledig wordt afgebroken. In dat geval rekenen we met de waarde van de grond als marktwaarde · de nieuwbouwwoning langer dan 6 maanden geleden is opgeleverd propose Verhuur en Recreatiehypotheek In sommige situaties is een waardebepaling op basis van stichtingskosten niet toegestaan en een gevalideerde taxatie verplicht: · de aanvrager de woning met meerdere aannemers bouwt en/ of zelf de aannemers voor de bouw van de woning regelt · er alleen een koopovereenkomst is en geen aanneemovereenkomst voor de bouw · de woning casco wordt gebouwd (alleen ruwbouw. Het huis wordt wind- en waterdicht opgeleverd: inclusief ramen, deuren, glas en dakpannen) · er sprake is van een situatie dat de aanvrager langer dan 6 maanden geleden een perceel grond heeft gekocht om een woning op te bouwen · de aanvrager erfpacht afkoopt waarbij uit het taxatierapport dient te blijken dat de afkoop van de erfpacht leidt tot een gelijke waardestijging van de waarde van de nieuwbouwwoning · de aanvrager een perceel grond heeft of heeft gekocht met een onderpand dat volledig wordt afgebroken. In dat geval rekenen we met de waarde van de grond als marktwaarde · de nieuwbouwwoning langer dan 6 maanden geleden is opgeleverd - bij de Verhuur en Recreatiehypotheek propose Verhuur en Recreatiehypotheek In sommige situaties is een waardebepaling op basis van stichtingskosten niet toegestaan en een gevalideerde taxatie verplicht: · de aanvrager de woning met meerdere aannemers bouwt en/ of zelf de aannemers voor de bouw van de woning regelt · er alleen een koopovereenkomst is en geen aanneemovereenkomst voor de bouw · de woning casco wordt gebouwd (alleen ruwbouw. Het huis wordt wind- en waterdicht opgeleverd: inclusief ramen, deuren, glas en dakpannen) · er sprake is van een situatie dat de aanvrager langer dan 6 maanden geleden een perceel grond heeft gekocht om een woning op te bouwen · de aanvrager erfpacht afkoopt waarbij uit het taxatierapport dient te blijken dat de afkoop van de erfpacht leidt tot een gelijke waardestijging van de waarde van de nieuwbouwwoning · de aanvrager een perceel grond heeft of heeft gekocht met een onderpand dat volledig wordt afgebroken. In dat geval rekenen we met de waarde van de grond als marktwaarde · de nieuwbouwwoning langer dan 6 maanden geleden is opgeleverd - bij de Verhuur en Recreatiehypotheek Ja Nee Nee Ja Nee propose Verhuur en Recreatiehypotheek Obvion accepteert de volgende koopconstructies: - SVn Starterslening - koopgarant versie 1 juli 2011 - koopgarant versie 1 november 2016 - koopstart versie 1 april 2014 - koopgarant Opmaat versie 1 juni 2023 - ondererfpacht- en koopgarantbepalingen versie 1 april 2012 - slimmer kopen (Trudo) N.v.t. voor de Verhuur en Recreatiehypotheek Ja Nee N.v.t. 120 maanden Ja Ja Ja Verhuur- en Recreatiehypotheek Nee 0% Offerterente Ja Nee Nee Nee N.v.t. 100% N.v.t. 100% Verhuur- en Recreatiehypotheek N.v.t. N.v.t. -restschuld-2% verkoopkosten 24 maanden 24 maanden N.v.t. Nee 6 maanden Nee intentieverklaring, inkomstenbepaling loondienst, gemiddeld inkomen 3 jaar N.v.t. 90% Verhuur en Recreatiehypotheek 100% Ja Nee propose Het meenemen van meer dan 40 uur is mogelijk, maar de bestendigheid van het inkomen zal per aanvraag individueel beoordeeld moeten worden. propose Er mag worden afgeweken van de middeling van het inkomen over de laatste 3 kalenderjaren als er gebruik wordt gemaakt van de perspectiefverklaring of arbeidsmarktscan propose Ontvangt een ondernemer tevens inkomen uit loondienst gebaseerd op 32 uur of meer? Bij een inkomen uit loondienstverband van 80% of meer (kwalificeert als fulltime en mag in bijzondere situaties op verzoek van de adviseur/klant naar 100% worden herrekend) mag het inkomen uit de onderneming niet meer bedragen dan 30% van het loondienstinkomen op jaarbasis. Er wordt uitgegaan van een maximum inkomen van het laatste jaar indien dat lager is dan het gemiddelde over 3 jaar. propose Verhuur- en Recreatiehypotheek Bij Meetekenen Ouders mogelijk (niet mogelijk bij Verhuur- en Recreatiehypotheek van Obvion) Ja Ja Verhuur- en Recreatiehypotheek Ja Verhuur- en Recreatiehypotheek Ja Verhuur en Recreatiehypotheek Nee Als er sprake is van nieuwbouw kan de marktwaarde worden vastgesteld op basis van de stichtingskosten. We tellen dan de onderstaande onderdelen bij elkaar op: a. de koop/aanneemsom óf de kosten volgens de begroting van een bouwkundig bedrijf. Eventueel vermeerderd met: b. kosten van de grond c. meerwerk d. bouwrente e. aansluitingskosten nutsvoorzieningen f. kosten van de bouw g. planontwikkelingskosten (bij CPO) h. renteverlies tijdens de bouwperiode (maximaal 4% van de som van a t/m g) Bij de Verhuur- en Recreatiehypotheek is altijd een taxatie verplicht Nee Ja propose Verhuur en Recreatiehypotheek AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR- EN RECREATIEWONINGEN • voor deze woningen verstrekken we alleen de Verhuur- en Recreatiehypotheek van Obvion • we accepteren binnen de Verhuur- en Recreatiehypotheek van Obvion geen wo-ningen met kamerverhuur, bedrijfspanden, woonwinkelpanden, panden met een agrarische bestemming en/ of meer wooneenheden als een kadastraal geheel • verhuur aan bemiddelaars of uitzendbureaus die op hun beurt de woning onderver-huren is niet toegestaan • onderverhuur is niet toegestaan • de klant moet zelf een andere woning in Nederland bewonen • de klant is verplicht Obvion (bij voorbaat) een pandrecht te verlenen op alle huur-vorderingen uit alle lopende en toekomstige huurovereenkomsten met betrekking tot de te verhuren woning en/of recreatiewoning propose Verhuur en Recreatiehypotheek AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR- EN RECREATIEWONINGEN • voor deze woningen verstrekken we alleen de Verhuur- en Recreatiehypotheek van Obvion • verhuur aan bemiddelaars of uitzendbureaus die op hun beurt de woning onderver-huren is niet toegestaan • onderverhuur is niet toegestaan • de klant moet zelf een andere woning in Nederland bewonen • een recreatiewoning moet zijn aangesloten op de reguliere nutsvoorzieningen en zijn gebouwd van steen of houtskeletbouw. De bestemming recreatie ligt vast in het bestemmingsplan • de klant is verplicht Obvion (bij voorbaat) een pandrecht te verlenen op alle huur-vorderingen uit alle lopende en toekomstige huurovereenkomsten met betrekking tot de te verhuren woning en/of recreatiewoning Ja 1% 0% 12 maanden 12 maanden Ja Verhuur- en Recreatiehypotheek Ja 90% Verhuur en Recreatiehypotheek N.v.t. € 150.00 180 maanden Ja Nee Ja tijdens de eerste 12 maanden Ja tijdens de eerste 12 maanden € 50,000.00 Verhuur en Recreatiehypotheek propose 100% uit eigen middelen Ja Verhuur en Recreatiehypotheek 12 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. 100% Verhuur- en Recreatiehypotheek 106% Verhuur- en Recreatiehypotheek 12 maanden 12 maanden € 3,000,000.00 Verhuur- en Recreatiehypotheek € 3,000,000.00 Verhuur en Recreatiehypotheek N.v.t. N.v.t. 6 maanden Ja Ja Ja Ja Nee Ja Verhuur en Recreatiehypotheek 90% Verhuur en Recreatiehypotheek € 0.00 Ja € 150,- Nee Ja propose Alleen de vaste, in geld uit te keren, onderdelen van het keuzebudget mogen meegenomen worden als toetsinkomen Ja Ja laatste 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden Onbekend propose Onderneming, min 2 opdrachtgevers, geen familie propose Ja propose propose Ja Ja Verhuur- en Recreatiehypotheek Ja 120 maanden Nee annuïtaire toetsing Ja Verhuur en Recreatiehypotheek Nee Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja Nee Ja Onbekend Ja Ja Ja Onbekend Ja Nee Nee Ja Ja bij een vast contract Ja Ja Ja Ja propose Nee Niet nodig propose Er wordt in dat geval een zogenaamde beoordelingsverklaring afgegeven. Nee Ja 100% Verhuur en Recreatiehypotheek propose Nee 5% Ja soms Ja soms 0 maanden Ja propose Wanneer op het inkomen van de aanvrager de 30%-regeling van toepassing is dan rekenen we met het bruto-inkomen inclusief 30%-regeling als de aanvrager conform arbeidsovereenkomst na het vervallen van de 30% regeling hetzelfde inkomen behoudt. Ja 8 7
Logo Onderlinge s-Gravenhage Onderlinge s-Gravenhage Zilverhuis (Levenslangrente - AOW) 2 Weken 3 maanden N.v.t. 0 maanden N.v.t. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Nee Nee Nee Onbekend N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee 10% niet van toepasing Niet van toepassing Nee Nee Onbekend Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Nee € 0.00 Offerterente Nee Nee Nee Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend N.v.t. Onbekend inkomen uit dienstverband wordt niet meegenomen pensioeninkomen kan voor 100% worden meegeteld N.v.t. 60% N.v.t. Onbekend Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Is specifiek voor senioren Ja Ja Nee Niet van toepassing Nee Ja Nee Nee Onbekend N.v.t. N.v.t. 3 maanden N.v.t. Nee Onbekend 60% € 10.00 Onbekend N.v.t. Nee Ja Onder voorwaarden Nee Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend N.v.t. N.v.t. Onbekend Onbekend € 250,000.00 € 5,000.00 N.v.t. N.v.t. Onbekend Onbekend Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Orange Credit Orange Credit Woonboothypotheek 2 weken 4 maanden 4 maanden 8 maanden 8 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee Nee Ja Onbekend Nee Nee Onbekend N.v.t. N.v.t. Ja 10% 90% marktwaarde oude woning -/- restschuld / 85% nieuwe woonboot-/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Onbekend Voor energiebesparende voorzieningen aan de woonboot Onbekend N.v.t. N.v.t. Nee Onbekend Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Nee Onbekend Onbekend Ja Nee Nee Nee 1% na acceptatie hypotheekaanbod Offerterente Nee Nee Nee Nee € 500.00 N.v.t. N.v.t. 90% 85% - restschuld oude woonboot N.v.t. 12 maanden 24 maanden Onbekend Onbekend 12 maanden N.v.t. gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Onbekend Onbekend 100% Onbekend Ja min 70% uit arbeid Ja max 40 uur Onbekend Nee Nee Onbekend Ja Ja Nee N.v.t. De maximale financiering van een volledig nieuw te bouwen woonboot bedraagt 96% van de marktwaarde, maar nooit meer dan de stichtingskosten. Indien de ligplaats reeds in eigendom en gefinancierd is, dan geldt de over te sluiten lening (incl. oversluitkosten) als onderdeel van de stichtingskosten Nee Ja Nee Nee N.v.t. Onbekend 0% 12 maanden 12 maanden Ja Onbekend 90% Onbekend Onbekend N.v.t. Ja Onbekend Ja min 1% Ja min 1% € 75,000.00 Onbekend Onbekend 18 maanden 6 maanden Ja Onbekend € 10,000.00 N.v.t. 90% 96% 6 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 Onbekend Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend N.v.t. Ja 100% Onbekend N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Ja propose Indien vast en bestendig, tot een maximum van 25% van het jaarinkomen (incl. vakantiegeld) Ja Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden 40 Nee Ja Ja Ja Onbekend Onbekend Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Onbekend Onbekend Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Philips Pensioenfonds Philips Pensioenfonds Standaard 2 weken 3 maanden 3 maanden 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Onbekend Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja 10% nvt nvt Nee Ja Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee Nee Nee N.v.t. Dagrente Alleen voor bestaande klanten Nee Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee intentieverklaring N.v.t. Onbekend N.v.t. Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja voor beheerszaken Nee Onbekend Nee Ja Nee Nee Onbekend N.v.t. Onbekend 3 maanden 3 maanden Ja Onbekend Onbekend € 0.00 € 0.00 Onbekend Ja Nee Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend N.v.t. 65% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja conform NHG Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Rabobank Rabobank Basishypotheek Niet bekend 12 maanden 12 maanden 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Nee Onbekend Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10% Per leningdeel 90% van de marktwaarde blijkend uit een uitgebreid taxatierapport. 81% van de Desktoptaxatie van Calcasa. Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Nee Nee Ja soms Ja Ja Ja Ja soms Nee Ja voorleggen Ja beperkt Ja Nee Onbekend 120 maanden Ja Ja Ja Nee € 750.00 Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest - kosten/zie info N.v.t. 100% - schuldrest - kosten 100% - schuldrest - kosten/zie info N.v.t. 24 maanden 24 maanden Onbekend Ja Onder voorwaarden 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% N.v.t. Ja Nee Onbekend Ja Ja Op voorlegbasis Nee Ja explain Nee Ja Ja Nee Kosten grond, aannemingssom, overige kosten (risicoverrekening/ architectenhonorarium/leges en omzetbelasting e.d.) + volume vergrotend meerwerk + meerwerk (max 20%) + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw + af- en/of aansluiting op openbare nutsvoorzieningen, extra kosten voor energiebesparende voorzieningen, BTW verplichting over erfpachtrecht Ja Ja Nee Nee Ja € 0.00 N.v.t. 12 maanden 12 maanden Ja Nee 100% € 300.00 € 350.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja Onbekend Ja wel verplichte overbrugging Nee 24 maanden N.v.t. Ja Ja Onbekend N.v.t. 100% 106% 24 maanden N.v.t. nee € 5,000,000.00 N.v.t. geen Onbekend Onbekend 3 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Ja Onbekend Onbekend Nee Nee Ja Ja Nee Onbekend 12 maanden 30% 12 maanden 12 maanden 30% Onbekend Ja soms Ja Ja Nee Nee Ja Nee Ja 120 maanden Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee 9% per jaar Nee 9% per jaar RN Ja Ja Onbekend Nee Ja Nee Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Ja België / Duitsland Onbekend Onbekend Nee Ja 100% Ja Ja 25% Ja Nee 0 maanden Nee Onbekend Nee Onbekend Onbekend
Logo Rabobank Rabobank Plushypotheek Niet bekend 18 maanden 18 maanden 0 maanden 0 maanden Geen kosten Geen kosten 50% winkel/ 50% wonen Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 20% Per leningdeel 90% van de marktwaarde blijkend uit een uitgebreid taxatierapport. 81% van de Desktoptaxatie van Calcasa. Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja bij aflossingsvrije hyp. Alleen mogelijk met een Aflossingsvrije hypotheek met Plusvoorwaarden. Ja Ja soms Ja Ja Ja Ja soms Nee Ja voorleggen Ja beperkt Ja Ja Onbekend 120 maanden Ja Nee Ja Nee € 0.00 Dagrente Ja Nee Nee Ja € 0.00 90% - schuldrest - kosten/zie info N.v.t. 100% - schuldrest - kosten 100% - schuldrest - kosten/zie info N.v.t. 24 maanden Onbekend N.v.t. Ja Onder voorwaarden 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% N.v.t. Ja Nee Onbekend Ja Op voorlegbasis Nee explain Nee Ja Ja Nee Kosten grond, aannemingssom, overige kosten (risicoverrekening/ architectenhonorarium/leges en omzetbelasting e.d.) + volume vergrotend meerwerk + meerwerk (max 20%) + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw + af- en/of aansluiting op openbare nutsvoorzieningen, extra kosten voor energiebesparende voorzieningen, BTW verplichting over erfpachtrecht Ja Ja Nee Onbekend Ja € 0.00 N.v.t. 18 maanden 18 maanden Ja Nee 100% € 300.00 € 350.00 180 maanden Ja Nee Ja Ja Onbekend Ja wel verplichte overbrugging Ja 24 maanden N.v.t. Ja Ja Onbekend N.v.t. 100% 106% 24 maanden N.v.t. nee € 5,000,000.00 N.v.t. geen Onbekend Onbekend 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Ja Onbekend Onbekend Nee Nee Ja Ja Nee Onbekend 12 maanden 30% 12 maanden 12 maanden 30% Onbekend Ja soms Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja 120 maanden Nee Ja Nee Nee Onbekend Ja Nee Nee 9% per jaar Nee 9% per jaar RN Ja Ja Onbekend Nee Ja Nee Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Ja Ja Onbekend Onbekend Nee Ja 100% Ja Ja 25% Ja Onbekend 0 maanden Nee Onbekend Nee Onbekend Onbekend
Logo REAAL REAAL Lekker Wonen Hypotheek Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo RegioBank RegioBank Bespaarhypotheek 4 weken 6 maanden 12 maanden N.v.t. N.v.t. € 0 € 0 Ja min 60% wonen Ja onder voorwaarden Nee N.v.t. Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 99% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Nee vanaf € 1.000.000 verplicht Ja Ja Ja Nee Ja Ja max 110% Ja Voldoen aan criteria van NVB Nee Ja Nee N.v.t. Voldoen aan criteria van NVB Ja Ja Ja Nee € 750.00 na 3 maanden Offerterente Ja Nee Nee Nee € 115.00 90% 90% 99% -schuldrest 90% N.v.t. 12 maanden 24 maanden € 0.00 Ja bij afsluiten nieuwe lening 12 maanden Nieuwbouw 24 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + 100% extra meerwerk + bouwrente, kosten afkoop erfpacht en aansluiting nuts + max. 4% renteverlies Ja Ja Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Ja 80% € 0.00 € 195.00 afh van hyp.vorm N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 0.00 Ja N.v.t. 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 0.00 N.v.t. 100% 106% 12 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 3 maanden Nee Ja Ja Nee N.v.t. Ja desktoptaxatie 90% € 0.00 Ja eur 195 Ja royementskosten Ja Ja Nee Ja tot max 20% vast ink 12 maanden 12 maanden 12 maanden N.v.t. Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja jaarlast eerste jaar Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja max 3 80% Ja Nee 5% Ja Ja 12 maanden Nee Nee Ja icm NHG 5 5
Logo RegioBank RegioBank RegioBank 4 weken 6 maanden 12 maanden 0 maanden 0 maanden € 0 € 0 Ja min 60% wonen Ja onder voorwaarden Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 99% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Ja Ja Nee vanaf € 1.000.000 verplicht Ja Ja Ja Nee Ja Ja max 110% Ja vodloen aan criteria NVB Ja Ja Nee N.v.t. voldoen aan criteria NVB Nee eigen verzoek Ja Ja Nee € 750.00 Na 3 maanden Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 Verlenging OVB € 195,- 90% 90% 99% - schuldrest 90% 90% 12 maanden +12 24 maanden € 0.00 Ja bij afsluiten nieuwe lening 12 maanden Nieuwbouw 24 m Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + 100% extra meerwerk + bouwrente, kosten afkoop erfpacht en aansluiting nuts + max. 4% renteverlies Ja Ja Nee Ja Ja N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Ja 80% € 0.00 € 195.00 afh. van hyp.vorm 180 maanden Ja Nee Ja Ja € 0.00 Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Ja N.v.t. N.v.t. 100% Onder voorwaarden 106% 12 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 3 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Ja desktoptaxatie 90% € 0.00 Ja eur 195 Ja royementskosten Ja Ja Nee Ja max 20% 12 maanden tot max 20% van vaste ink 12 maanden 12 maanden N.v.t. Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja jaarlast eerste jaar Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja max 3 100% Ja Nee 5% Ja Ja 36 maanden Nee Nee Ja icm NHG 5 5
Logo Robuust Hypotheken Robuust Hypotheken Robuust Hypotheken 3 weken 3 maanden 6 maanden 3 maanden 6 maanden € 0 0,20% van het hypotheekbedrag per maand Nee Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Ja Ja Onbekend Ja Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten Alleen verplicht buiten NHG indien leeftijd boven de 70 voor leningdelen hoger dan 80% MW. Ja Ja Nee Nee Onbekend Nee Onbekend t/m 3 appartmeenten Nee Ja Ja Ja NHG volgend Onbekend Nee € 100,000.00 12 maanden Ja Ja Ja NHG goedgekeurde erfpacht/koopconstructies,duokoop. 2. € 0.00 Offerterente Ja Nee Ja Nee € 0.00 90% 90% - schuldrest 100% - schuldrest - 2% verk. kosten N.v.t. 90% - schuldrest 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Onder voorwaarden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Onbekend Ja Ja max 40 uur Ja Ja Nee Ja Ja alleen nhg Ja Ja Nee Koop/aannemingssom plus meerwerk, energiebesparende voorzieningen, min minderwerk, plus renteverlies (max 4%) Nee Ja Onbekend Nee Ja € 0.00 € 0.00 zie voorwaarden 6 maanden 12 maanden Ja Ja 0% -€ 1.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 12,000.00 Ja Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend Ja Ja Nee Nee Ja 90% Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja Onbekend Onbekend 12 maanden 15% 12 maanden 15% 12 maanden 15% 40 op voorwaarde meer . Nee Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja 120 maanden Ja Ja Nee Nee Ja Onbekend Onbekend Ja Ja RN Nee Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Nee Ja Onbekend Onbekend Ja Onbekend 90% Ja Onbekend 50% Onbekend Onbekend 0 maanden Nee Onbekend Ja Onbekend Onbekend
Logo SNS Bank SNS Bank Bespaarhypotheek 4 weken 6 maanden 12 maanden N.v.t. N.v.t. € 0 € 0 Ja ja min 60% wonen propose onder voorwaarden Ja N.v.t. Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 99% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Nee vanaf € 1.000.000 verplicht Ja Ja Ja Nee Ja Ja max 110% Ja Voldoen aan criteria van NVB Nee Ja Nee N.v.t. Voldoen aan criteria van NVB Ja Ja Ja Nee € 750.00 na 3 maanden Offerterente Ja Nee Nee Nee € 115.00 90% 90% 99% -schuldrest 90% N.v.t. 12 maanden 24 maanden € 0.00 Ja bij afsluiten nieuwe lening 12 maanden nieuwbouw 24 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + 100% extra meerwerk + bouwrente, kosten afkoop erfpacht en aansluiting nuts + max. 4% renteverlies Ja Ja Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Ja 80% € 0.00 € 195.00 afh van hyp.vorm N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 0.00 Ja N.v.t. 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 0.00 N.v.t. 100% 106% 12 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 3 maanden Nee Ja Ja Nee N.v.t. Ja desktoptaxatie 90% € 0.00 Ja eur 195 Ja royementskosten Ja Ja Nee Ja max 20% 12 maanden max 20% vast ink 12 maanden 12 maanden N.v.t. Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja jaarlast eerste jaar Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja max 3 80% Ja Nee 5% Ja Ja 12 maanden Nee Nee Ja icm NHG 5 5
Logo SNS Bank SNS Bank Hypotheek 4 weken 6 maanden 12 maanden 0 maanden 0 maanden € 0 Geen kosten Ja min 60% wonen Ja onder voorwaarden Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 99% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Ja Ja Nee vanaf € 1.000.000 verplicht Ja Ja Ja Nee Ja Ja 110% Ja voldoen aan criteria NVB Ja Ja Nee N.v.t. voldoen aan criteria NVB Nee eigen verzoek Ja Ja Nee € 750.00 Na 3 maanden Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 Verlenging OVB € 195,- 90% 90% 99% - restschuld 90% N.v.t. 12 maanden +12 24 maanden € 0.00 Ja bij afsluiten nieuwe lening 12 maanden Nieuwbouw 24 m Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + 100% extra meerwerk + bouwrente, kosten afkoop erfpacht en aansluiting nuts + max. 4% renteverlies Ja Ja Nee Ja Ja N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Nee 80% € 0.00 € 195.00 Afh. van hyp.vorm 180 maanden Ja Onder voorwaarden Nee Ja Ja € 0.00 Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Ja N.v.t. N.v.t. 100% Onder voorwaarden 106% 12 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 3 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Nee Ja desktoptaxatie 90% € 0.00 Ja eur 195 Ja royementskosten Ja Ja Nee Ja max 20% 12 maanden tot max 20% van vast ink 12 maanden 12 maanden N.v.t. Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja jaarlast eerste jaar Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja max 3 100% Ja Nee 5% Ja Ja 36 maanden Nee Nee Ja icm NHG 5 5
Logo SocioHypotheek SocioHypotheek SocioHypotheek 1e hypotheek 2 Weken 3 Maanden 3 Maanden 5 Jaren 5 Jaren niet van toepassing niet van toepassing Nee Percentage niet van toepassing niet van toepassing Nee Nee Ja Nee Ja geen annuleringskosten Offerterente Nee Nee Nee Nee
Logo SocioHypotheek SocioHypotheek SocioHypotheek 2e hypotheek 2 Weken 3 Maanden 3 Maanden 5 Jaren 5 Jaren niet van toepassing niet van toepassing Nee Percentage niet van toepasing niet van toepassing Nee niet van toepassing Nee Ja Nee Ja geen annuleringskosten Offerterente Nee niet van toepassing Nee Nee Nee
Logo Syntrus Achmea Syntrus Achmea Basis 3 weken 4 maanden 3 maanden 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. propose 25% winkel/ 75% wonen propose Nee Onbekend Nee Ja Ja Nee nvt Nee Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Ja Nee Nee nvt Ja Ja Nee Nee Ja max 106% KS Ja Ja beperkt Onbekend Nee € 90,000.00 12 maanden Ja Ja Nee Nee 0% Na finaal akk. Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest 90% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 10 maanden Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring, IBL 80% N.v.t. 100% Onbekend Ja Ja max 40 uur Nee Ja Nee Nee Ja Ja Ja appartementen Ja Koop/aannemingssom + meerwerk + bouwrente + renteverlies (max 4%) + aansluiting nutsvoorzieningen + indien clausule voor verhoging bouwkosten: dit mag max 5% zijn en aantoonbaar uit eigen middelen voldaan kunnen worden Ja Ja Nee Nee Ja 0% Na finaal akk. N.v.t. 4 maanden 4 maanden Ja Ja 100% Niet i.c.m. OVB € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 25,000.00 Ja Ja soms 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 0.00 80% 100% 106% 24 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Onbekend Onbekend 6 maanden Nee Ja Ja Nee Ja Ja Onbekend € 0.00 Nee Nee Ja Ja max. 25% Onbekend Onbekend 12 maanden 25% 12 maanden 12 maanden 25% 50 Ja soms Ja soms Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee 100% Nee Onbekend 25% 25.01% propose voorbespreken Ja voorbespreken 24 maanden niet EU Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking Onbekend Onbekend
Logo Syntrus Achmea Syntrus Achmea Comfort 3 weken 9 maanden 9 maanden 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Ja 25% winkel/ 75% wonen Ja Nee Onbekend Nee Ja Ja Nee nvt Nee Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Ja Nee Nee nvt Ja Ja Nee Nee Ja max 106% KS Ja Ja beperkt Onbekend Nee € 90,000.00 12 maanden Ja Nee Nee Nee 0% Na finaal akk. Dagrente Ja Ja Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest 90% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 10 maanden Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring, IBL 80% N.v.t. 100% Onbekend Ja Ja max 40 uur Nee Ja Nee Nee Ja Ja propose appartmenten Ja Koop/aannemingssom + meerwerk + bouwrente + renteverlies (max 4%)+aansluiting nutsvoorzieningen + indien clausule voor verhoging bouwkosten: dit mag max 5% zijn en aantoonbaar uit eigen middelen voldaan kunnen worden Ja Ja Nee Nee Ja 0% Na finaal akk. N.v.t. 9 maanden 9 maanden Ja Ja 100% Niet i.c.m. OVB € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 25,000.00 Ja Ja soms 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 0.00 80% 100% 106% 24 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Onbekend Onbekend 6 maanden Nee Ja Ja Onbekend Ja Ja Onbekend Onbekend Nee Nee Ja Ja max. 25% Onbekend Onbekend 12 maanden 25% 12 maanden 12 maanden 25% 50 Ja soms Ja soms Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee 100% Nee Onbekend 25% 25.01% Ja voorbespreken Ja voorbespreken 24 maanden niet EU Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking Onbekend Onbekend
Logo Tellius Tellius Toekomstvast 3 Weken 6 maanden 6 maanden 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Ja Onder voorwaarden Ja Onder voorwaarden Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja 10% 80% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Nee 0% Na finaal akk. Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest N.v.t. N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 10 maanden Onbekend gem. inkomen 3 Jaar 80% N.v.t. N.v.t. Onbekend Ja Ja Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Ja Nee Ja Koop/aannemingssom + meerwerk + bouwrente + renteverlies (max 4%) + aansluiting nutsvoorzieningen Ja Ja Nee Nee Onbekend 0% Na finaal akk. € 0.00 6 maanden 6 maanden Ja Ja 100% Onder voorwaarden € 0.00 € 0.00 Onbekend Nee Ja Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja max 25% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend propose voorbespreken propose voorbespreken Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Triodos Bank N.V. Triodos Bank N.V. Triodos Hypotheek 3 weken 9 maanden Onbekend 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. propose Triodos Bank accepteert woon/winkelpanden en woon/bedrijfspanden als het woongedeelte tenminste 75% van de oppervlakte van het onderpand is. Het woongedeelte én het winkel-/bedrijfsgedeelte moeten gebruikt worden door de aanvrager en in het taxatierapport moet de marktwaarde van het woongedeelte én het winkel-/bedrijfsgedeelte staan. Triodos Bank verstrekt de financiering alléén op de marktwaarde van het woongedeelte. propose Alleen met woonbestemming. Woonboerderijen met bedrijfsmatig agrarisch gebruik worden niet geaccepteerd. propose Alleen rechtstreeks via Triodos. N.v.t. Ja Ja Ja Ja soms Ja soms Ja 15% Per leningdeel 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Nee Nee Nee Ja Ja Ja Nee Nee Ja Nee Ja NHG volgend Ja Nee N.v.t. Onbekend Ja Nee Ja Nee € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee Nee € 0.00 90% 90% 100% 90% 90% 24 maanden 24 maanden € 25,000.00 Ja 12 maanden 6 mnd best. bouw 12 mnd nieuwb Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% Onder voorwaarden N.v.t. Nee propose Maatwerk aanvraag. Toestemming benodigd. Toetsen op afwijkend inkomen bij vrij beschikbaar vermogen: het toetsinkomen van de aanvrager mag vermeerderd worden met 3% rendement over het vermogen waarover de aanvrager vrij beschikt. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Projectbouw: Koop-aanneemsom plus bouwrente, renteverlies, energiebesparende voorzieningen, volumevergrotend meerwerk opgenomen in aanneemovereenkomst, meerwerk (max 20% koop aanneemsom + volumevergrotend), architectenhonorarium, aansluiting nutsvoorzieningen propose Erfpacht uitgegeven voor 01-07-2014: Notariële Opinie met oordeel groen. Aflossingsvrij niet mogelijk. Erfpacht na 01-07-2014: alleen erfpacht voor onbepaalde tijd met opgesteld erfpachtvoorwaarden conform model KNB. Aflossingsvrij mogelijk. Ja Nee Nee Ja Calcasa N.v.t. N.v.t. 9 maanden 9 maanden Ja Ja N.v.t. € 250.00 € 150.00 180 maanden propose De voorwaarden voor een (toekomstige) restschuldfinanciering zijn: • De leningvorm is annuïtair. • De maximale looptijd is 15 jaar i.c.m. een rentevaste periode van 15 jaar. • Een korte looptijd is toegestaan indien de looptijd gelijk is aan de gekozen rentevaste periode • De maximale LTV wordt bepaald o.b.v. hoofdstuk 5.6 Acceptatiegids voor de aankoop van de nieuwe woning, plus het toekomstige of gerealiseerde verkoopverlies tot maximaal 115% van de marktwaarde van de nieuwe woning. Indien uit hoofdstuk 5.6 een beperking op LTV geldt voor de aankoop van de woning, dan mag de LTV met 15% worden verhoogd wanneer deze ruimte wordt gebruikt voor het financieren van de (toekomstige) restschuld, • De financieringslasten van de restschuldfinanciering en de financiering voor de aankoop van de nieuwe woning voldoen aan de toegestane financieringslasten conform de GHF/ TRHK. Nee Ja Ja € 25,000.00 Ja indien overbrugging Nee 24 maanden N.v.t. Ja Ja € 9,000.00 N.v.t. 100% 106% 24 maanden N.v.t. € 999,999.00 € 2,500,000.00 N.v.t. N.v.t. 6 maanden Nee Nee Ja Nee Nee Ja 90% N.v.t. Ja € 150,- Nee Ja Ja Ja Gemiddelde van 3 jaar Ja Gemiddelde van 3 jaar 12 maanden (20% + 1/3) 12 maanden (20% + 1/3) 12 maanden (20% + 1/3) 40 Op voorwaarde meer Maximaal 45 uur bij twee dienstverbanden Onbekend Ja Ja Nee Nee Ja Ja propose Met dien verstande dat minimaal 50% van het totale inkomen uit inkomen in box 1 dient te bestaan. 120 maanden Nee annuïtaire toetsing Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja zonder NHG Ja Ja Ja Ja Nee via externe rekenmeester Ja indien NHG Onbekend Ja 100% Ja Nee 5% Ja Ja N.v.t. Nee Ja Nee N.v.t. 5
Logo Tulp Hypotheken Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden 2 maanden 2 maanden Niet mogelijk Niet mogelijk Nee Ja Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Ja Nee Ja Ja Nee nvt Ja 10% 80% marktwaarde -/- restschuld 97% marktwaarde -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee nvt Nee Nee Nee Ja Ja Ja Nee Nee € 100,000.00 12 maanden Ja Nee Ja Nee € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee Ja € 0.00 90% N.v.t. 90% - schuldrest 90% - schuldrest 90% - schuldrest 12 maanden 12 maanden € 0.00 Nee 6 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% Onder voorwaarden 100% Nee Ja 3% van het vrij besteedbare in Ja Max 45 uur per week Nee Ja Min. 12 maanden actief Nee Nee Ja Ja Ja Nee Koop/aanneemsom plus meerwerk, energiebesparende voorzieningen, renteverlies (max 4%). Nee Ja propose Nee Ja € 0.00 0% 6 maanden 6 maanden Ja Ja 90% Onder voorwaarden € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 70,000.00 Ja Nee 18 maanden 6 maanden Ja Ja € 15,000.00 N.v.t. 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 650,000.00 € 1,000,000.00 Ja bij rentestijging Nee 3 maanden Nee Ja Ja Enkel uit verpande ORV Nee Nee Nee N.v.t. € 150.00 N.v.t. N.v.t. Ja Ja enkel structureel vast inkomen Nee Ja afgelopen 12 maanden 12 maanden max. 20% 12 maanden max. 20% 12 maanden max 20% 45 Nee Ja soms Ja mits tot pensioen Ja mits tot pensioen Ja mits tot pensioen Ja Ja kan voorgelegd worden Ja 126 maanden Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee netto werkelijke last Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Nee propose België of Duitsland Onbekend Onbekend Ja Ja op voorlegbasis Onbekend Ja Nee 5% Ja Onbekend 6 maanden niet EU Ja Nee Ja indien terugschenking Onbekend Onbekend
Logo Tulp Hypotheken Tulp Hypotheken Tulp Hypotheek 3 weken 4 maanden Niet van toepassing Niet mogelijk n.v.t. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Ja 25% 85% marktwaarde -/- restschuld 97% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Nee Nee € 0 Dagrente Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Niet mogelijk 90% MW Nee
Logo Tulp Hypotheken Tulp Hypotheken Tulp Riant Hypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden N.v.t. N.v.t. Niet mogelijk Niet mogelijk Nee Ja zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Ja Nee Ja Ja Nee nvt Ja 10% 80% marktwaarde -/- restschuld 97% marktwaarde -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee nvt Nee Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee € 100,000.00 12 maanden Ja Ja Ja Nee N.v.t. Offerterente Ja Nee Nee Nee Onbekend 90% -restschuld 90% - restschukd 97% - schuldrest N.v.t. N.v.t. 12 maanden 12 maanden N.v.t. Nee 6 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 80% 90% bij oversluiting 100% Onbekend Ja Ja max 45 uur Nee Ja Nee Nee Ja Ja Ja Nee Koop/aanneemsom + meerwerk + EVB + renteverlies (max 4%) Nee Ja Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. 4 maanden 4 maanden Ja Onbekend 90% N.v.t. Onbekend N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 70,000.00 Ja Nee 18 maanden 6 maanden Ja Ja € 15,000.00 N.v.t. 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 650,000.00 € 1,000,000.00 Ja Onbekend 3 maanden Onbekend Ja Ja Nee Nee Ja 90% € 150.00 N.v.t. N.v.t. Ja Ja alleen vast Onbekend Ja voorlegbasis N.v.t. afgelopen 12 maanden max. 20% N.v.t. afgelopen 12 maanden max. 20% N.v.t. max. 20%afgelopen 12 maanden m 45 Nee Ja Ja mits vast tot pensioen Ja mits vast tot pensioen Ja mits vast tot pensioen Ja Ja op voorlegbasis, max 20% Ja 126 maanden Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee netto werkelijke last Nee netto werkelijkste last Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Nee propose België of Duitsland Nee Nee Ja Ja 100% Ja Nee 5% Ja Onbekend 6 maanden niet EU Ja Ja Ja indien terugschenking Onbekend Onbekend
Logo Van Lanschot Bankiers Van Lanschot Bankiers Basis rente 2 weken 3 maanden 3 maanden 6 maanden 6 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee 20% 90% marktwaarde -/- restschuld -/- kosten Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten lening -/- 85% MW Ja Ja Ja Nee Nee 1% van de lening Dagrente Ja intentieverklaring 75% WOZ Niet mogelijk Nee
Logo Venn Hypotheken Venn Hypotheken Venn Hypotheken 14 Dagen 4 maanden 4 maanden 2 maanden 2 maanden € 0 € 0 Nee Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Ja Nee nvt Nee nvt Ja 15% Volledige bedrag 80% van de overwaarde van de huidige woning. Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Onbekend Nee Nee Nee nvt Nee nvt Nee t/m 3 apprtementen Ja Nee Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Nee Ja soms Nee € 175,000.00 Onbekend Ja Ja Nee Nee € 0.00 Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 N.v.t. 80% Verkoopprijs= overwaarde 100% - schuldrest N.v.t. 80% Verkoopprijs - overwaarde 24 maanden 24 maanden N.v.t. Nee 6 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Nee Ja Nee Nee Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Nee Grondkosten + koopaanneemsom + meerwerk + EBV/EBB + 3% renteverlies tijdens bouw + bouwrente Nee Ja Nee Nee Nee € 0.00 € 0.00 6 maanden 6 maanden Ja Ja 0% N.v.t. € 300.00 N.v.t. Nee Nee Ja - 1% Ja -1% € 75,000.00 Nee Nee 18 maanden 6 maanden Ja Ja € 10,000.00 N.v.t. 100% 100% 12 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend Ja Ja Nee Nee Nee N.v.t. € 300.00 Ja 300 Onbekend Ja Ja Nee Onbekend 12 maanden 25% 12 maanden 25% 12 maanden 25% N.v.t. Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja 126 maanden Nee annuïtaire toetsing Ja Nee Nee Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Nee Nee Ja Onbekend Nee Nee Ja Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Nee Ja Binnen Europa Onbekend Onbekend Onbekend Nee 100% Ja Onbekend 5% Onbekend Onbekend 12 maanden Nee Onbekend Ja indien terugschenking Onbekend 1
Logo Vista Hypotheken Vista Hypotheken Vista Hypotheken 2 weken 3 maanden 3 maanden 3 maanden 9 maanden € 0 € 0 Nee Ja niet agrarisch of met bedrijf Nee Onbekend Ja Ja alleen met aannemer Ja Ja Ja Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 1.50% kosten Nee Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Ja Onbekend Nee Ja Nee € 100,000.00 360 maanden Ja Nee Nee Nee € 0.00 Dagrente Ja Nee Nee Ja afwijkend bij verknging € 0.00 90% - schuldrest + opgeb. waarde N.v.t. 98% - schuldrest 98% N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 10,000.00 Nee 12 maanden Best. bouw 6/ nieuwb. 12 Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Nee Nee Ja max 40 uur Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Vista Desktop taxatie Calcasa Nee koop-/aannemingssom, kosten van grond, meerwerk, energiebesparende voorzieningen, bouwrente, renteverlies (max 4%), aansluiting op nutsvoorzieningen, kosten van de bouw - verminderd met kosten minderwerk Nee Ja Nee Nee Ja € 500.00 € 0.00 6 maanden 12 maanden Ja Ja 100% € 0.00 € 150.00 N.v.t. Nee Nee Ja Nee -1% € 75,000.00 Ja Nee 18 maanden 12 maanden Ja Ja € 10,000.00 N.v.t. 100% 106% 6 maanden 18 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 N.v.t. N.v.t. 6 maanden Ja Ja Ja Nee Nee Ja 90% € 150.00 Ja € 150,- Ja € 150,- Nee Ja Ja Ja 12 maanden 25% 12 maanden 25% 12 maanden 25% 50 Nee Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja 120 maanden Nee annuïtaire toetsing Ja Nee Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Ja België of Duitsland Nee Ja Nee Nee Geen GAP op LTV, regulier beleid. Nee Nee 5% Ja Nee 3 maanden Nee Nee Nee 7 5
Logo Woonfonds Woonfonds Comfort Lijn 4 maanden 4 maanden 5 maanden 5 maanden Onder voorwaarden Ja Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 15% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Na RVP Nee Ja € 0.00 Ja Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest - verkoopkosten 90% - schuldrest N.v.t. 12 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Onbekend N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Ja Onder voorwaarden Ja Onder voorwaarden Nee Ja Onder voorwaarden Nee Onbekend Onbekend Ja Nee Nee Koop-/aannemingssom plus koopprijs grond, afkoopprijs erfpacht, bouwrente, kosten meerwerk, kosten energiebesparende voorzieningen, renteverlies bouwperiode, kosten aansluiting nutsvoorzieningen, kosten van de bouw. Ja Ja Nee Nee Onbekend € 0.00 0% 9 maanden 9 maanden Ja Ja 100% € 0.00 € 0.00 Onbekend Nee Nee Ja Ja - 1% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 110% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend propose 25% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Woonfonds Woonfonds Woningverhuur Hypotheek 2 weken 4 maanden 4 maanden 5 maanden 5 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee propose Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee 15% Niet mogelijk Niet mogelijk Nee Nee Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend propose Onbekend Onbekend Nee Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Nee € 0.00 Dagrente Nee Nee Nee Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Ja min. 70% uit arbeid propose max 40 uur Nee Ja minimaal 1 jaar Nee Nee Ja Ja Ja Nee De getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat. Deze dient te blijken uit een nieuwbouwtaxatie + indien clausule voor verhoging bouwkosten: dit mag max 5% zijn en aantoonbaar uit eigen middelen voldaan kunnen worden propose Ja Ja Nee N.v.t. € 0.00 0% 9 maanden 9 maanden Ja Ja 80% € 0.00 € 0.00 Onbekend Ja Ja Nee Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 80% 80% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja max. 25% Onbekend Onbekend 12 maanden 12 maanden 12 maanden 40 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja 120 maanden Onbekend Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Nee propose Ja Nee Ja Nee Onbekend Ja binnen 6m en zonder proeftijd Ja Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee 100% Ja Onbekend 25% 24.99% Ja voorbespreken Ja voorbespreken Onbekend Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking Onbekend 5
Logo Woonfonds Woonfonds Woongenot Hypotheek 2 weken 4 maanden 4 maanden 5 maanden 5 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand propose 40% winkel/ 60% wonen propose Zonder agrarische bestemming Nee Nee nvt Onbekend Onbekend Ja Onbekend Nee Ja 15% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Ja Nee Ja soms Onbekend Onbekend Nee propose t/m 3 apprtementen Nee Ja (max 106% KS) Nee Ja beperkt Onbekend Nee Onbekend Onbekend Ja Nee Ja Nee € 0.00 Offerterente Ja Ja Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 100% - schuldrest - verkoopkosten 90% - schuldrest N.v.t. 12 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Ja min 70% uit arbeid propose max 40 uur Nee Nee Nee Nee Nee Ja propose appartementen Nee Koop-/aannemingssom plus koopprijs grond, afkoopprijs erfpacht, bouwrente, kosten meerwerk, kosten energiebesparende voorzieningen, renteverlies bouwperiode, kosten aansluiting nutsvoorzieningen, kosten van de bouw + indien clausule voor verhoging bouwkosten: dit mag max 5% zijn en aantoonbaar uit eigen middelen voldaan kunnen worden Ja Ja Nee Nee Ja € 0.00 0% 9 maanden 9 maanden Ja Ja 100% € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Ja Ja Nee - 1% € 25,000.00 Nee Ja 24 maanden N.v.t. Ja Ja Onbekend N.v.t. 110% geen zuivere oversluiting 106% 12 maanden N.v.t. nee € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Nee Ja bij rentestijging 6 maanden Onbekend Ja Ja Nee Nee Ja N.v.t. Onbekend Nee Nee Ja 25% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja soms Ja Ja Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee Nee Nee Ja bij een vast contract Ja binnen 6m zonder proeftijd Nee Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee 100% Ja Nee 25% 24.99% propose voorbespreken propose voorbespreken 0 maanden Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 5
Logo Woonnu Woonnu Woonnu 14 dagen 3 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden 0,20% van het hypotheekbedrag per maand. € 0,- Nee Onbekend Nee Nee nvt Ja Nee Ja Ja N.v.t. Ja 10% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld 98% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Ja soms Ja Nee nvt Nee Nee Nee Ja Onbekend Nee Onbekend Nee € 100,000.00 12 maanden Ja Ja Nee Nee € 500.00 Offerterente Ja Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. 98% - schuldrest 98% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 2,500.00 Nee 12 maanden Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 100% 90% N.v.t. Nee Nee Ja max 48 uur Nee Min. 1 jaar Nee Ja Ja Ja Ja Ja beheeraanvragen Koop-/ aannemingssom vermeerderd met kosten grond, kosten meerwerk, kosten energiebesparende voorzieningen, bouwrente, renteverlies tijdens bouwperiode, kosten van aansluiting op nutsvoorzieningen, kosten van de bouw verminderd met minderwerk Nee Ja Onbekend Nee Nee € 500.00 0% niet bij nieuwbouw 9 maanden 12 maanden Ja Nee 50% € 0.00 € 250.00 N.v.t. Nee Onbekend Ja Max. 24 maanden Ja Max. 12 maanden € 75,000.00 Nee Nee 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. 100% 106% 12 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Nee Nee Ja Nee Nee Nee N.v.t. € 250.00 bij tweede hyp. Onbekend Onbekend propose Het inkomen wordt gemaximeerd op de laatste 12 maanden. Als uit de salarisstrook een lager inkomen blijkt dan je verwacht op basis van het UWV verzekeringsbericht, dan dient er met dit lagere inkomen getoetst te worden propose vast, vrij besteedbaar én geldelijk uitgekeerd Ja Structureel (50%) niet-NHG Ja Structureel (50%) niet-NHG 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Ja soms Ja soms Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Ja 120 maanden Nee 2% hoofdscom Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Onbekend Nee Ja Ja Ja België of Duitsland Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee 0 maanden Nee Nee Ja Onbekend Onbekend