Renteaanbod geldig gedurende Offerte geldigheidsduur bestaande bouw Offerte geldigheidsduur nieuwbouw Offerte geldigheidsduur bestaande bouw na verlenging Offerte geldigheidsduur nieuwbouw na verlenging Kosten verlengen offerte bestaande bouw Kosten verlengen offerte nieuwbouw Inkomsten uit vermogen meenemen in inkomenstoets Meerdere inkomens uit arbeid mogelijk Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij flexwerkers Minder dan 3 kalenderjaren inkomen bij zelfstandigen Meer dan 2 aanvragers Aanvragers zijn familie is toegestaan Apart acceptatiebeleid voor senioren Bepaling marktwaarde bestaande bouw o.b.v. taxatierapport Bepaling marktwaarde bestaande bouw o.b.v. modelmatig- of desktoptaxatie Starterslening mogelijk In combinatie met Duokoop Annuleringskosten Hypotheekrente bij passeren op basis van Hypotheek met NHG mogelijk Automatische rentedaling tijdens de rentevaste periode Bepaling marktwaarde bestaande bouw o.b.v. WOZ-waarde Bepaling marktwaarde bij nieuwbouw Erfpacht particulier Erfpacht overheid Verhuur toegestaan Recreatiewoning Woon-/winkelpand Bepaling maximale overbruggingskrediet definitief verkocht pand o.b.v. percentage verkooprijs Bepaling maximale overbruggingskrediet voorwaardelijk verkocht pand o.b.v. percentage marktwaarde Bepaling maximale overbruggingskrediet voorwaardelijk verkocht pand o.b.v. percentage (verwachte) verkooprijs Maximale looptijd overbruggingskrediet bestaande bouw in maanden Maximale looptijd overbruggingskrediet nieuwbouw in maanden Minimaal bedrag overbruggingskrediet Overbrugging mogelijk indien hypotheek elders Periode overbrugging van dubbele woonlasten in maanden WOZ toegestaan bij overbruggingskrediet Hoogte boetevrij aflossen per jaar Maximale overbrugging indien huidige woning nog niet verkocht Maximale overbrugging indien huidige woning is verkocht Verplichting om een ORV af te sluiten? Hypotheekrente mee te verhuizen naar volgende woning? Rentemiddeling is mogelijk Verstrekking op werkelijke lasten mogelijk (niet senioren) Maximale LTV o.b.v. taxatiewaarde Langere looptijd hypotheek dan looptijd erfpacht toegestaan Bijzondere koopconstructies met NHG toegestaan Houtskeletbouw Gedeeltelijke verhuurde woning toegestaan Minimale marktwaarde (na verbouwing) Toetsing erfpachtcanon bij wijzigen binnen hoeveel maanden Automatische aanpassing risicocategorie (LTV) gedurende looptijd lening Contractrente is offerterente Voorwaarden bij geen vast dienstverband Maximale verstrekking (marktwaarde) o.b.v. WOZ-waarde Maximale verstrekking (marktwaarde) o.b.v. modelmatig- of desktoptaxatie Hoogte boetevrij aflossen per jaar uit eigen vermogen Acceptatie van Arbeidsmarktscan als toetsinkomen Woonboerderij Woonboot Opgebouwde waarde banksparen telt mee voor LTV CPO toegestaan Zelfbouw toegestaan Afbouwgarantie verplicht bij projectmatige nieuwbouw Afbouwgarantie verplicht bij CPO Afbouwgarantie verplicht bij zelfbouw Modelmatig- of desktoptaxatie toegestaan bij overbruggingskrediet Annuleringskosten na verlenging Verlengingskosten offerte Offerte geldigheidsduur bestaande bouw (totaal) Offerte geldigheidsduur nieuwbouw (totaal) Verhuisregeling Digitaal tekenen toegestaan Taxatie verplicht bij projectmatige nieuwbouw Taxatie verplicht bij CPO Taxatie verplicht bij zelfbouw Groninger akte toegestaan Niet actieve VVE toegestaan Maximale LTV o.b.v. koopsom Consumptief deel Bedrag minimale extra aflossing Kosten omzetten hypotheekvorm Restschuld looptijd in maanden Restschuld meefinancieren Tweede hypotheek mogelijk met eerste elders Vergoeding bouwdepotrente bij nieuwbouw is gelijk aan hypotheekrente Vergoeding bouwdepotrente bij verbouwing is gelijk aan hypotheekrente Minimale hoofdsom Overwaarde boetevrij aflossen toegestaan Fiscaal geruisloze voortzetting toegestaan Looptijd bouwdepot nieuwbouw Verlenging bouwdepot in maanden nieuwbouw Verruiming op LTI o.b.v. energie besparende voorzieningen Energiebespaarbudget (EBB) is toegestaan Minimale verstrekking bij verhoging Maximale verstrekking (marktwaarde) bij verhoging o.b.v. WOZ-waarde Bepaling marktwaarde bij verhoging o.b.v. WOZ Bepaling marktwaarde bij verhoging o.b.v. modelmatig- of desktoptaxatie Maximale verstrekking (marktwaarde) bij verhoging o.b.v. modelmatig- of desktoptaxatie Administratie kosten verhoging Administratie kosten interne oversluiting Administratie kosten externe oversluiting Inkomensbepaling loondienst toegestaan Inkomen uit keuzebudget/IKB toegestaan Inkomen uit bonus (bedrijfsresultaten) toegestaan Inkomen uit bonus (persoonsgebonden) toegestaan Over de laatste hoeveel maanden moet persoonsgebonden provisie berekend worden Over de laatste hoeveel maanden moet ORT/ploegentoeslag berekend worden Over de laatste hoeveel maanden moet structureel overwerk berekend worden Maximale aantal werkuren in een week Inkomen uit PGB Maximale verstrekking (marktwaarde) bij oversluiten Maximale verstrekking (marktwaarde) met energiebesparende voorzieningen Looptijd bouwdepot bestaande bouw Verlenging bouwdepot in maanden Maximale hoofdsom (regulier proces & voorwaarden) Maximale hoofdsom (inclusief eventuele beperkingen) Meenemen toekomstige inkomensstijging Meenemen inkomen uit toekomstig dienstverband Meenemen huidige inkomen bij intentieverklaring voor bepaalde tijd Bepaling flexinkomen gemiddelde laatste 3 jaar, max laatste jaar Bepaling toetsinkomen bij uitzendwerk gemiddelde laatste 3 jaar, max laatste jaar Perspectief verklaring toegestaan Buitenlandse werkgever toegestaan Contractrente is dagrente Contractrente is dalrente Contractrente is laagste rente van offerterente of passeerrente Afsluitkosten overbruggingskrediet Bepaling maximale overbruggingskrediet op niet verkocht pand o.b.v. percentage marktwaarde Bepaling maximale overbruggingskrediet niet verkocht pand o.b.v. percentage (verwachte) verkooprijs Inkomen uit Wajong Inkomen uit WAO Inkomen uit WAZ Inkomen uit WGA Inkomen uit IVA Inkomsten uit verhuur meenemen in inkomenstoets Inkomsten uit (toekomstige) lijfrente meenemen in inkomenstoets Binnen hoeveel maanden tot AOW leeftijd moet rekening gehouden worden met pensioeninkomen Verlengingskosten op dagbasis Verlengingskosten per volledige maand Binnen hoeveel maanden verhuisregeling toegestaan Bankgarantie mogelijk Boetevrij aflossen bij executieverkoop Boetevrij aflossen bij overlijden partner Borgstelling mogelijk Aantonen zelfstandige cijfers indien in bezit van percentage aandelen Vanaf welke maand moeten tussentijdse cijfers aangeleverd worden Vanaf welke maand moeten definitieve cijfers van het vorige jaar aanleveren worden Toetsing voor aflossing restschuld o.b.v. 2% kredietlimiet RN of RH codering toegestaan HY-codering acceptabel bij aantoonbaar finale kwijtschelding door NHG Herstelde A of A1 codering toegestaan test0109 Bepaling zelfstandig inkomen via rekenmeester Bepaling zelfstandig inkomen via geldverstrekker Bepaling zelfstandig inkomen via VIIZ Indien zelfstandig inkomen niet wordt meegenomen dan moeten cijfers beoordeeld worden door geldverstrekker Indien zelfstandig inkomen niet wordt meegenomen dan moeten cijfers beoordeeld worden door rekenmeester 1-2-3 regeling is toegestaan Meer dan 2 BV's zijn toegestaan Maximale lening LTV indien zelfstandige < 3 jaar zelfstandig is toegestaan Korte dan 1 jaar zelfstandige is toegestaan Inkomen uit AIOS is toegestaan Inkomen uit ANIOS is toegestaan Minimaal aantal maanden wonen en werken in Nederland 30% regeling toegestaan Bruteren inkomen toegestaan Leen/schenkingsconstructies toegestaan zonder toetsing Leen/schenkingsconstructies toetsen op werkelijke last Toetsing persoonlijke lening/aflopend krediet o.b.v. werkelijke last Toetsing persoonlijke lening/aflopend krediet o.b.v. van 2% oorspronkelijke kredietsom Toetsing doorlopend krediet o.b.v. werkelijke last Toetsing doorlopend krediet o.b.v. 2% kredietlimiet Toetsing operational autolease o.b.v. werkelijke last Toetsing operational autolease o.b.v. 2% kredietlimiet Toetsing voor aflossing restschuld o.b.v. werkelijke last
Logo a.s.r. a.s.r. DigiThuis hypotheek 15 dagen 3 maanden 90 dagen 3 maanden 3 maanden 3 maanden 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag Nee Ja Ja middels UWV bericht Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee 1% Offerterente Nee Ja Alleen bij OVB VON + meerwerk + renteverlies. Als taxatie verplicht is, dan geldt de marktwaarde uit het taxatierapport. Nee Ja propose bij tewerkstelling buitenland Nee Nee 100% -restschuld-2% verkoopkosten N.v.t. 90% -schuldrest 12 maanden 12 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Ja 10% Per leningdeel 85% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Nee Ja (pre senioren) Ja Nee Nee Nee Nee Onbekend 12 maanden Ja Ja Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Ja Onbekend Nee propose Nee Ja Ja N.v.t. N.v.t. Ja 1% 0% per verlengde dag 6 maanden 6 maanden Ja Ja Nee N.v.t. N.v.t. propose met NHG propose Nee 100% € 50.00 € 200.00 180 maanden Individuele beoordeling Nee Ja Ja € 25,000.00 Nee Nee 30 maanden 6 maanden Ja Ja € 10,000.00 N.v.t. Nee Ja 80% € 0.00 Onbekend Onbekend Ja propose mag worden meegenomen als inkomen indien het vast, vrij besteedbaar en geldelijk wordt uitgekeerd. propose Handig!/IBL propose Handig!/IBL N.v.t. Handig!/IBL N.v.t. Handig!/IBL N.v.t. Handig!/IBL 40 Meer op voorwaarde Meer dan 40 is mogelijk indien dit al meer dan 2 jaar het geval is en ook in de toekomst bestendig zal blijven Onbekend 100% 106% 12 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Nee propose propose IBL inkomen Nee Handig!/IBL Nee Handig!/IBL Ja Nee Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee 120 maanden Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee 5% Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Ja Nee Ja 100% Ja Nee Ja Ja 0 maanden Nee Nee Nee N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo a.s.r. a.s.r. Startershypotheek 15 dagen 90 dagen 90 dagen 5 maanden 9 maanden 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag Ja Nee 1,00% Offerterente Ja Ja 15% 85% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Nee Ja (pre senioren) Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring Niet mogelijk 90% MW Nee
Logo a.s.r. a.s.r. WelThuis 15 dagen 3 maanden 90 dagen 3 maanden 6 maanden 9 maanden 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag 0,005% van het hypotheekbedrag per verlengde dag Nee Ja Ja via UWV bericht Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee 1% Offerterente Ja Ja Nee VON + meerwerk Nee Ja propose bij tewerkstelling buitenland Nee Nee 100% - schuldrest - 2% vk. kosten N.v.t. 90% - schuldrest 12 maanden 12 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Ja 15% Volledige bedrag 85% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Nee Ja (pre senioren) Ja Nee Ja beperkt Nee Nee N.v.t. 12 maanden Ja Ja Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring N.v.t. 90% N.v.t. Ja Onbekend Nee propose Nee Ja Ja N.v.t. Ja Ja 1% 0% per verlengde dag 9 maanden 12 maanden Ja Ja Nee N.v.t. N.v.t. propose met NHG propose Nee 100% € 50.00 € 200.00 180 maanden Ja Nee Ja Ja € 25,000.00 Nee Ja soms 30 maanden 6 maanden Ja Ja € 10,000.00 N.v.t. Nee Ja 90% € 0.00 Ja € 200,- Nee Ja minimaal 3 maanden in dienst propose Voor NHG zijn we NHG volgend. Voor niet NHG geldt, dat het mag worden meegenomen als inkomen indien het vast, vrij besteedbaar en geldelijk wordt uitgekeerd. propose propose 12 maanden 12 maanden 12 maanden 40 meer op voorwaarde Als de totale arbeidsduur meer dan 40 uur bedraagt dient de acceptant vast te stellen dat het aannemelijk is dat de aanvrager dit aantal uren ook in de toekomst kan blijven voldoen Ja soms 100% 106% 12 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja propose standaard nee Acceptant mag afwijken indien er geen proeftijd is propose Nee Handig!/IBL Nee Handig!/IBL Ja Nee Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Ja Ja Ja Ja beperkt Ja Nee Ja 120 maanden Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee 5% 7 4 Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Ja Nee Ja 100% Ja Nee Ja Ja 0 maanden Nee Nee Nee N.v.t. Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja
Logo ABN AMRO ABN AMRO Budget 3 weken 3 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden Geen kosten Geen kosten Ja Ja Ja Ja Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja € 0.00 Offerterente Ja Nee Ja Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies (max. 4%) Ja Ja Onbekend Nee Onbekend 100% - schuldrest 90% N.v.t. 24 maanden 36 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee 10% per leningdeel 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Ja Ja (pre senioren) Ja Nee Ja Ja Ja € 90,000.00 12 maanden Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 85% 90% Onbekend Ja Onbekend Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Soms Ja 1% € 0.00 6 maanden 6 maanden Ja Nee Nee Nee Nee Nee MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee 100% € 0.00 € 150.00 180 maanden Ja Ja Ja Ja Onbekend Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. Nee Ja Onbekend Onbekend Ja € 200,- Nee Ja Ja Ja Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Ja Soms 110% 106% 18 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 5,000,000.00 Ja Ja Nee Ja Ja Ja propose Inkomsten van aanvragers die werkzaam zijn in Nederland voor een werkgever die gevestigd is in België, Luxemburg of Duitsland worden alleen onder NHG meegenomen. Nee Nee Nee € 0.00 90% min restschuld N.v.t. Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja 120 maanden Nee Nee 3 maanden Ja Kostenloos Ja Ja Nee 20% 7 7 Nee Ja Ja Ja Nee Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Nee Ja 100% Onbekend Onbekend Ja Ja 0 maanden Nee Ja Ja indien terugschenking Ja Wegingsfactor consumptieve kredieten > EUR 75.000 - De werkelijke bruto maandlasten. Wegingsfactor consumptieve kredieten > EUR 75.000 - De werkelijke bruto maandlasten. Nee Ja Ja Nee Ja
Logo ABN AMRO ABN AMRO Woning 3 weken 3 maanden 3 maanden 9 maanden 9 maanden Geen kosten Geen kosten Ja Ja Ja Ja Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Met NHG Ja € 0.00 Dagrente Ja Nee Ja Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies (max. 4%) Ja Ja Ja Onder voorwaarden Nee max < 1/2 bedrijfsruimte Woningen met bedrijfsruimte (max < 1/2 bedrijfsruimte van de totale vloeroppervlakte) 100% - schuldrest 90% N.v.t. 24 maanden 36 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee 10% Per leningdeel 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Ja Ja (pre senioren) Ja Nee Ja Ja Ja € 90,000.00 12 maanden Nee eigen verzoek Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 85% 90% N.v.t. Ja Onbekend Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja soms Ja 1% € 0.00 12 maanden 12 maanden Ja Nee Nee Nee Ja soms Nee MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee 100% Onder voorwaarden € 0.00 € 150.00 180 maanden Ja Ja Ja Ja Onbekend Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. Nee Ja Onbekend Onbekend Ja € 200,- Nee Ja Ja Ja Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 soms 110% 106% 18 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 5,000,000.00 Ja Ja Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Nee Ja € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja 120 maanden Onbekend Onbekend 6 maanden Ja kosteloos Ja Ja Nee 20% 7 7 Nee Ja Ja Ja Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Ja 100% Ja Onbekend Ja Ja 0 maanden Ja Ja indien terugschenking Ja Wegingsfactor consumptieve kredieten > EUR 75.000 - De werkelijke bruto maandlasten. Wegingsfactor consumptieve kredieten > EUR 75.000 - De werkelijke bruto maandlasten. Nee Ja Ja Nee Ja
Logo Aegon Aegon Aegon 2 weken 3 maanden 6 maanden 9 maanden 6 maanden Bereidstellingsprovisie op basis van dagrente bij passeren Bereidstellingsprovisie op basis van dagrente bij passeren Nee Ja Nee Ja Ja Max. 4 Ja Ja Ja Ja Calcasa Desktop Taxatie. Ja Nee € 0.00 Offerterente Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + grond + meerwerk + bouwrente + renteverlies + aansluiting nutsvoorzieningen + kosten bouw Nee Ja Nee Nee Nee N.v.t. 100% - schuldrest N.v.t. 12 maanden 24 maanden Onbekend Nee 12 maanden Nee 10% Per leningdeel 85% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Alleen bij de Aegon spaarhypotheek Ja Nee Nee Ja Onbekend Ja beperkt Onbekend Nee € 125,000.00 Onbekend Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% N.v.t. Ja Zonder agrarische bestemming Nee Ja Nee Nee Ja Nee nvt N.v.t. Ja € 0.00 0% 12 maanden 12 maanden Ja Ja Nee Nee nvt N.v.t. Ja Ja Nee Ja - explain € 1,000.00 € 150.00 180 maanden Ja Nee Ja Gelijk aan hypotheekrente Ja Gelijk aan hypotheekrente € 5,000.00 Ja Onbekend 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. Nee Ja Onbekend € 0.00 Nee Nee Ja Ja Nee Nee 12 maanden 12 maanden 12 maanden 40 Nee 100% 106% 24 maanden N.v.t. niet mogelijk € 800,000.00 € 950,000.00 Ja Nee Nee Ja Ja Ja Onbekend Ja Nee Ja Onbekend 90% - schuldrest N.v.t. Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja 120 maanden Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee 5% 8 5 Nee Ja RN toegestaan Onbekend Ja Nee Ja Nee Nee Nee Ja Onbekend Onbekend 90% Ja Onbekend Onbekend Onbekend 0 maanden Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking Nee 2% hoofdsom Onbekend Onbekend Ja werkelijke last, minimaal 2% Ja werkelijke last, minimaal 2% Onbekend Onbekend Ja
Logo Allianz Allianz Allianz 3 weken 3 maanden 6 maanden 6 maanden 3 maanden 0,20% van het hypotheekbedrag per maand 0,20% van het hypotheekbedrag per maand Nee Ja Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja € 750.00 Dagrente Ja Ja Ja Koop-/aanneemsom + meerwerk + bouwrente + renteverlies + kosten aansluiting nutsvoorzieningen + kosten van de bouw verminderd met de kosten van minderwerk Nee Ja Nee Nee Nee 100% - schuldrest Onbekend N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Ja 10% 85% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten lening -/- 80% MW Ja Ja Ja Ja Ja Ja NHG volgend Nee Nee € 100,000.00 Onbekend Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 80% 80% bij NHG 90% 100% Nee Onder voorwaarden Nee Onbekend Nee Ja Ja Nee nvt Ja Ja Calcasa N.v.t. 0% 9 maanden 9 maanden Ja propose Toegestaan voor werkgeversverklaring, (ver)koopaktes en renteaanbod. Niet toegestaan voor bindend krediet aanbod. Nee Nee nvt Ja Onbekend Ja MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee 80% € 500.00 € 250.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 70,000.00 Ja Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 10,000.00 80% Ja Ja 80% Niet-NHG Onbekend Nee Nee Ja Ja Nee Onbekend 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Nee 100% 106% 12 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Onbekend Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Nee Onbekend Nee Nee Ja € 0.00 90% - schuldrest 90% - restschuld Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja 120 maanden Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Onbekend Ja Ja Nee 25% Onbekend 7 2% of werkelijke last Ja RN toegestaan Nee Nee Ja Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Ja 100% Conform NHG. Zonder NHG: 3 kalenderjaren vereist, als er nog geen 3 kalenderjaren zijn, delen we toch door 3 jaar. Minimaal 1 jaar vereist. Onbekend Onbekend Onbekend 0 maanden Onbekend Onbekend Nee Ja mits maandlast niet wijzigt als maandlast kan wijzigen Nee Ja Ja Onbekend 2% of werkelijke last
Logo Argenta Argenta Classic 3 maanden 4 maanden 8 maanden 8 maanden Ja Ja Ja Ja Onder voorwaarden Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Ja N.v.t. Nee Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies Nee Ja Nee Nee Ja Onder voorwaarden Onbekend 100% - schuldrest Onbekend 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Onbekend 15% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee N.v.t. 90% N.v.t. Onbekend Ja Onder voorwaarden Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend € 500.00 N.v.t. 12 maanden 12 maanden Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend € 500.00 € 0.00 Onbekend Nee Nee Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Ja € 250.00 100% - schuldrest Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Argenta Argenta Hypotheek 3 weken 3 maanden 3 maanden 9 maanden 9 maanden Geen kosten Geen kosten Ja Ja Ja Ja alleen met NHG Nee Nee Ja Ja Ja Ja Met NHG Ja N.v.t. Dagrente Ja Nee Nee Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies (max 4%) Nee Nee Ja Nee 25% winkel/ 75% wonen 100% - 1,85% verkoopprijs - schuld N.v.t. 90% -restschuld 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee 15% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 1.85% kosten Nee Ja Nee Ja Ja Ja soms Onbekend Onbekend Nee € 100,000.00 Onbekend Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% N.v.t. Nee Onbekend Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja Ja € 500.00 € 0.00 12 maanden 12 maanden Ja Ja Nee Ja Nee Onbekend Ja soms Nee N.v.t. € 500.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 25,000.00 Ja Onbekend 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. Nee Ja 90% Onbekend Nee Nee Ja Onbekend Nee structureel max 20% 12 maanden 12 maanden 12 maanden 50 Onbekend 100% 100% 24 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Ja Onbekend Ja Nee Ja € 250.00 N.v.t. 90% - schuldrest Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Ja 120 maanden Nee Nee 12 maanden Onbekend Ja Ja Onbekend 5% 6 7 Nee Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Onbekend Onbekend 100% Nee Onbekend Onbekend Onbekend 0 maanden Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking Onbekend Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja
Logo Argenta Argenta Light Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo ASN Bank ASN Bank Hypotheek 4 weken 6 maanden 12 maanden 0 maanden 0 maanden Geen kosten Geen kosten Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee € 750.00 Na 3 maanden Offerterente Ja Nee Nee Koop-/aanneemsom + 100% extra meerwerk + bouwrente, kosten afkoop erfpacht en aansluiting nuts + max. 4% renteverlies Ja Ja Nee Onbekend 40% winkel/ 60% wonen 99% - schuldrest 99% N.v.t. 12 maanden 24 maanden N.v.t. Nee 12 maanden Nieuwbouw 24 m Onbekend 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 99% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Ja Nee Nee Ja Onbekend Nee Onbekend Onbekend Nee eigen verzoek Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja Onbekend Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja Ja 75% van de waarde N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Nee Nee vanaf € 1.000.000 verplicht Ja Ja Onbekend Ja MJOP Ja 80% N.v.t. € 195.00 Afh. van hyp.vorm N.v.t. Nee Nee Ja Ja N.v.t. geen Nee Ja 24 maanden 12 maanden Onbekend Ja N.v.t. N.v.t. Nee Nee N.v.t. € 195.00 Ja € 150,- Ja € 195,- Ja Ja Onbekend propose maximaal 20% 12 maanden 12 maanden 12 maanden Onbekend Ja soms 100% Onder voorwaarden 106% 12 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 N.v.t. geen Ja Onbekend Nee Ja Ja Ja Onbekend Nee Nee Nee € 195.00 90% N.v.t. Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Nee Nee 18 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja RN toegestaan Ja Nee Ja Nee Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Onbekend Ja Ja 12 maanden 12-36 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja
Logo Attens Hypotheken Attens Hypotheken Attens Hypotheken 3 weken 4 maanden 4 maanden 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Ja Ja Nee Nee Ja Nee ouders meetekenen Ja Ja propose appartementen Nee Niet bekend € 0.00 Offerterente Ja Ja Ja koop/aanneemsom, meer- minderwerk, bouwrente, renteverlies (max 4%), aansluiting nutsvoorzieningen + indien clausule voor verhoging bouwkosten: dit mag max 5% zijn en aantoonbaar uit eigen middelen voldaan kunnen worden Ja Ja Nee Nee Nee 100% - schuldrest N.v.t. N.v.t. 24 maanden 24 maanden N.v.t. Nee 12 maanden Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Ja max 106% KS Nee Ja beperkt Onbekend Nee € 90,000.00 12 maanden Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 80% N.v.t. 100% Onbekend propose Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Nee Ja Ja Nee nvt Nee Ja N.v.t. N.v.t. 4 maanden 4 maanden Ja Ja Nee Nee nvt Ja Ja Nee Nee N.v.t. € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 10,000.00 Ja Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 0.00 80% Ja Ja Onbekend € 0.00 Nee Nee Ja Ja max. 25% Nee Onbekend 12 maanden 25% 12 maanden 12 maanden 50 Ja soms 100% 106% 24 maanden 6 maanden € 900,000.00 € 900,000.00 Ja Onbekend Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Nee Onbekend Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend Ja Ja Nee 5% Onbekend Onbekend Nee Ja Ja Nee Nee Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Nee Nee 100% Nee Onbekend Ja Ja 24 maanden niet EU Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja
Logo bijBouwe bijBouwe Hypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden 2 maanden 2 maanden Geen kosten Geen kosten Ja Ja max 40 uur Nee Nee Nee Ja Nee Ja propose Nee Ja € 0.00 Offerterente Ja Nee Ja koop/aanneemsom + kosten grond, meerwerk, energiebesparende voorzieningen, bouwrente, aansluiting nutsvoorzieningen, kosten bouw minus minderwerk Ja Ja Nee Nee Nee 100% - schuldrest N.v.t. N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 10,000.00 Nee 12 maanden Nee 10% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld 98% Verkoopprijs -/- restschuld lening -/- 80% MW Ja Nee Nee Ja propose Ja NHG volgend Nee Nee € 70,000.00 12 maanden Nee eigen verzoek Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 60% N.v.t. N.v.t. Nee propose Nee Onbekend Nee Ja Ja Nee nvt Ja Ja 1% € 0.00 6 maanden 6 maanden propose Hogere LTV niet mogelijk Ja Nee Nee nvt Ja Ja Ja MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee N.v.t. € 0.00 € 250.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 37,500.00 Nee Nee 18 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. Nee Nee N.v.t. € 250.00 Nee Nee Ja Ja conform NHG Onbekend Onbekend 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 op voorwaarde Standaard 40 uur. Meerdere kan eventueel als overwerk worden meegenomen (max 20%) Onbekend 100% 106% 9 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja Ja bij een vast contract Nee Ja propose Alleen indien uitzendbureau is aangesloten bij ABU, NBBU of keurmerk SNA Nee propose België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Onbekend Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend Ja Ja Nee 5% 8 5 Onbekend Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee Ja Nee Nee Ja 100% Nee Onbekend Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking Ja Ja Nee propose werkelijke last, minimaal 2% propose werkelijke last, minimaal 2% Ja Nee Onbekend
Logo BLG Wonen BLG Wonen Bespaarhypotheek 4 weken 6 maanden 12 maanden N.v.t. N.v.t. € 0,- € 0,- Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Nee € 750.00 Offerterente Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + 100% extra meerwerk + bouwrente, kosten afkoop erfpacht en aansluiting nuts + max. 4% renteverlies Ja Ja Nee Nee propose onder voorwaarden 99% 90% 90% 12 maanden 24 maanden N.v.t. Ja bij afsluiten nieuwe lening 12 maanden Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 99% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Ja max 110% propose Voldoen aan criteria van NVB Nee Ja Nee N.v.t. Voldoen aan criteria van NVB Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 75% 100% Ja propose onder voorwaarden Nee N.v.t. Ja Ja Ja Ja Ja Ja N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Nee Ja Stichtingkosten + 1.000.000 Ja Stichtingkosten + 1.000.000 Ja Ja Nee Ja 80% € 0.00 € 195.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 0.00 Ja N.v.t. 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 0.00 N.v.t. N.v.t. Ja 75% € 0.00 Ja eur 195 Ja royementskosten Ja Ja Nee Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden N.v.t. Ja 100% 106% 12 maanden 12 maanden N.v.t. N.v.t. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee € 115.00 90% 90% Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 120 maanden N.v.t. N.v.t. 3 maanden Ja Ja Ja Nee 5% 5 5 Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja max 3 100% Ja Nee Ja Ja 12 maanden Nee Nee Ja icm NHG Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja jaarlast eerste jaar
Logo BLG Wonen BLG Wonen BLG Wonen 4 weken 6 maanden 12 maanden 0 maanden 0 maanden Geen kosten Geen kosten Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee € 750.00 Offerterente Ja Nee Nee Koop-/aanneemsom + 100% extra meerwerk + bouwrente, kosten afkoop erfpacht en aansluiting nuts + max. 4% renteverlies Ja Ja Nee Ja Ja onder voorwaarden 99% - schuldrest 99% N.v.t. 12 maanden +12 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee 10% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld 99% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Ja Ja Ja Ja voldoen aan criteria NVB Ja Ja Nee Onbekend voldoen aan criteria NVB Nee eigen verzoek Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja Ja onder voorwaarden Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja 75% van de waarde uit een desktoptaxatie N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja 80% € 0.00 € 195.00 180 maanden Ja Nee Ja Ja N.v.t. geen Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Ja N.v.t. N.v.t. Nee Nee N.v.t. € 0.00 Ja € 150,- Ja € 195,- Ja Ja Nee Ja gem. afgelopen jaar 12 maanden tot maximaal 20% van vaste ink 12 maanden 12 maanden N.v.t. Ja 100% 106% 12 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 N.v.t. geen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee € 195.00 Verlenging OVB € 195,- 90% N.v.t. Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Onbekend Onbekend 3 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee 5% 5 5 Nee Ja RN toegestaan Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja 100% Ja Nee Ja Ja 36 maanden Nee Nee Ja icm NHG Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja jaarlast eerste jaar
Logo bunq bunq Easy Mortgage 120 dagen 4 maanden 4 maanden 2 maanden 2 maanden Ja, tegen een bereidstellingsprovisie Ja, tegen een bereidstellingsprovisie 0.25% per maand Ja Nee max 45 uur Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja N.v.t. Dagrente indien lager dan offerterente Ja Ja Nee Koop/aanneemsom + meerwerk + EVB + renteverlies max 4% Nee Ja Nee Nee Nee 97% 90% -restschuld 90% -restschuld 12 maanden 12 maanden Onbekend Nee 6 maanden Nee 10% 80% overwaarde 97% Verkoopprijs -/- restschuld t.o.v mw en leeftijd kan Bunq de schuldenaar verplichten een ORV af te sluiten Ja Nee Ja Ja Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Ja Nee Onbekend € 100,000.00 12 maanden Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 80% 90 bij oversluiting 100% Nee Ja geen argrarische bestemming Nee Onbekend Ja Nee Ja Ja Nee nvt Ja N.v.t. 0% 6 maanden 6 maanden Ja Ja Nee Nee Nee nvt Nee Nee Nee 90% Onbekend Onbekend N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 70,000.00 Ja Nee 18 maanden 6 maanden Ja Ja € 15,000.00 N.v.t. Nee Ja 90% € 300.00 N.v.t. N.v.t. Ja Ja Nee Ja 12 maanden max. 20% inkomen 12 maanden max. 20% inkomen 12 maanden max. 20% inkomen 45 Nee 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 650,000.00 € 1,000,000.00 Ja Ja Nee bij een vast contract Ja Ja Nee Onbekend Ja Nee Ja N.v.t. 90% - restschuld 90% - restschuld Ja Ja Ja Nee Ja op voorlegbasis max 20% Ja 126 maanden Ja bij rentestijging Nee 3 maanden Nee Ja Ja Nee 5% Onbekend Onbekend Nee netto werkelijke last Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Onbekend Ja Ja 100% Ja Nee Ja Onbekend 6 maanden niet EU Ja Nee Ja indien terugschenking Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee netto werkelijke last
Logo Centraal Beheer Centraal Beheer Basis Hypotheek 2 Weken 4 Maanden 4 Maanden Niet Mogelijk Niet Mogelijk De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Ja Nee € 0 Offerterente Ja Ja 15% 90% marktwaarde -/- restschuld 90% MW -/- restschuld - kosten Nee Ja Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Nee 90% MW Nee
Logo Centraal Beheer Centraal Beheer Leef Hypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden 2 maanden 8 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Ja Ja Nee Nee Nee Nee Ja Ja propose appartementen Nee Nee € 0.00 Offerterente Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies (max. 4%) + indien clausule voor verhoging bouwkosten: dit mag max 5% zijn en aantoonbaar uit eigen middelen voldaan kunnen worden Ja Ja propose Nee Nee 100% - schuldrest - verkoopkosten N.v.t. N.v.t. 12 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld -/- kosten Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Ja Ja Ja max 106% KS Nee Ja beperkt Onbekend Nee Onbekend 12 maanden Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. 100% Onbekend propose Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Nee Ja Ja Nee nvt Nee Ja € 0.00 0% 6 maanden 12 maanden Ja Onbekend Nee Nee nvt Ja Ja Ja tot 3 appartementen Nee 100% € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Ja Ja Ja € 25,000.00 Ja Nee 24 maanden N.v.t. Ja Ja € 0.00 N.v.t. Nee Nee N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja max. 25% Onbekend Onbekend 12 maanden max. 25% 12 maanden 12 maanden Max. 25% 50 Ja soms 100% 106% 24 maanden N.v.t. nee € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja flexen Ja binnen 6m zonder proeftijd Nee Ja propose Alleen indien uitzendbureau is aangesloten bij ABU of NBBU Nee Onbekend Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Nee Ja bij rentestijging 6 maanden Nee Ja Ja Nee Onbekend 4 4 Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Ja Nee Onbekend 100% Nee Onbekend propose voorbespreken propose voorbespreken 24 maanden niet EU Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking Onbekend Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja
Logo Centraal Beheer Centraal Beheer Plus Hypotheek 2 Weken 4 Maanden 4 Maanden 4 Maanden Niet Mogelijk De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Ja Nee €0 Offerterente Ja Nee 20% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Nee 90% MW Nee
Logo Centraal Beheer Centraal Beheer Thuis Hypotheek 2 weken 4 maanden 4 weken 2 maanden 2 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Ja Ja Onder voorwaarden Nee Nee Nee Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Nee € 0 Dalrente Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + grond + bouwrente + meerwerk + aansluiting nutsvoorzieningen + renteverlies (max. 4%) Ja Ja Nee Nee Nee 100% - schuldrest - verkoop kosten 90% - schuldrest N.v.t. 12 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Onbekend 20% 90% marktwaarde -/- restschuld -/- kosten Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Niet mogelijk 90% MW Nee Onbekend Ja Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend € 0.00 0% 6 maanden 6 maanden Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% € 0.00 € 0.00 Onbekend Nee Nee Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Clarian Wonen Clarian Wonen Clarian Wonen 3 weken 2 maanden 2 maanden 4 maanden 10 maanden Geen kosten 0,20% van het hypotheekbedrag per maand Ja Ja max 40 uur Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee € 0.00 Offerterente Nee Ja Nee koop/aanneemsom + kosten grond + meerwerk + energiebesparende voorzieningen + bouwrente + renteverlies + aansluiting nutsvoorzieningen + kosten bouw - minderwerk Nee Ja Nee Nee Nee 98% - schuldrest N.v.t. 90% - schuldrest 24 maanden 24 maanden € 2,500.00 Nee 12 maanden Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten Nee Ja Ja Nee Ja Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Nee Onbekend Nee € 100,000.00 36 maanden Ja Ja Na 3 weken offerterente gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 90% 90% 100% Nee Zonder agr. bestem. Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja Ja € 0.00 € 0.00 Bij nieuwbouw voorwaarden 6 maanden 12 maanden Ja Ja Nee Nee Nee Ja Ja t/m 3 appartementen Nee 80% € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 25,000.00 Ja Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. Nee Ja 90% € 0.00 Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden 40 op voorwaarde meer meer kan op basis van overuren meegenomen worden. Nee 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 750,000.00 Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Nee propose als inkomen in € is Nee Ja 3 weken dalrente Nee € 250.00 90% - schuldrest 90% - schuldrest Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja 120 maanden Ja 0,0067% Ja 0,20% 6 maanden Ja Ja Ja Nee 100% Onbekend Onbekend Nee netto werkelijke last Ja Nee Ja Ja Ja Nee Nee Ja Onbekend Nee Onbekend 100% Ja Onbekend Onbekend Onbekend 0 maanden Ja Onbekend Ja indien terugschenking Ja 2% of werkelijke last 2% of werkelijke last 2% of werkelijke last 2% of werkelijke last 2% of werkelijke last 2% of werkelijke last Nee netto werkelijke last
Logo Duitse VOLKSBANK Hypotheek Duitse VOLKSBANK Hypotheek Standaard Niet van toepassing 5 maanden Niet van toepassing 19 maanden n.v.t. 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee Nee € 0 Offerterente Ja Nee 10% Ja, voor overbruggingskredieten tot 75% van de marktwaarde (inclusief bestaande hypotheek) Ja, voor overbruggingskredieten tot 75% van de markwaarde (inclusief bestaande hypotheek) Nee Ja Nee Ja nvt Niet mogelijk 75% MW uitgezonderd nieuwbouw en appartementen Nee
Logo Dynamic Dynamic Verhuurhypotheek 3 weken 2 maanden N.v.t. 4 maanden N.v.t. Geen kosten Geen kosten Ja Ja 40 uur Nee Nee Ja Max. 3 Onbekend Ja Ja Nee Nee Nee € 0.00 Offerterente Nee Nee Nee Gevalideerd nieuwbouwtaxatie of koop-/aanneemsom, meerwerk, bouwkosten, kosten nutsvoorzieningen Ja Ja Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. Onbekend 10% nvt nvt lening -/- 80% MW Nee Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Nee Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 1% € 0.00 6 maanden N.v.t. Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% t.b.v. woning N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 70,000.00 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend € 10,000.00 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 90% N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend € 1,000,000.00 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Florius Florius Profijt drie + drie 2 weken 3 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden Geen kosten Geen kosten Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja N.v.t. Offerterente Ja Nee Ja De koop- /aanneemsom + kosten van de grond + kosten van de bouw + meerwerk + bouwrente + renteverlies(max 4%) + aansluiting nutsvoorzieningen + meerwerk minus minderwerk Ja Ja propose Nee Max < 1/3 bedrijfsgedeelte 100% - schuldrest 90% -schuldrest. N.v.t. 24 maanden 36 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Ja Ja (pre senioren) Ja Nee Ja Ja Ja € 90,000.00 12 maanden Nee eigen verzoek Ja gem. inkomen 3 jaar / intentieverklaring 85% bij mutaties, niet verhogingen 90% 100% Ja propose Bij woonboerderijen met < 3 hectare grond met agrarische bestemming zonder bedrijfsmatig agrarisch gebruik is een maximale verstrekking van 85% van de waarde van de woning toegestaan Nee propose Alleen bij bankspaar en interne spaarpolissen (Lening dient al wel in beheer te zijn). Ja Ja Ja Ja Ja soms Ja 1% € 0.00 6 maanden 6 maanden Ja Ja via eigen portaal Nee Nee Ja soms propose MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee 100% € 25.00 € 0.00 180 maanden Ja Nee Ja Ja € 0.00 Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Ja N.v.t. N.v.t. Nee Ja Onbekend € 0.00 Nee Nee Ja Ja Ja gem. 3 jaar, max. 25% inkomen Ja gem. 3 jaar, max. 25% inkomen 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Ja soms 110% 106% 18 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 5,000,000.00 Ja Ja Nee Ja Ja Ja propose Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest en verkoopkosten N.v.t. Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja 120 maanden N.v.t. N.v.t. 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee 20% 5 zonder NHG juli 5 zonder NHG juli Nee Ja Ja propose Indien A meer dan een jaar geleden en H binnen 3 maanden Nee Ja met NHG Ja Nee Ja Nee Nee Ja 100% Ja Nee propose maatwerk propose maatwerk 0 maanden Ja Nee Ja indien terugschenking Ja Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja
Logo Florius Florius Profijt twaalf 2 weken 3 maanden 3 maanden 9 maanden 9 maanden Geen kosten Geen kosten Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja € 0.00 Dagrente Ja Nee Ja De koop- /aanneemsom + kosten van de grond + kosten van de bouw + meerwerk + bouwrente + renteverlies(max 4%) + aansluiting nutsvoorzieningen + meerwerk minus minderwerk Ja Ja propose Nee Max < 1/3 bedrijfsgedeelte 100% - schuldrest 90% -schuldrest N.v.t. 24 maanden 36 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Ja Ja (pre senioren) Ja Nee Ja Ja Ja € 90,000.00 12 maanden Nee eigen verzoek Ja Offerterente of dagrente gem. inkomen 3 jaar / intentieverklaring 85% bij mutaties, niet verhogingen 90% 100% Ja propose Bij woonboerderijen met < 3 hectare grond met agrarische bestemming zonder bedrijfsmatig agrarisch gebruik is een maximale verstrekking van 85% van de waarde van de woning toegestaan Nee propose Alleen bij bankspaar en interne spaarpolissen (Lening dient al wel in beheer te zijn). Ja Ja Ja Ja Ja soms Ja 1% € 0.00 12 maanden 12 maanden Ja Ja via eigen portaal Nee Nee Ja soms propose Ja MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee 100% € 25.00 € 0.00 180 maanden Ja Nee Ja Ja € 0.00 Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Ja N.v.t. N.v.t. N.v.t. Ja Onbekend € 0.00 Nee Nee Ja Ja Ja gem. 3 jaar, max. 25% inkomen Ja gem. 3 jaar, max. 25% inkomen 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Ja soms 110% 106% 18 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 5,000,000.00 Ja Ja Nee Ja Ja Ja propose Ja Offerterente of dagrente Nee Ja € 0.00 90% - schuldrest en verkoopkosten N.v.t. Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja 120 maanden N.v.t. N.v.t. 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee 20% 5 zonder NHG juli 5 zonder NHG juli Nee Ja Ja propose Nee Ja met NHG Ja Nee Ja Nee Nee Ja 100% Ja Nee propose maatwerk propose maatwerk 0 maanden Ja Nee Ja indien terugschenking Ja Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja
Logo Groene Hart Hypotheken Groene Hart Hypotheken Groene Hart Hypotheken 3 weken 4 maanden 4 maanden 2 maanden 2 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Ja Ja Max 45 uur Nee Ja Min. 12 maanden Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee € 0.00 Offerterente Ja Ja Nee Koop/aanneemsom plus meerwerk, energiebesparende voorzieningen, renteverlies (max 4%) Nee Ja Nee Nee Nee 97% - schuldrest 90% -restschuld 90% -restschuld 12 maanden 12 maanden € 0.00 Nee 6 maanden Nee 10% 97% marktwaarde -/- restschuld 80% van de verwachtte overwaarde van het onderpand Nee Nee Onbekend Nee Nee Ja Ja Nee Nee € 100,000.00 12 maanden Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 100% 90% bij oversluiting 100% Nee Ja Zonder agrarische bestemming Nee N.v.t. Ja Nee Ja Ja Nee Ja € 0.00 0% 6 maanden 6 maanden Ja Onbekend Onbekend Nee Nee nvt Nee Nee Nee 90% € 0.00 € 0.00 N.v.t. Ja Nee Ja Ja € 70,000.00 Ja N.v.t. 18 maanden 6 maanden Ja Ja € 15,000.00 N.v.t. N.v.t. Ja 90% € 300.00 N.v.t. N.v.t. Ja Ja Nee Ja voorlegbasis 12 maanden 12 maanden 12 maanden 45 Nee 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 650,000.00 € 1,000,000.00 Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja België of Duitsland Ja Nee Ja € 0.00 90% - schuldrest 90% - schuldrest Ja tot pensioen Ja tot pensioen Ja tot pensioen Nee Ja tot pensioen Ja op voorlegbasis Ja 126 maanden Ja bij rentestijging Nee 3 maanden Nee Ja Enkel uit verpande ORV Nee 5% Onbekend Onbekend Nee op netto last Nee Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee Ja Ja voorlegbasis 100% Ja Nee Ja Onbekend 6 maanden Ja Nee Ja tot max 25.000 euro Ja Ja Nee last lager dan 2% Ja Ja Nee Nee op netto last
Logo HollandWoont HollandWoont HollandWoont 3 weken 3 maanden 6 maanden 3 maanden 6 maanden 0,20% van het hypotheekbedrag per maand 0,20% van het hypotheekbedrag per maand Nee Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Niet mogelijk € 0.00 Offerterente Ja Ja Nee koop/aanneemsom + kosten grond, meerwerk, bouwrente, renteverlies, aansluiting nutsvoorzieningen, kosten bouw verminderd met minderwerk Ja Ja Onbekend Nee Nee 98% - schuldrest N.v.t. N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 2,500.00 Nee 12 maanden Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten Nee Ja Ja Ja Ja Voor 2013: minimaal helft looptijd hypotheek Ja NHG volgend Onbekend Nee € 75,000.00 36 maanden Ja op hypotheken zonder NHG Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Nee Onbekend Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja Ja € 0.00 0% 6 maanden 12 maanden Ja Ja Nee Nee Nee Ja t/m 3 appartementen Nee N.v.t. € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 25,000.00 Ja Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. Nee Ja 90% € 0.00 Nee Nee Nee Ja Nee Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden 40 meer op voorwaarde Meer kan op basis van overuren worden meegenomen. Ja 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 405,000.00 € 500,000.00 Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Ja propose als inkomen in € is Nee Ja Nee € 250.00 90% - schuldrest N.v.t. Ja Ja Ja Nee Ja Onbekend Ja 120 maanden Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Ja Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Nee RN codering; Ook een RN 3-registratie met een praktisch laatste aflosdatum (PLA) in het BKR is toegestaan, wanneer de registratiedatum van de bijzonderheidscode 3 en de PLA gelijk zijn Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Nee Nee Onbekend 100% Ja Onbekend Onbekend Onbekend 0 maanden Ja Onbekend Ja indien terugschenking Ja of 2% Ja Ja Ja Ja Onbekend Ja Ja
Logo Hypotrust Hypotrust Comfort Profijt 3 weken 3 maanden 3 maanden Niet mogelijk Niet mogelijk De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Ja Ja € 0 Offerterente Ja Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld -/- 2% verkoopprijs Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten Nee Ja Nee Ja Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring | gem. inkomen 3 Jaar Niet mogelijk Niet mogelijk Nee
Logo Hypotrust Hypotrust Elan Hypotheek Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend test Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Hypotrust Hypotrust Elan Plus 3 weken 4 maanden N.v.t. 2 maanden N.v.t. Geen kosten nvt Ja Ja maximaal 48 uur Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Nee Nee -€ 1.00 Offerterente Nee Ja Nee Nieuwbouw niet mogelijk Nee Ja propose Nee Nee 100% - schuldrest - 2% verk. kosten N.v.t. 88% minus restschuld N.v.t. N.v.t. € 10,000.00 Nee 12 maanden Nee 10% Volledige bedrag 88% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten Nee Ja Nee Nee Ja Nee Nee Onbekend Nee € 100,000.00 Onbekend Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee propose Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja 1% € 0.00 6 maanden N.v.t. Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Nee propose t/m 3 appartementen Nee 100% € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee N.v.t. Nee € 37,500.00 Nee Nee Onbekend Onbekend Ja Ja € 12,500.00 N.v.t. Nee Ja 90% Onbekend Nee Nee Nee Ja NHG volgend Nee propose Alleen indien vast 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Nee 100% 106% 9 maanden 6 maanden 2x met 6 maanden € 1,250,000.00 € 2,250,000.00 Ja Ja bij een vast contract Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Ja € 0.00 Tijd. niet mogelijk (Corona) N.v.t. Nee Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Ja 120 maanden Onbekend Onbekend 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee 25% Onbekend 7 Nee Nee Nee Nee Onbekend Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Ja 100% Ja Onbekend Onbekend Onbekend 0 maanden Nee Onbekend propose indien terugschenking Ja Onbekend Nee Ja Ja Ja Ja Ja
Logo Hypotrust Hypotrust Goede Start Hypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden 6 maanden 6 maanden Geen kosten Geen kosten Ja Ja 1,00% Dagrente Ja nvt 10% 0 Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten nvt Ja Nee Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Niet mogelijk Niet mogelijk Nee
Logo Hypotrust Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden 2 maanden 8 maanden 0,20% van het hypotheekbedrag per maand 0,20% van het hypotheekbedrag per maand Ja Niet NHG max 40 uur Nee Ja Onder NHG Nee Ja Ja Ja Ja Ja Met NHG Ja € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee Koop/aanneemsom + kosten grond + meerwerk + energiebesparende voorzieningen + bouwrente + renteverlies + aansluiting nutsvoorzieningen + kosten bouw - minderwerk Nee Ja Onbekend Nee Nee 98% - schuldrest N.v.t. 90% - schuldrest 24 maanden 24 maanden € 2,500.00 Nee 12 maanden Nee 10% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten Nee Ja Ja Nee Ja Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Ja NHG volgend Onbekend Nee € 75,000.00 12 maanden Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% N.v.t. Nee Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Ja Ja Onbekend Ja Ja € 0.00 0% Onder voorwaarden 6 maanden 12 maanden Ja Ja Nee Onbekend Nee met NHG t/m 3 appartementen Nee N.v.t. Box 3 leningdeel wel mogelijk € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 50,000.00 Nee Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. Nee Ja 90% Onbekend Nee Nee Nee Ja NHG volgend Nee Onbekend 24 maanden Bij NHG 12 mnd 12 maanden 24 maanden Bij NHG 12 mnd 40 Nee 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 750,000.00 Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Nee € 0.00 90% - schuldrest 90% - schuldrest Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Ja 120 maanden Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja Ja Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 0 maanden Nee Onbekend nee indien terugschenking Ja Ja Nee Ja Ja Onbekend Ja Ja min 2%
Logo Hypotrust Hypotrust Woon Bewust Hypotheek 4 Maanden 4 maanden 4 maanden 2 maanden 4 maanden Geen kosten Geen kosten Ja max 40 uur Nee Nee Nee Ja Ja Ja Nee Ja Ja € 0.00 Offerterente Ja Ja Nee Koop/aanneemsom + kosten grond + kosten meerwerk en/of kosten van energiebesparende voorzieningen + bouwrente + kosten aansluiting nutsvoorziening + kosten bouw Ja Ja Onbekend Nee Nee 100% - schuldrest 90% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 3,000.00 Nee 0 maanden Onder voorwaarden Nee 10% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten Nee Ja Nee Nee Ja Nee Ja NHG volgend Nee Nee € 100,000.00 Onbekend Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Nee Ja Ja Onbekend Onbekend Nee 0% € 0.00 6 maanden 8 maanden Ja Ja Nee Onbekend Nee Ja t/m 3 appartementen Nee 100% Tot 85% van de MW N.v.t. € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 70,000.00 Nee Nee 18 maanden 6 maanden Ja Ja N.v.t. N.v.t. Nee Nee N.v.t. Onbekend Nee Nee Ja Ja NHG volgend Nee Nee 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 op voorwaarde Standaard 40 uur. Meer kan als overwerk worden meegenomen, maar voor maximaal 20% van het totale inkomen gebaseerd op een 40-urige werkweek. Nee 85% 85% 9 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja bij een vast contact Ja NHG, vast contract Nee Ja Ja Nee Onbekend Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Nee Ja Ja Nee Ja Nee Nee 120 maanden Onbekend Onbekend 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee 25% 7 Onbekend Onbekend Ja Nee Ja Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% Nee Onbekend Onbekend Onbekend 0 maanden Nee Onbekend Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja
Logo Impact Hypotheken Impact Hypotheken Impact Hypotheken 2 maand 2 maanden 2 maanden 4 maanden 10 maanden Niet van toepassing, de geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Niet van toepassing, de geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Nee Ja maximaal 45 uur Nee propose minimaal 2 jaar Nee Nee Onbekend Ja Nee Nee Nee 1% Onder voorwaarden Dagrente Nee Ja Nee Koop-/aanneemsom + meerwerk + bouwrente + max. 4% renteverlies Nee Ja Nee Nee propose 25% winkel/ 75% wonen 98% - schuldrest - verkoopkosten 90% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 36 maanden N.v.t. Nee 12 maanden Onbekend 15% 90% marktwaarde -/- restschuld 98% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Onbekend Nee Ja Nee Nee Nee propose alleen met toestemming Onbekend 12 maanden Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. 25% Nee Ja Nee Onbekend Nee Nee Onbekend Nee Onbekend Onbekend N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Onbekend Onbekend N.v.t. N.v.t. Nee Nee Nee Onbekend € 500.00 € 200.00 N.v.t. Onbekend Onbekend Nee -1% Nee -1% Onbekend Onbekend Onbekend 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 10,000.00 Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend propose Indien vast, vrij besteedbaar en geldelijk uitgekeerd. In de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 45 Nee 100% 106% 18 maanden 6 maanden Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Onbekend Nee Nee Ja € 0.00 90% - schuldrest 90% - schuldrest Nee Ja Onbekend Nee Onbekend Nee Nee 120 maanden Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee Onbekend Onbekend Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Onbekend Ja Ja Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend
Logo ING ING Hypotheek 6 maanden en 2 weken 6 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden 0,20% van het hypotheekbedrag per maand achteraf naar rato berekend per verlengde dag 0,20% van het hypotheekbedrag per maand achteraf naar rato berekend per verlengde dag Ja Min benodigd vermogen € 25.000 Ja Beoordeling individuele basis Ja Beoordeling individuele basis Ja Min. één volledig boekjaar Ja Beoordeling individuele basis Ja Ja Ja Ja Ja Nee 3% NCW methode met maximum 3% Dagrente/ Offerterente Ja Nee Nee Zie info Koop-/aanneemsom vermeerderd met meerwerk, bouwrente, afkoopsom erfpacht en aansluiting op de openbare nutsvoorzieningen. Bij dit bedrag wordt de rente tijdens de bouw opgeteld. Hiervoor geldt een maximum van 4% van de som van de koop-/aanneemsom, meerwerk, bouwrente, afkoopsom erfpacht en aansluiting op de openbare nutsvoorzieningen. Ja Ja Ja Deels verhuurd tot 90% LTV Ja Onder voorwaarden Ja Onder voorwaarden 100% Minus verkoopkosten 100% 100% Minus verkoopkosten 24 maanden 24 maanden € 0.00 Ja 12 maanden Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee M.u.v. verhogen hypotheek Ja Ja Conform acceptatiebeleid € 0.00 120 maanden Ja Bij nieuwe rvp of op verzoek Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring,IBL,Perspectiefverklaring,Arbeidsmarktscan (pilot) 0% 90% 10% Ja Ja Nee Alleen bij verhoging Nee Alleen bij postbank spaarhyp Nee Ja Ja N.v.t. Nee Ja 3% NCW methode met maximum 3% 0% 12 maanden 12 maanden Ja Ja Nee N.v.t. Ja Ja Nee Nee 100% € 0.00 € 255.00 Exclusief advieskosten 180 maanden Ja Zowel intern als extern Nee Ja Ja € 0.00 Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 0.00 N.v.t. Nee Ja 90% € 600.00 Nee Nee Ja Ja Nee Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden N.v.t. Nee 115% 106% 24 maanden 12 maanden € 999,999,999,999.00 € 999,999,999,999.00 Ja Binnen 6 maanden Ja Conform 2.2 acceptatiebeleid Ja Conform 2.2.2 acceptatiebeleid Ja Ook max op huidig inkomen Ja Ook max op huidig inkomen Ja Ja Nee Nee Ja 0% 90% 90% Ja Ja Ja Nee Ja Ja Conform bijlage IV acc. beleid Ja 120 maanden Ja Ja 6 maanden Ja Ja Ja Nee 5% N.v.t. 7 Nee Ja Ja Ja Herstelde a of 1-codering Ja Ja Ja Nee Ja Nee Nee Ja Individuele beoordeling 100% Ja Nee Ja Ja 0 maanden Ja Ja Inkomen x 1,5 Nee N.v.t. Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja Conform 3.1.3 acceptatiebeleid
Logo IQWOON IQWOON IQWOON 3 weken 4 maanden 4 maanden 4 maanden 4 maanden € 0 € 0 propose Mogelijk bij niet-NHG aanvragen propose Indien sprake van meerdere dienstverbanden wordt het inkomen tot een 40-urige werkweek meegenomen. Het meerdere wordt beperkt. Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja Ja Nee € 0.00 Dagrente Ja Ja Ja Koop/aanneemsom + kosten grond + meerwerk + energiebesparende voorzieningen + bouwrente + renteverlies + aansluiting nutsvoorzieningen + kosten bouw - minderwerk Ja Ja propose Nee Nee 100% - schuldrest N.v.t. 90% - schuldrest 24 maanden 24 maanden € 10,000.00 Nee 12 maanden Nee 20% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld 100% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Ja propose Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Ja NHG volgend Onbekend Nee € 100,000.00 12 maanden Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee propose Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Ja Ja Onbekend Nee Nee € 0.00 € 0.00 8 maanden 8 maanden Ja Onbekend Nee Onbekend Ja propose met NHG Ja soms Nee N.v.t. Box 3 leningdeel wel mogelijk € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 25,000.00 Nee Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 12,500.00 N.v.t. Nee Nee Onbekend Onbekend Nee Nee Nee Ja Nee Nee 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 op voorwaarde Standaard 40 uur. Meer kan als overwerk worden meegenomen, maar voor maximaal 20% van het totale inkomen gebaseerd op een 40-urige werkweek. propose Alleen met NHG 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 750,000.00 Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja € 0.00 90% - schuldrest 90% - schuldrest Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja 120 maanden Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend Ja Ja Nee 5% 8 5 Nee Ja Nee Ja Onbekend Ja Nee Nee Ja Nee Nee Ja 100% Nee Onbekend Onbekend Onbekend 0 maanden Nee Onbekend Ja indien terugschenking Ja Onbekend Nee propose minimaal 2% propose minimaal 2% Onbekend Onbekend Ja
Logo Lloyds Bank Lloyds Bank Hypotheek (1) 3 weken 3 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee max 40 uur Nee Ja Nee alleen nhg Onbekend Ja Ja Ja Ja € 0.00 Dagrente Ja Ja Onbekend Nieuwbouwtaxatie of koop/aanneemsom + meerwerk + afkoopsom erfpacht Voorlegbasis indien 'groene notariële opinie' Ja Nee Nee Nee 100% - restschuld 90% -restschuld; onder voorwaarden 90% -restschuld; onder voorwaarden 18 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee 10% Per leningdeel 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend € 75,000.00 Onbekend Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Onbekend 90% Zonder NHG 65% N.v.t. Nee Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Nee Nee Ja Onbekend Onbekend Ja € 0.00 0% Onder voorwaarden 6 maanden 6 maanden Ja Ja Ja soms Onbekend Onbekend Onbekend propose Dit kan worden voorgelegd. Benodigd: - kopie polis opstalverzekering - inschrijving uit de kvk van de VVE - de onderhoudsstaat van het complet - opgave van het saldo in het onderhoudsfonds Nee Onbekend € 100.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 40,000.00 Ja Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 10,000.00 bij onderhandse € 5000,- N.v.t. Nee Ja 65% niet NHG € 0.00 Nee Nee Ja Ja Ja gem. 3 jaar, max. 20% inkomen Ja gem. 3 jaar, max. 20% inkomen 36 maanden Met NHG 1 mnd, beide max 20% 12 maanden max. 20% 12 maanden max. 20% 40 Nee 90% 106% 24 maanden 6 maanden € 3,000,000.00 € 3,000,000.00 Ja Onbekend Nee Ja Ja Nee Onbekend Ja Nee Ja € 0.00 90% -restschuld; onder voorwaarden 90% -restschuld; onder voorwaarden Ja soms Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Ja 126 maanden Nee Ja bij rentestijging 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee 5% Onbekend 7 Onbekend Ja Onbekend Onbekend Ja Nee Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Ja 90% Ja maatwerk Onbekend Onbekend N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend propose Ja Onbekend Nee Ja Nee Onbekend
Logo Lloyds Bank Lloyds Bank Verhuur hypotheek 3 weken 3 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee Ja Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja Nee Nee € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee Gevalideerd taxatierapport Nee Ja Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 15% nvt nvt Nee Nee Nee Nee propose 75% mw in verhuurde staat Nee Ja NHG volgend Nee Nee € 100,000.00 in verhuurde staat 12 maanden Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 75% verhuurde staat 15% Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. N.v.t. € 0.00 0% 6 maanden 6 maanden Nee Nee Nee N.v.t. N.v.t. Nee Ja soms, zie gids propose 75% mw in verhuurde staat 100% Onder voorwaarden € 250.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja =gemiddelde hypotheekrente Ja =gemiddelde hypotheekrente € 75,000.00 Nee N.v.t. 24 maanden N.v.t. Nee Ja € 10,000.00 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. € 0.00 Nee Nee Ja Ja vaste componenten Onbekend Onbekend 36 maanden max 20% 36 maanden max 20% 36 maanden max 20% 40 Nee N.v.t. N.v.t. 24 maanden N.v.t. € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja N.v.t. N.v.t. N.v.t. Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee 126 maanden Nee Ja N.v.t. Ja Ja 10% propose Nee 5% N.v.t. 7 Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Ja Nee Ja N.v.t. Ja Nee Ja Ja N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee Nee Ja voorlegbasis Ja Ja voorlegbasis Ja Ja Nee Ja
Logo Lot Hypotheken Lot Hypotheken Lot Hypotheken 3 weken 4 maanden 4 maanden 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Nee Onbekend Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja conform NHG Nee € 0.00 Offerterente Ja Ja Nee Koop/aannemingssom + grond + meerwerk + bouwrente + renteverlies + aansluitingen nutsvoorzieningen + kosten bouw - minderwerk. Ja Ja Nee Nee Nee 100% - schuldrest 100% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee 15% 90% marktwaarde -/- restschuld 100% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Ja Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Ja NHG volgend propose indien betonnen fundering Nee € 70,000.00 12 maanden Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja met NHG Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Ja Nee Ja Ja Nee nvt Ja N.v.t. N.v.t. 4 maanden 4 maanden Ja Ja Nee Nee nvt Nee nvt met NHG t/m 5 appartementen Nee 80% met max van € 150.000 € 0.00 € 200.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 70,000.00 Ja Nee 24 maanden N.v.t. Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. Nee Ja Onbekend € 0.00 Onbekend Onbekend Ja propose Indien vast, vrij besteedbaar en geldelijk uitgekeerd. In de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen. laagste afgelopen 3 jaar laagste afgelopen 3 jaar 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Op voorwaarde Standaard tot 40 uur. Meer kan tot 48 uur op basis van overwerk. propose met NHG 100% 106% 24 maanden N.v.t. nee € 1,000,000.00 € 1,250,000.00 Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Ja Ja Ja Ja beperkt Ja Onbekend Ja 120 maanden Onbekend Onbekend 6 maanden Nee Ja Ja Nee 5% 8 5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja Nee Onbekend Onbekend 100% propose met NHG Onbekend Onbekend Onbekend 36 maanden niet NHG Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking Nee annuitiare toetsing Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee
Logo Merius Merius Hypotheken 3 weken 4 maanden 4 maanden 2 maanden 4 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee Ja max 45 uur Nee propose Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee Stichtingskosten + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw (max 4%) of indien bedrag boven de 400K de marktwaarde (na verbouw) uit Stenv gevalideerd taxatierapport op basis van bestek en tekeningen Nee Ja Nee Nee Nee 98% - schuldrest 90% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 5,000.00 Ja 12 maanden Ja N.v.t. 90% marktwaarde -/- restschuld 98% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Ja Nee Ja Nee Nee Nee Nee € 100,000.00 12 maanden Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. 25% Per leningdeel Onbekend propose Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Nee Nee Ja Nee nvt Nee nvt Nee € 0.00 Enkel bij nieuwbouw 1% 0% Onder voorwaarden 6 maanden 8 maanden Ja Ja Ja soms Nee nvt Nee nvt Nee propose MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee 100% 50% MW € 500.00 € 200.00 Onbekend Ja Nee Ja - 1% Nee - 1% € 75,000.00 Nee Nee 18 maanden 6 maanden Ja Ja € 10,000.00 N.v.t. Nee Nee N.v.t. € 0.00 Nee Nee Nee propose vast, vrij besteedbaar en geldelijk uitgekeerd en in de arbeidsovereenkomst vastgelegde onvoorwaardelijke inkomensbestanddelen Nee Nee Onbekend N.v.t. max 20% inkomen N.v.t. max 20% inkomen N.v.t. max 20% inkomen Nee 45 100% 106% 12 maanden 6 maanden € 750,000.00 € 950,000.00 Ja bij een vast contract Ja bij een vast contract Onbekend Ja Ja Nee Ja Ja Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Nee Ja Ja Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Nee Ja Ja Nee 5% Onbekend Onbekend Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Nee Ja 100% Ja Onbekend Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking Nee annuïtaire toetsing Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja
Logo Moneyou Moneyou Hypotheek 2 weken 3 maanden 3 maanden 3 maanden 3 maanden € 0 € 0 Ja Ja max 48 arbeidsuren propose Ja, mits er 2 van de 3 jaar inkomen genoten is. Nee Nee Ja Nee Ja Ja Nee Nee € 0.00 Offerterente Ja Nee Nee Koop/ aanneemsom + meerwerk + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw (max 4%) + aansluiting op nutsvoorzieningen Ja Ja Nee Nee Nee 100% - schuldrest - 2% verk. kosten 90% N.v.t. 24 maanden 36 maanden 24+12 € 0.00 Nee 12 maanden Nee 10% per leningdeel 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Ja Ja (pre senioren) Ja taxatie of desktoptaxatie Nee Nee Nee Nee € 90,000.00 12 maanden Nee Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 85% 90% 10% per leningdeel Ja Nee Nee Nee Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Ja 1% € 0.00 6 maanden 6 maanden Ja Ja enkel via Stiply Nee N.v.t. N.v.t. Ja propose MJOP of 0,5% herbouwwaarde Nee 100% € 0.00 € 0.00 180 maanden Ja Nee Ja Ja N.v.t. Ja Nee 24 maanden 12 maanden Ja Ja N.v.t. N.v.t. Nee Ja 90% € 0.00 Nee Nee Ja Ja Ja Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Nee 100% 106% 18 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 ex overbrugging € 1,000,000.00 ex overbrugging Ja indien binnen 6 maanden propose beleidsregel 3.17 Nee Ja Ja Ja Ja indien betaling in euro's Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Ja Ja Nee Nee Ja Nee Ja 120 maanden N.v.t. N.v.t. 3 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee N.v.t. 7 7 Nee Ja Nee Nee Nee Ja enkel icm NHG Ja enkel eenmanszaak Nee Ja Nee Nee Nee 100% Nee Nee N.v.t. geen aparte regeling N.v.t. geen aparte regeling 0 maanden Nee Nee Onbekend Nee Ja Nee Nee Ja voor kredieten ≤ EUR 75.000. Ja Nee Ja
Logo MUNT Hypotheken MUNT Hypotheken MUNT Hypotheken 2 weken 4 maanden 4 maanden 2 maanden 8 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee Ja max 40 uur Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee Koop/ aanneemsom + maximaal 25% meerwerk en renteverlies tijdens de bouw. Meerwerk mag meer dan 25% zijn indien volumevergrotend. Nee Ja Nee Nee Nee 97% - schuldrest 90% - schuldrest N.v.t. 30 maanden 30 maanden Onbekend Nee 12 maanden Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 97% Verkoopprijs -/- restschuld leeftijd ouder dan 70 jaar ,lening -/- 80% MW Ja Nee Nee ( Evt maatwerk ) Nee propose Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Ja beperkt Nee Nee € 100,000.00 42 maanden Ja Nee 70% gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja propose geen agrarische activiteiten Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja € 500.00 0% 6 maanden 12 maanden Ja Ja Nee Ja Ja Ja propose t/m 4 appartementen Ja 100% Onder voorwaarden € 0.00 € 150.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 75,000.00 Ja Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 10,000.00 5.000 bij energiebesparing N.v.t. Nee Ja 90% € 150.00 Ja € 150,- Nee Ja propose Structureel flexibel budget: Munt neemt dit inkomen mee als toetsinkomen Ja gem. 3 jaar, max. 40% inkomen Ja laatste 12 maanden 12 maanden 40% inkomen 12 maanden 12 maanden 40% inkomen 40 op voorwaarde meer Meerdere als overwerk. Ja soms 100% 106% 24 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja Ja bij een vast contract Nee Nee Nee Nee propose Mits België, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk Ja Nee Ja € 500.00 90% - schuldrest 90% - schuldrest Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja 120 maanden Ja bij rentestijging Nee 3 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee 5% 4 5 Nee Ja Ja Nee Ja Ja Nee Nee Nee Ja Onbekend Ja 100% Nee Nee Ja Ja 12 maanden < aanvullende voorwaarden Nee Nee Ja indien terugschenking Ja Ja Nee Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja
Logo MUNT Hypotheken MUNT Hypotheken Simpel Overstap Hypotheek 2 Weken 4 Maanden 4 Maanden 2 Maanden 8 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Ja Onder voorwaarden Ja Onder voorwaarden Nee Ja Onder voorwaarden Nee Onbekend Onbekend Ja Ja Onder voorwaarden Ja Nee € 500 Dagrente Nee Ja Nee Koop/ aanneemsom + maximaal 25% meerwerk en renteverlies tijdens de bouw. Nee Ja Nee Nee Nee 97% - schuldrest 90% - schuldrest N.v.t. 30 maanden 30 maanden Onbekend Nee 12 maanden Onbekend 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 97% Verkoopprijs -/- restschuld leeftijd ouder dan 70 jaar ,lening -/- 80% MW Ja Nee Nee ( Evt maatwerk ) Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee 70% gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Niet mogelijk 90% MW 100% ( Eventueel extra kosten wanneer de rente voor nieuwe leningen op het aflosmoment lager is dan de geldende rente van de af te lossen hypotheek ) Ja Ja Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend € 500.00 0% Pro rata 6 maanden 6 maanden Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% Onder voorwaarden € 0.00 € 150.00 180 maanden Ja Ja Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Ja € 500.00 90% - schuldrest N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden Nationale Nederlanden 6 weken 3 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden 0,10% van het hypotheekbedrag per maand 0,10% van het hypotheekbedrag per maand Ja Ja Nee Onbekend Nee Ja Ja Ja • het aantonen van de waarde van de huidige woning (bij aanvragen met een overbruggingskrediet); • omzetten van de aflosvorm; • verlengen van de hypotheek op de einddatum; • aanpassen van de tariefklasse bij reguliere en tussentijdse rentewijziging. Nee Nee, alleen bij verhogingen 1% Offerterente Ja Ja Nee Koop/ aanneemsom + koopsom grond + meerwerk + Afkoopsom erfpacht (eeuwigdurend) + bouwrente + renteverlies Ja Ja Onbekend Nee 50% winkel/ 50% wonen 100% - schuldrest 90% -schuldrest N.v.t. 12 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Onbekend 10% Per leningdeel 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Ja Nee Ja Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Ja beperkt Onbekend Nee € 90,000.00 Onbekend Ja Ja Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring | gem. inkomen 3 Jaar N.v.t. 90% N.v.t. Onbekend Onbekend Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja 1% 0% pro rata 9 maanden 12 maanden Ja Ja Ja soms Ja soms Ja propose Div. voobehouden benodigd en div. voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Ja Nee 50% € 0.00 € 250.00 180 maanden Ja Onder voorwaarden Nee Ja Nee - 1% € 25,000.00 Ja Ja 24 maanden 12 maanden Ja Nee € 10,000.00 N.v.t. Nee Nee N.v.t. Onbekend Ja € 250,- Nee Ja Ja Ja 12 mnd niet-NHG (50%) Ja 12 mnd niet-NHG (50%) 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Nee 112% Onder voorwaarden 106% 12 maanden 12 maanden € 1,250,000.00 N.v.t. geen Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Ja België en Duitsland worden gezien als grensgebieden - geen probleem wanneer aanvrager daar het inkomen verdiend (box 1). Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Ja Ja Onbekend Nee Ja Ja Ja 120 maanden of vanaf 57 jaar Ja altijd Nee 6 maanden Ja tegen betaling Nee Ja Nee 5% 8 5 Nee Alleen als de hypotheek bij NN liep en is afgelost Ja Nee Ja Ja Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Ja 100% Ja Onbekend Ja Ja 2 maanden 2-60 Ja Ja Ja indien terugschenking Onbekend Ja Nee Onbekend Ja minimaal 2% Ja Nee Ja
Logo Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden Nieuwbouw 14 Dagen 14 Dagen 14 Dagen De offerte kan niet worden verlengd De offerte kan niet worden verlengd De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Nee Ja 1% van hoofdsom + eventuele administratiekosten Offerterente Ja Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 100% verkoopptijs -/- restschuld -/- kosten huidige hypotheek Nee Ja Ja Nee Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring | gem. inkomen 3 Jaar Nee 100% Alleen voor overbrugging Nee
Logo Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden Variant Hypotheek 6 Weken 3 Maanden 6 Maanden 6 Maanden 6 maanden 0.10% van het hypotheekbedrag per maand. 0.10% van het hypotheekbedrag per maand. Nee Nee 1% van hoofdsom + eventuele administratiekosten Offerterente Ja Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 100% verkoopptijs -/- restschuld -/- kosten huidige hypotheek Ja Ja Ja Nee Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring | gem. inkomen 3 Jaar Niet mogelijk 100% Alleen voor overbrugging Nee
Logo Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden Verhuurhypotheek 6 Weken 3 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden 0,10% van het hypotheekbedrag per maand. 0,10% van het hypotheekbedrag per maand. Ja Onbekend Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee Nee Nee 1% Offerterente Nee Ja Nee Gevalideerd taxatierapport Nee Onbekend Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. Onbekend 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 100% verkoopptijs -/- restschuld -/- kosten huidige hypotheek Nee Ja Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Inkomensbepaling Loondienst | intentieverklaring | gem. inkomen 3 Jaar N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 1% 0% 9 maanden 12 maanden Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% Onder voorwaarden N.v.t. € 225.00 N.v.t. Nee Nee Ja Gewogen gemiddelde Nee - 1% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 70% N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja Nee 5% 8 5 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Ja 100% Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Neo Hypotheken Neo Hypotheken Neo Hypotheken 2 Maanden 6 maanden 6 maanden N.v.t. N.v.t. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Nee Ja Nee N.v.t. Nee Ja Nee Ja Ja Nee Ja € 500.00 De laagste rente stand is leidend Ja Ja Nee Conform de NHG regels bestaan de stichtingskosten voor een nieuwbouwwoning uit de koop- / aannemingssom dan wel de bouwkosten volgens de begroting van een erkend en gecertificeerd bouwkundig bedrijf, eventueel (indien en voor zover niet begrepen onder de koop- / aannemingssom) vermeerderd met: - De kosten van de grond - De kosten van meerwerk en / of de kosten van energiebesparende voorzieningen. De nieuwbouw woning moet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Het gaat hier onder andere om de BENG-eisen (Bijna Energieneutraal Gebouw) waaraan een nieuwbouwwoning moet voldoen. Het meerwerk mag niet tot gevolg hebben dat zonder het meerwerk de woning niet meer aan de BENG-eisen voldoet. - De rente verschuldigd over vervallen termijnen uit hoofde van de aankoop van grond en / of aannemingsovereenkomst - Renteverlies tijdens de bouwperiode tot maximaal 4% gerekend over de koop- / aannemingssom vermeerderd met de som van de kosten hiervoor vermeld - Architecten honorarium / advieskosten gerelateerd aan de bouw van de woning - Leges kosten Nee Ja Nee Nee propose woongedeelte min. 75% 98% - restschuld N.v.t. N.v.t. 30 maanden 30 maanden € 75,000.00 Onbekend 6 maanden Nee 25% (90% van de marktwaarde -/- uitstaand saldo van de bestaande hypotheek 98% van de verkoopprijs -/- uitstaand saldo van de bestaande hypotheek. Nee Ja Ja Nee Nee Onbekend Onbekend Onbekend Nee € 75,000.00 Onbekend Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja Ja Nee Nee Nee Nee Ja N.v.t. N.v.t. Nee N.v.t. N.v.t. 6 maanden 6 maanden Ja Ja Ja N.v.t. N.v.t. Nee Nee Ja 50% bij niet-nhg lening Onbekend € 250.00 Onbekend Ja Nee Onbekend Ja € 75,000.00 Onbekend Onbekend 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 90% Ja Ja 90% € 500.00 Ja Ja Ja Ja Nee Ja 12 maanden Onbekend Onbekend 45 Nee 100% 106% 18 maanden 6 maanden € 950,000.00 € 750,000.00 >80% LTV Ja Nee Ja Ja Ja Nee Ja Ja Nee Ja € 0.00 90% - restschuld Onbekend Ja Nee Nee Nee Ja Nee Ja conform NHG N.v.t. N.v.t. N.v.t. 6 maanden Nee Ja Ja Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. Ja Nee Nee Ja indien ouder dan 1 jaar Ja N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Nee Nee 12 maanden Ja Nee Ja obv voorwaarden in gids Ja obv voorwaarden in gids Ja indien hoger dan 2% Ja Ja indien hoger dan 2% Ja Ja Ja indien hoger dan 2% Nee
Logo NIBC NIBC Extra Hypotheek 3 weken 6 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden Alleen bij een gestegen rente op de aktedatum (peildatum) is een bereidstellingsprovisie van toepassing Nee Ja Nee Alleen na verlenging 1% over de lening Offerterente Ja Ja 20% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja, binnen 9 maanden Nee Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Niet mogelijk 90% MW 100%
Logo NIBC NIBC Hypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden Niet mogelijk Niet mogelijk De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Ja Nee € 0 Offerterente Ja Ja 15% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Niet mogelijk 90% MW Nee
Logo NIBC NIBC Investeringshypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden Niet mogelijk Niet mogelijk De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Nee Nee € 0 Offerterente Nee nvt 15% nvt nvt Nee Nee Nee Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Niet mogelijk 90% MW Nee
Logo Obvion Obvion Basis 4 maanden 4 maanden 4 maanden 4 maanden Nee Ja Ja Onder voorwaarden Ja Nee Onbekend Onbekend Ja Nee Ja € 500.00 Nee Koop/aannemingssom + kosten grond + meerwerk + bouwrente + aansluiting nutsvoorzieningen + kosten bouw +planontwikkelingskosten (bij CPO)+renteverlies (max 4%) Onbekend Ja Onder voorwaarden Nee Nee Ja Onder voorwaarden 100% - schuldrest 100% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Onbekend 20% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee N.v.t. N.v.t. 100% Ja Ja Onder voorwaarden Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend € 500.00 0% Pro rato 8 maanden 8 maanden Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 90% € 0.00 € 150.00 180 maanden Ja Nee M.u.v. ABP Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 110% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee Nee € 0.00 100% - schuldrest N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Onder voorwaarden Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Obvion Obvion Compact 6 Weken 3 maanden 6 maanden 9 maanden 6 maanden € 0 € 0 Nee Ja Ja Onder voorwaarden Ja Nee Onbekend Onbekend Ja Nee Ja Nee € 500.00 Offerterente Ja Ja Nee koop/aannemingssom + kosten grond + meerwerk + bouwrente + aansluiting nutsvoorzieningen + kosten bouw +planontwikkelingskosten (bij CPO)+renteverlies (max 4%) Onbekend Ja Onder voorwaarden Nee Nee Ja Onder voorwaarden 100% - schuldrest 100% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Onbekend 10% 100% marktwaarde -/- restschuld -/- 2% verkoopkosten Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% verkoopkosten lening -/- 100% MW Ja Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja intentieverklaring, inkomstenbepaling loondienst, gemiddeld inkomen 3 jaar N.v.t. N.v.t. 100% Ja Ja Onder voorwaarden Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend € 500.00 0% Pro rato 12 maanden 12 maanden Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 90% € 200.00 € 150.00 180 maanden Ja Nee M.u.v. ABP Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 110% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Nee € 0.00 100% - schuldrest N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Onder voorwaarden Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Obvion Obvion Hypotheek 4 maanden 4 maanden 8 maanden 8 maanden Nee Ja Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Ja Nee Ja € 500.00 Nee Koop/aannemingssom + kosten grond + meerwerk + bouwrente + aansluiting nutsvoorzieningen + kosten bouw +planontwikkelingskosten (bij CPO)+renteverlies (max 4%) Nee Ja Onder voorwaarden Nee Nee Ja Onder voorwaarden 100% - schuldrest 100% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Onbekend 20% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee N.v.t. N.v.t. 100% Ja Ja Onder voorwaarden Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend € 500.00 0% Pro rato 12 maanden 12 maanden Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 90% € 0.00 € 150.00 180 maanden Ja Nee M.u.v. ABP Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 110% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja Ja € 0.00 100% - schuldrest N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Onder voorwaarden Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Obvion Obvion Woon Hypotheek 6 Weken 3 maanden 6 maanden 9 maanden 6 maanden € 0,- € 0,- Nee propose Het meenemen van meer dan 40 uur is mogelijk, maar de bestendigheid van het inkomen zal per aanvraag individueel beoordeeld moeten worden. propose Er mag worden afgeweken van de middeling van het inkomen over de laatste 3 kalenderjaren als er gebruik wordt gemaakt van de perspectiefverklaring of arbeidsmarktscan propose Ontvangt een ondernemer tevens inkomen uit loondienst gebaseerd op 32 uur of meer? Bij een inkomen uit loondienstverband van 80% of meer (kwalificeert als fulltime en mag in bijzondere situaties op verzoek van de adviseur/klant naar 100% worden herrekend) mag het inkomen uit de onderneming niet meer bedragen dan 30% van het loondienstinkomen op jaarbasis. Er wordt uitgegaan van een maximum inkomen van het laatste jaar indien dat lager is dan het gemiddelde over 3 jaar. propose Verhuur- en Recreatiehypotheek Bij Meetekenen Ouders mogelijk (niet mogelijk bij Verhuur- en Recreatiehypotheek van Obvion) Ja Ja Verhuur- en Recreatiehypotheek Ja Verhuur- en Recreatiehypotheek Ja Verhuur en Recreatiehypotheek Ja Verhuur- en Recreatiehypotheek Nee 0% Offerterente Ja Ja Nee Als er sprake is van nieuwbouw kan de marktwaarde worden vastgesteld op basis van de stichtingskosten. We tellen dan de onderstaande onderdelen bij elkaar op: a. de koop/aanneemsom óf de kosten volgens de begroting van een bouwkundig bedrijf. Eventueel vermeerderd met: b. kosten van de grond c. meerwerk d. bouwrente e. aansluitingskosten nutsvoorzieningen f. kosten van de bouw g. planontwikkelingskosten (bij CPO) h. renteverlies tijdens de bouwperiode (maximaal 4% van de som van a t/m g) Bij de Verhuur- en Recreatiehypotheek is altijd een taxatie verplicht Nee Ja propose Verhuur en Recreatiehypotheek AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR- EN RECREATIEWONINGEN • voor deze woningen verstrekken we alleen de Verhuur- en Recreatiehypotheek van Obvion • we accepteren binnen de Verhuur- en Recreatiehypotheek van Obvion geen wo-ningen met kamerverhuur, bedrijfspanden, woonwinkelpanden, panden met een agrarische bestemming en/ of meer wooneenheden als een kadastraal geheel • verhuur aan bemiddelaars of uitzendbureaus die op hun beurt de woning onderver-huren is niet toegestaan • onderverhuur is niet toegestaan • de klant moet zelf een andere woning in Nederland bewonen • de klant is verplicht Obvion (bij voorbaat) een pandrecht te verlenen op alle huur-vorderingen uit alle lopende en toekomstige huurovereenkomsten met betrekking tot de te verhuren woning en/of recreatiewoning propose Verhuur en Recreatiehypotheek AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR- EN RECREATIEWONINGEN • voor deze woningen verstrekken we alleen de Verhuur- en Recreatiehypotheek van Obvion • verhuur aan bemiddelaars of uitzendbureaus die op hun beurt de woning onderver-huren is niet toegestaan • onderverhuur is niet toegestaan • de klant moet zelf een andere woning in Nederland bewonen • een recreatiewoning moet zijn aangesloten op de reguliere nutsvoorzieningen en zijn gebouwd van steen of houtskeletbouw. De bestemming recreatie ligt vast in het bestemmingsplan • de klant is verplicht Obvion (bij voorbaat) een pandrecht te verlenen op alle huur-vorderingen uit alle lopende en toekomstige huurovereenkomsten met betrekking tot de te verhuren woning en/of recreatiewoning propose Verhuur en Recreatiehypotheek Een hypotheek voor een woonwinkel/ bedrijfspand is mogelijk als: • de woning de bestemming ‘wonen’ of ‘wonen bedrijvigheid’ heeft • het woongedeelte minimaal 50% van de marktwaarde van het woonwinkel/bedrijfspand is • het winkel/bedrijfsgedeelte wordt gebruikt door de eigenaar van de woning • de woning niet op een industrie/ bedrijventerrein ligt Niet toegestaan bij de Verhuur en Recreatiehypotheek 100% Verhuur- en Recreatiehypotheek 100% N.v.t. -restschuld-2% verkoopkosten 24 maanden 24 maanden N.v.t. Nee 12 maanden Nee 100% 10% vreemd vermogen 100% marktwaarde -/-restschuld -/- 2% verkoopkosten Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% verkoopkosten lening -/- 100% MW Ja Nee Ja Ja Nee propose Verhuur en Recreatiehypotheek Obvion accepteert de volgende koopconstructies: - SVn Starterslening - koopgarant versie 1 juli 2011 - koopgarant versie 1 november 2016 - koopstart versie 1 april 2014 - ondererfpacht- en koopgarantbepalingen versie 1 april 2012 - slimmer kopen (Trudo) N.v.t. voor de Verhuur en Recreatiehypotheek Ja Nee N.v.t. 120 maanden Ja Ja intentieverklaring, inkomstenbepaling loondienst, gemiddeld inkomen 3 jaar N.v.t. 90% Verhuur en Recreatiehypotheek 100% Ja propose Verhuur en Recreatiehypotheek Gaat de aanvrager in een woonboerderij wonen? Dan geldt dat: • de woonboerderij de bestemming ‘wonen’ of ‘wonen (agrarisch)’ heeft • het totale perceel maximaal 3 hectare groot is Niet toegestaan bij de Verhuur en Recreatiehypotheek Nee Ja Ja Ja Onbekend Ja propose Indien sprake is van zelfbouw in eigen beheer zonder aannemer(s) dan is een insolventieverzekering of bankgarantie niet benodigd. Nee 1% 0% 12 maanden 12 maanden Ja Verhuur- en Recreatiehypotheek Ja propose In sommige situaties is een waardebepaling op basis van stichtingskosten niet toegestaan en een gevalideerde taxatie verplicht: · de aanvrager de woning met meerdere aannemers bouwt en/ of zelf de aannemers voor de bouw van de woning regelt · er alleen een koopovereenkomst is en geen aanneemovereenkomst voor de bouw · de woning casco wordt gebouwd (alleen ruwbouw. Het huis wordt wind- en waterdicht opgeleverd: inclusief ramen, deuren, glas en dakpannen) · er sprake is van een situatie dat de aanvrager langer dan 6 maanden geleden een perceel grond heeft gekocht om een woning op te bouwen · de aanvrager erfpacht afkoopt waarbij uit het taxatierapport dient te blijken dat de afkoop van de erfpacht leidt tot een gelijke waardestijging van de waarde van de nieuwbouwwoning · de aanvrager een perceel grond heeft of heeft gekocht met een onderpand dat volledig wordt afgebroken. In dat geval rekenen we met de waarde van de grond als marktwaarde · de nieuwbouwwoning langer dan 6 maanden geleden is opgeleverd propose Verhuur en Recreatiehypotheek In sommige situaties is een waardebepaling op basis van stichtingskosten niet toegestaan en een gevalideerde taxatie verplicht: · de aanvrager de woning met meerdere aannemers bouwt en/ of zelf de aannemers voor de bouw van de woning regelt · er alleen een koopovereenkomst is en geen aanneemovereenkomst voor de bouw · de woning casco wordt gebouwd (alleen ruwbouw. Het huis wordt wind- en waterdicht opgeleverd: inclusief ramen, deuren, glas en dakpannen) · er sprake is van een situatie dat de aanvrager langer dan 6 maanden geleden een perceel grond heeft gekocht om een woning op te bouwen · de aanvrager erfpacht afkoopt waarbij uit het taxatierapport dient te blijken dat de afkoop van de erfpacht leidt tot een gelijke waardestijging van de waarde van de nieuwbouwwoning · de aanvrager een perceel grond heeft of heeft gekocht met een onderpand dat volledig wordt afgebroken. In dat geval rekenen we met de waarde van de grond als marktwaarde · de nieuwbouwwoning langer dan 6 maanden geleden is opgeleverd - bij de Verhuur en Recreatiehypotheek propose Verhuur en Recreatiehypotheek In sommige situaties is een waardebepaling op basis van stichtingskosten niet toegestaan en een gevalideerde taxatie verplicht: · de aanvrager de woning met meerdere aannemers bouwt en/ of zelf de aannemers voor de bouw van de woning regelt · er alleen een koopovereenkomst is en geen aanneemovereenkomst voor de bouw · de woning casco wordt gebouwd (alleen ruwbouw. Het huis wordt wind- en waterdicht opgeleverd: inclusief ramen, deuren, glas en dakpannen) · er sprake is van een situatie dat de aanvrager langer dan 6 maanden geleden een perceel grond heeft gekocht om een woning op te bouwen · de aanvrager erfpacht afkoopt waarbij uit het taxatierapport dient te blijken dat de afkoop van de erfpacht leidt tot een gelijke waardestijging van de waarde van de nieuwbouwwoning · de aanvrager een perceel grond heeft of heeft gekocht met een onderpand dat volledig wordt afgebroken. In dat geval rekenen we met de waarde van de grond als marktwaarde · de nieuwbouwwoning langer dan 6 maanden geleden is opgeleverd - bij de Verhuur en Recreatiehypotheek Ja Nee Nee 90% Verhuur en Recreatiehypotheek N.v.t. € 150.00 180 maanden Ja Nee Ja tijdens de eerste 12 maanden Ja tijdens de eerste 12 maanden € 50,000.00 Verhuur en Recreatiehypotheek propose 100% uit eigen middelen Ja Verhuur en Recreatiehypotheek 12 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. Nee Ja Verhuur en Recreatiehypotheek 90% Verhuur en Recreatiehypotheek € 0.00 Ja € 150,- Nee Ja propose Alleen de vaste, in geld uit te keren, onderdelen van het keuzebudget mogen meegenomen worden als toetsinkomen Ja Ja laatste 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden Onbekend propose Onderneming, min 2 opdrachtgevers, geen familie 100% Verhuur- en Recreatiehypotheek 106% Verhuur- en Recreatiehypotheek 12 maanden 12 maanden € 3,000,000.00 Verhuur- en Recreatiehypotheek € 3,000,000.00 Verhuur en Recreatiehypotheek Ja Ja bij een vast contract Ja Ja Ja Ja propose Nee Nee Nee N.v.t. 100% N.v.t. propose Ja propose propose Ja Ja Verhuur- en Recreatiehypotheek Ja 120 maanden N.v.t. N.v.t. 6 maanden Ja Ja Ja Ja 5% 8 7 Onbekend Ja Ja Ja Onbekend Ja Nee Nee Nee Niet nodig propose Er wordt in dat geval een zogenaamde beoordelingsverklaring afgegeven. Nee Ja 100% Verhuur en Recreatiehypotheek propose Nee Ja soms Ja soms 0 maanden Ja propose Wanneer op het inkomen van de aanvrager de 30%-regeling van toepassing is dan rekenen we met het bruto-inkomen inclusief 30%-regeling als de aanvrager conform arbeidsovereenkomst na het vervallen van de 30% regeling hetzelfde inkomen behoudt. Ja Nee annuïtaire toetsing Ja Verhuur en Recreatiehypotheek Nee Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja Nee Ja
Logo Onderlinge s-Gravenhage Onderlinge s-Gravenhage Zilverhuis (Levenslangrente - AOW) 2 Weken 3 maanden N.v.t. 0 maanden N.v.t. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Is specifiek voor senioren Ja Ja Nee Nee € 0.00 Offerterente Nee Nee Nee Niet van toepassing Nee Ja Nee Nee Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend N.v.t. Onbekend 10% niet van toepasing Niet van toepassing Nee Nee Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja inkomen uit dienstverband wordt niet meegenomen pensioeninkomen kan voor 100% worden meegeteld N.v.t. 60% N.v.t. Onbekend Nee Nee Onbekend N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend N.v.t. N.v.t. 3 maanden N.v.t. Nee Onbekend N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend 60% € 10.00 Onbekend N.v.t. Nee Ja Onder voorwaarden Nee Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend N.v.t. N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend N.v.t. N.v.t. Onbekend Onbekend Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Orange Credit Orange Credit Woonboothypotheek 2 weken 4 maanden 4 maanden 8 maanden 8 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Ja min 70% uit arbeid Ja max 40 uur Onbekend Nee Nee Onbekend Ja Ja Nee Nee Nee 1% na acceptatie hypotheekaanbod Offerterente Nee Ja N.v.t. De maximale financiering van een volledig nieuw te bouwen woonboot bedraagt 96% van de marktwaarde, maar nooit meer dan de stichtingskosten. Indien de ligplaats reeds in eigendom en gefinancierd is, dan geldt de over te sluiten lening (incl. oversluitkosten) als onderdeel van de stichtingskosten Nee Ja Nee Nee Nee 90% 85% - restschuld oude woonboot N.v.t. 12 maanden 24 maanden Onbekend Onbekend 12 maanden N.v.t. 10% 90% marktwaarde oude woning -/- restschuld / 85% nieuwe woonboot-/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Onbekend Voor energiebesparende voorzieningen aan de woonboot Ja Onbekend Onbekend Onbekend Nee Onbekend Onbekend Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Onbekend Onbekend 100% Onbekend Nee Ja Onbekend Nee Nee Onbekend N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend 0% 12 maanden 12 maanden Ja Onbekend Onbekend N.v.t. N.v.t. Nee Onbekend Onbekend 90% Onbekend Onbekend N.v.t. Ja Onbekend Ja min 1% Ja min 1% € 75,000.00 Onbekend Onbekend 18 maanden 6 maanden Ja Onbekend € 10,000.00 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Ja propose Indien vast en bestendig, tot een maximum van 25% van het jaarinkomen (incl. vakantiegeld) Ja Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden 40 Nee 90% 96% 6 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 Onbekend Ja Ja Ja Onbekend Ja Onbekend Onbekend Nee Nee Nee € 500.00 N.v.t. N.v.t. Ja Ja Ja Onbekend Onbekend Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend N.v.t. Ja 100% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Ja Ja Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Ja Onbekend Onbekend Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Philips Pensioenfonds Philips Pensioenfonds Standaard 2 weken 3 maanden 3 maanden 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja voor beheerszaken Nee Nee N.v.t. Dagrente Alleen voor bestaande klanten Ja Nee Onbekend Nee Ja Nee Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee 10% nvt nvt Nee Ja Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee intentieverklaring N.v.t. Onbekend N.v.t. Onbekend Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend N.v.t. Onbekend 3 maanden 3 maanden Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend € 0.00 € 0.00 Onbekend Ja Nee Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend N.v.t. Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja conform NHG Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 65% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Rabobank Rabobank Basishypotheek Niet bekend 12 maanden 12 maanden 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Nee Onbekend Ja Ja Op voorlegbasis Nee Ja explain Nee Ja Ja Ja Nee € 750.00 Offerterente Ja Ja Nee Kosten grond, aannemingssom, overige kosten (risicoverrekening/ architectenhonorarium/leges en omzetbelasting e.d.) + volume vergrotend meerwerk + meerwerk (max 20%) + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw + af- en/of aansluiting op openbare nutsvoorzieningen, extra kosten voor energiebesparende voorzieningen, BTW verplichting over erfpachtrecht Ja Ja Nee Nee Nee 100% - schuldrest - kosten 100% - schuldrest - kosten/zie info N.v.t. 24 maanden 24 maanden Onbekend Ja Onder voorwaarden 12 maanden Nee 10% Per leningdeel 90% van de marktwaarde blijkend uit een uitgebreid taxatierapport. 81% van de Desktoptaxatie van Calcasa. Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Nee Nee Ja voorleggen Ja beperkt Ja Nee Onbekend 120 maanden Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% N.v.t. Ja Onbekend Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja € 0.00 N.v.t. 12 maanden 12 maanden Ja Nee Ja soms Ja Ja Ja Ja soms Nee 100% € 300.00 € 350.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja Onbekend Ja wel verplichte overbrugging Nee 24 maanden N.v.t. Ja Ja Onbekend N.v.t. Nee Ja Onbekend Onbekend Nee Nee Ja Ja Nee Onbekend 12 maanden 30% 12 maanden 12 maanden 30% Onbekend Ja soms 100% 106% 24 maanden N.v.t. nee € 5,000,000.00 N.v.t. geen Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Ja België / Duitsland Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest - kosten/zie info N.v.t. Ja Ja Nee Nee Ja Nee Ja 120 maanden Onbekend Onbekend 3 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee 25% Onbekend Onbekend Nee 9% per jaar RN Ja Ja Onbekend Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Nee Ja 100% Ja Ja Ja Nee 0 maanden Nee Onbekend Nee Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee 9% per jaar
Logo Rabobank Rabobank Plushypotheek Niet bekend 18 maanden 18 maanden 0 maanden 0 maanden Geen kosten Geen kosten Nee Onbekend Ja Op voorlegbasis Nee explain Nee Ja Ja Ja Nee € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee Kosten grond, aannemingssom, overige kosten (risicoverrekening/ architectenhonorarium/leges en omzetbelasting e.d.) + volume vergrotend meerwerk + meerwerk (max 20%) + bouwrente + renteverlies tijdens de bouw + af- en/of aansluiting op openbare nutsvoorzieningen, extra kosten voor energiebesparende voorzieningen, BTW verplichting over erfpachtrecht Ja Ja Nee Onbekend 50% winkel/ 50% wonen 100% - schuldrest - kosten 100% - schuldrest - kosten/zie info N.v.t. 24 maanden Onbekend N.v.t. Ja Onder voorwaarden 12 maanden Nee 20% Per leningdeel 90% van de marktwaarde blijkend uit een uitgebreid taxatierapport. 81% van de Desktoptaxatie van Calcasa. Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja bij aflossingsvrije hyp. Alleen mogelijk met een Aflossingsvrije hypotheek met Plusvoorwaarden. Ja Ja voorleggen Ja beperkt Ja Ja Onbekend 120 maanden Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% N.v.t. Ja Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja € 0.00 N.v.t. 18 maanden 18 maanden Ja Nee Ja soms Ja Ja Ja Ja soms Nee 100% € 300.00 € 350.00 180 maanden Ja Nee Ja Ja Onbekend Ja wel verplichte overbrugging Ja 24 maanden N.v.t. Ja Ja Onbekend N.v.t. Nee Ja Onbekend Onbekend Nee Nee Ja Ja Nee Onbekend 12 maanden 30% 12 maanden 12 maanden 30% Onbekend Ja soms 100% 106% 24 maanden N.v.t. nee € 5,000,000.00 N.v.t. geen Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja € 0.00 90% - schuldrest - kosten/zie info N.v.t. Ja Ja Nee Nee Ja Ja Ja 120 maanden Onbekend Onbekend 6 maanden Ja tegen betaling Ja Ja Nee 25% Onbekend Onbekend Nee 9% per jaar RN Ja Ja Onbekend Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Nee Ja 100% Ja Ja Ja Onbekend 0 maanden Nee Onbekend Nee Nee Ja Nee Nee Onbekend Ja Nee Nee 9% per jaar
Logo REAAL REAAL Lekker Wonen Hypotheek Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo RegioBank RegioBank Bespaarhypotheek 4 weken 6 maanden 12 maanden N.v.t. N.v.t. € 0 € 0 Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Nee € 750.00 Offerterente Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + 100% extra meerwerk + bouwrente, kosten afkoop erfpacht en aansluiting nuts + max. 4% renteverlies Ja Ja Nee Nee propose onder voorwaarden 99% 90% 90% 12 maanden 24 maanden N.v.t. Ja bij afsluiten nieuwe lening 12 maanden Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 99% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Ja max 110% propose Voldoen aan criteria van NVB Nee Ja Nee N.v.t. Voldoen aan criteria van NVB Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 75% 100% Ja propose onder voorwaarden Nee N.v.t. Ja Ja Ja Ja Ja Ja N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Nee Ja stichtingskosten + 1.000.000 Ja stichtingskosten + 1.000.000 Ja Ja Nee Ja 80% € 0.00 € 195.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 0.00 Ja N.v.t. 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 0.00 N.v.t. N.v.t. Ja 75% € 0.00 Ja eur 195 Ja royementskosten Ja Ja Ja Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden N.v.t. Ja 100% 106% 12 maanden 12 maanden N.v.t. N.v.t. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee € 115.00 90% 90% Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 120 maanden N.v.t. N.v.t. 3 maanden Ja Ja Ja Nee 5% 5 5 Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja max 3 100% Ja Nee Ja Ja 12 maanden Nee Nee Ja icm NHG Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja jaarlast eerste jaar
Logo RegioBank RegioBank RegioBank 4 weken 6 maanden 12 maanden 0 maanden 0 maanden € 0 € 0 Ja Ja Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Nee € 750.00 Na 3 maanden Offerterente Ja Nee Nee Koop-/aanneemsom + 100% extra meerwerk + bouwrente, kosten afkoop erfpacht en aansluiting nuts + max. 4% renteverlies Ja Ja Nee Ja Ja onder voorwaarden 99% - schuldrest 99% N.v.t. 12 maanden +12 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nieuwbouw 24 m Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 99% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Onbekend Ja Ja Onbekend Onbekend Ja Onbekend Onbekend voldoen aan criteria NVB Nee eigen verzoek Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 75% 100% Ja Ja onder voorwaarden Nee Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Ja N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Onbekend Ja Ja Onbekend Ja Nee Onbekend 80% € 0.00 € 195.00 Per hyp. inschrijving 180 maanden Ja Nee Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend N.v.t. Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja laatste 12 maanden Ja laatste 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden Onbekend Ja 100% Onder voorwaarden 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee Nee Nee € 0.00 Verlenging OVB € 195,- 90% N.v.t. Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Onbekend Onbekend 3 maanden Onbekend Ja Ja Nee 5% 5 5 Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Ja max 3 100% Ja Nee Onbekend Ja 36 maanden Nee Nee Ja icm NHG Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja jaarlast eerste jaar
Logo Robuust Hypotheken Robuust Hypotheken Robuust Hypotheken 3 weken 3 maanden 6 maanden 3 maanden 6 maanden € 0 0,20% van het hypotheekbedrag per maand Ja Ja max 40 uur Ja Ja Nee Ja Ja alleen nhg Ja Ja Ja NHG goedgekeurde erfpacht/koopconstructies,duokoop. 2. € 0.00 Offerterente Ja Ja Nee Koop/aannemingssom plus meerwerk, energiebesparende voorzieningen, min minderwerk, plus renteverlies (max 4%) Nee Ja Onbekend Nee Nee 100% - schuldrest - 2% verk. kosten N.v.t. 90% - schuldrest 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Onder voorwaarden Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 2% kosten Alleen verplicht buiten NHG indien leeftijd boven de 70 voor leningdelen hoger dan 80% MW. Ja Ja Nee Ja Ja Ja NHG volgend Onbekend Nee € 100,000.00 12 maanden Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Onbekend Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Ja Ja Onbekend Ja Ja € 0.00 € 0.00 zie voorwaarden 6 maanden 12 maanden Ja Ja Nee Onbekend Nee Onbekend t/m 3 appartmeenten Nee 0% -€ 1.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 12,000.00 Ja Nee 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 12,000.00 N.v.t. Nee Ja 90% Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja Onbekend Onbekend 12 maanden 15% 12 maanden 15% 12 maanden 15% 40 op voorwaarde meer . Nee 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja Nee € 0.00 90% 90% - schuldrest Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja 120 maanden Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend Ja Ja Nee 50% Onbekend Onbekend Ja RN Nee Ja Ja Ja Nee Nee Onbekend Onbekend Ja Onbekend 90% Ja Onbekend Onbekend Onbekend 0 maanden Nee Onbekend Ja Ja Ja Nee Nee Ja Onbekend Onbekend Ja
Logo SNS Bank SNS Bank Bespaarhypotheek 4 weken 6 maanden 12 maanden N.v.t. N.v.t. € 0 € 0 Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja Ja Ja Nee € 750.00 Offerterente Ja Ja Nee Koop-/aanneemsom + 100% extra meerwerk + bouwrente, kosten afkoop erfpacht en aansluiting nuts + max. 4% renteverlies Ja Ja Nee Nee propose onder voorwaarden 99% 90% 90% 12 maanden 24 maanden N.v.t. Ja bij afsluiten nieuwe lening 12 maanden Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 99% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Ja max 110% propose Voldoen aan criteria van NVB Nee Ja Nee N.v.t. Voldoen aan criteria van NVB Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja propose onder voorwaarden Nee N.v.t. Ja Ja Ja Ja Ja Ja N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Nee Ja boven eur 1.000.000 Ja boven eur 1.000.000 Ja Ja Nee Ja 80% € 0.00 € 195.00 N.v.t. Ja Nee Ja Ja € 0.00 Ja N.v.t. 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 0.00 N.v.t. N.v.t. Ja 75% € 0.00 Ja eur 195 Ja royementskosten Ja Ja Ja Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden N.v.t. Ja 100% 106% 12 maanden 12 maanden N.v.t. N.v.t. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee € 115.00 90% 90% Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 120 maanden N.v.t. N.v.t. 3 maanden Ja Ja Ja Nee 5% 5 5 Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja max 3 100% Ja Nee Ja Ja 12 maanden Nee Nee Ja icm NHG Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja jaarlast eerste jaar
Logo SNS Bank SNS Bank Hypotheek 4 weken 6 maanden 12 maanden 0 maanden 0 maanden € 0 Geen kosten Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee € 750.00 Na 3 maanden Offerterente Ja Nee Nee Koop-/aanneemsom + 100% extra meerwerk + bouwrente, kosten afkoop erfpacht en aansluiting nuts + max. 4% renteverlies Ja Ja Nee Ja Ja onder voorwaarden 99% - restschuld 99% N.v.t. 12 maanden +12 24 maanden € 50,000.00 Nee 12 maanden Nieuwbouw 24 m Nee 10% 90% marktwaarde -/- restschuld 99% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Onbekend Ja Ja Ja voldoen aan criteria NVB Ja Ja Nee Onbekend voldoen aan criteria NVB Nee eigen verzoek Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Ja Ja onder voorwaarden Nee Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja Ja N.v.t. N.v.t. 6 maanden 12 maanden Ja Onbekend Ja Stichtingkosten +eur 1.00.000 Ja Stichtingkosten +eur 1.00.000 Ja Ja Nee Ja 80% N.v.t. € 195.00 Afh. van hyp.vorm 180 maanden Ja Onder voorwaarden Nee Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend N.v.t. Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Ja 12 maanden 12 maanden 12 maanden N.v.t. Ja 100% Onder voorwaarden 106% 12 maanden 12 maanden Onbekend Onbekend Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Onbekend € 0.00 Verlenging OVB € 195,- 90% N.v.t. Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Onbekend Onbekend 3 maanden Ja Ja Ja Nee 5% 5 5 Nee Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee Ja max 3 100% Ja Nee Ja Ja 36 maanden Nee Nee Ja icm NHG Nee Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja jaarlast eerste jaar
Logo SocioHypotheek SocioHypotheek SocioHypotheek 1e hypotheek 2 Weken 3 Maanden 3 Maanden 5 Jaren 5 Jaren niet van toepassing niet van toepassing Nee Ja geen annuleringskosten Offerterente Nee Nee Percentage niet van toepassing niet van toepassing Nee Nee Ja Nee Nee Nee
Logo SocioHypotheek SocioHypotheek SocioHypotheek 2e hypotheek 2 Weken 3 Maanden 3 Maanden 5 Jaren 5 Jaren niet van toepassing niet van toepassing Nee Ja geen annuleringskosten Offerterente Nee Nee Percentage niet van toepasing niet van toepassing Nee niet van toepassing Nee Ja niet van toepassing Nee Nee Nee
Logo Syntrus Achmea Syntrus Achmea Basis 3 weken 4 maanden 3 maanden 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Ja Ja max 40 uur Nee Ja Nee Nee Ja Ja Ja appartementen Nee Nee 0% Na finaal akk. Offerterente Ja Ja Ja Koop/aannemingssom + meerwerk + bouwrente + renteverlies (max 4%) + aansluiting nutsvoorzieningen + indien clausule voor verhoging bouwkosten: dit mag max 5% zijn en aantoonbaar uit eigen middelen voldaan kunnen worden Ja Ja Nee Nee propose 25% winkel/ 75% wonen 100% - schuldrest 90% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 10 maanden Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Ja Ja max 106% KS Ja Ja beperkt Onbekend Nee € 90,000.00 12 maanden Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring, IBL 80% N.v.t. 100% Onbekend propose Nee Onbekend Nee Ja Ja Nee nvt Nee Ja 0% Na finaal akk. N.v.t. 4 maanden 4 maanden Ja Ja Nee Nee nvt Ja Ja Nee Nee 100% Niet i.c.m. OVB € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 25,000.00 Ja Ja soms 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 0.00 80% Ja Ja Onbekend € 0.00 Nee Nee Ja Ja max. 25% Onbekend Onbekend 12 maanden 25% 12 maanden 12 maanden 25% 50 Ja soms 100% 106% 24 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja Nee Nee Ja Ja Nee Onbekend Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Ja soms Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Onbekend Onbekend 6 maanden Nee Ja Ja Nee 25% 25.01% Onbekend Onbekend Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Nee Nee 100% Nee Onbekend propose voorbespreken Ja voorbespreken 24 maanden niet EU Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja
Logo Syntrus Achmea Syntrus Achmea Comfort 3 weken 9 maanden 9 maanden 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Ja Ja max 40 uur Nee Ja Nee Nee Ja Ja propose appartmenten Nee Nee 0% Na finaal akk. Dagrente Ja Ja Ja Koop/aannemingssom + meerwerk + bouwrente + renteverlies (max 4%)+aansluiting nutsvoorzieningen + indien clausule voor verhoging bouwkosten: dit mag max 5% zijn en aantoonbaar uit eigen middelen voldaan kunnen worden Ja Ja Nee Nee Ja 25% winkel/ 75% wonen 100% - schuldrest 90% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 10 maanden Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Ja Ja max 106% KS Ja Ja beperkt Onbekend Nee € 90,000.00 12 maanden Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring, IBL 80% N.v.t. 100% Onbekend Ja Nee Onbekend Nee Ja Ja Nee nvt Nee Ja 0% Na finaal akk. N.v.t. 9 maanden 9 maanden Ja Ja Nee Nee nvt Ja Ja Nee Nee 100% Niet i.c.m. OVB € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 25,000.00 Ja Ja soms 24 maanden 6 maanden Ja Ja € 0.00 80% Ja Ja Onbekend Onbekend Nee Nee Ja Ja max. 25% Onbekend Onbekend 12 maanden 25% 12 maanden 12 maanden 25% 50 Ja soms 100% 106% 24 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja Nee Ja Ja Ja Nee Onbekend Ja Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Ja soms Ja Ja Nee Ja Ja Ja 120 maanden Onbekend Onbekend 6 maanden Nee Ja Ja Onbekend 25% 25.01% Onbekend Onbekend Nee Ja Ja Ja Ja Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Nee Nee 100% Nee Onbekend Ja voorbespreken Ja voorbespreken 24 maanden niet EU Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja
Logo Tellius Tellius Toekomstvast 3 Weken 6 maanden 6 maanden 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Ja Ja Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Ja Nee Nee Nee 0% Na finaal akk. Offerterente Ja Ja Ja Koop/aannemingssom + meerwerk + bouwrente + renteverlies (max 4%) + aansluiting nutsvoorzieningen Ja Ja Nee Nee Ja Onder voorwaarden 100% - schuldrest N.v.t. N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 10 maanden Onbekend 10% 80% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar 80% N.v.t. N.v.t. Onbekend Ja Onder voorwaarden Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Onbekend 0% Na finaal akk. € 0.00 6 maanden 6 maanden Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% Onder voorwaarden € 0.00 € 0.00 Onbekend Nee Ja Ja Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja max 25% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend propose voorbespreken propose voorbespreken Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Triodos Bank N.V. Triodos Bank N.V. Triodos Hypotheek 3 weken 9 maanden Onbekend 0 maanden 0 maanden De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. propose Maatwerk aanvraag. Toestemming benodigd. Toetsen op afwijkend inkomen bij vrij beschikbaar vermogen: het toetsinkomen van de aanvrager mag vermeerderd worden met 3% rendement over het vermogen waarover de aanvrager vrij beschikt. Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee Projectbouw: Koop-aanneemsom plus bouwrente, renteverlies, energiebesparende voorzieningen, volumevergrotend meerwerk opgenomen in aanneemovereenkomst, meerwerk (max 20% koop aanneemsom + volumevergrotend), architectenhonorarium, aansluiting nutsvoorzieningen propose Erfpacht uitgegeven voor 01-07-2014: Notariële Opinie met oordeel groen. Aflossingsvrij niet mogelijk. Erfpacht na 01-07-2014: alleen erfpacht voor onbepaalde tijd met opgesteld erfpachtvoorwaarden conform model KNB. Aflossingsvrij mogelijk. Ja Nee Nee propose Triodos Bank accepteert woon/winkelpanden en woon/bedrijfspanden als het woongedeelte tenminste 75% van de oppervlakte van het onderpand is. Het woongedeelte én het winkel-/bedrijfsgedeelte moeten gebruikt worden door de aanvrager en in het taxatierapport moet de marktwaarde van het woongedeelte én het winkel-/bedrijfsgedeelte staan. Triodos Bank verstrekt de financiering alléén op de marktwaarde van het woongedeelte. 100% 90% 90% 24 maanden 24 maanden € 25,000.00 Ja 12 maanden 6 mnd best. bouw 12 mnd nieuwb Nee 15% Per leningdeel 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Nee Nee Ja Nee Ja NHG volgend Ja Nee N.v.t. Onbekend Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% Onder voorwaarden N.v.t. Nee propose Alleen met woonbestemming. Woonboerderijen met bedrijfsmatig agrarisch gebruik worden niet geaccepteerd. propose Alleen rechtstreeks via Triodos. N.v.t. Ja Ja Ja Ja soms Ja soms Ja Calcasa N.v.t. N.v.t. 9 maanden 9 maanden Ja Ja Nee Ja Ja Ja Nee Nee N.v.t. € 250.00 € 150.00 180 maanden propose De voorwaarden voor een (toekomstige) restschuldfinanciering zijn: • De leningvorm is annuïtair. • De maximale looptijd is 15 jaar i.c.m. een rentevaste periode van 15 jaar. • Een korte looptijd is toegestaan indien de looptijd gelijk is aan de gekozen rentevaste periode • De maximale LTV wordt bepaald o.b.v. hoofdstuk 5.6 Acceptatiegids voor de aankoop van de nieuwe woning, plus het toekomstige of gerealiseerde verkoopverlies tot maximaal 115% van de marktwaarde van de nieuwe woning. Indien uit hoofdstuk 5.6 een beperking op LTV geldt voor de aankoop van de woning, dan mag de LTV met 15% worden verhoogd wanneer deze ruimte wordt gebruikt voor het financieren van de (toekomstige) restschuld, • De financieringslasten van de restschuldfinanciering en de financiering voor de aankoop van de nieuwe woning voldoen aan de toegestane financieringslasten conform de GHF/ TRHK. Nee Ja Ja € 25,000.00 Ja indien overbrugging Nee 24 maanden N.v.t. Ja Ja € 9,000.00 N.v.t. Nee Ja 90% N.v.t. Ja € 150,- Nee Ja Ja Ja Gemiddelde van 3 jaar Ja Gemiddelde van 3 jaar 12 maanden (20% + 1/3) 12 maanden (20% + 1/3) 12 maanden (20% + 1/3) 40 Op voorwaarde meer Maximaal 45 uur bij twee dienstverbanden Onbekend 100% 106% 24 maanden N.v.t. € 999,999.00 € 2,500,000.00 Ja Ja Ja zonder NHG Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee € 0.00 90% 90% Ja Ja Nee Nee Ja Ja propose Met dien verstande dat minimaal 50% van het totale inkomen uit inkomen in box 1 dient te bestaan. 120 maanden N.v.t. N.v.t. 6 maanden Nee Nee Ja Nee 5% N.v.t. 5 Nee Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee via externe rekenmeester Ja indien NHG Onbekend Ja 100% Ja Nee Ja Ja N.v.t. Nee Ja Nee Nee annuïtaire toetsing Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee
Logo Tulp Hypotheken Tulp Hypotheken Tulp Compleet Hypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden 2 maanden 2 maanden Niet mogelijk Niet mogelijk Ja 3% van het vrij besteedbare in Ja Max 45 uur per week Nee Ja Min. 12 maanden actief Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee Koop/aanneemsom plus meerwerk, energiebesparende voorzieningen, renteverlies (max 4%). Nee Ja propose Nee Nee 90% - schuldrest 90% - schuldrest 90% - schuldrest 12 maanden 12 maanden € 0.00 Nee 6 maanden Nee 10% 80% marktwaarde -/- restschuld 97% marktwaarde -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Ja Ja Ja Nee Nee € 100,000.00 12 maanden Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% Onder voorwaarden 100% Nee Ja Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Ja Nee Ja Ja Nee nvt Ja € 0.00 0% 6 maanden 6 maanden Ja Ja Nee Nee Nee nvt Nee Nee Nee 90% Onder voorwaarden € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 70,000.00 Ja Nee 18 maanden 6 maanden Ja Ja € 15,000.00 N.v.t. Nee Nee N.v.t. € 150.00 N.v.t. N.v.t. Ja Ja enkel structureel vast inkomen Nee Ja afgelopen 12 maanden 12 maanden max. 20% 12 maanden max. 20% 12 maanden max 20% 45 Nee 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 650,000.00 € 1,000,000.00 Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Nee propose België of Duitsland Ja Nee Ja € 0.00 90% N.v.t. Ja soms Ja mits tot pensioen Ja mits tot pensioen Ja mits tot pensioen Ja Ja kan voorgelegd worden Ja 126 maanden Ja bij rentestijging Nee 3 maanden Nee Ja Ja Enkel uit verpande ORV Nee 5% Onbekend Onbekend Nee Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja Onbekend Onbekend Ja Ja op voorlegbasis Onbekend Ja Nee Ja Onbekend 6 maanden niet EU Ja Nee Ja indien terugschenking Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee netto werkelijke last
Logo Tulp Hypotheken Tulp Hypotheken Tulp Hypotheek 3 weken 4 maanden Niet van toepassing Niet mogelijk n.v.t. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. De geldigheidsduur van de offerte kan niet worden verlengd. Nee Nee € 0 Dagrente Ja Ja 25% 85% marktwaarde -/- restschuld 97% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring Niet mogelijk 90% MW Nee
Logo Tulp Hypotheken Tulp Hypotheken Tulp Riant Hypotheek 3 weken 4 maanden 4 maanden N.v.t. N.v.t. Niet mogelijk Niet mogelijk Ja Ja max 45 uur Nee Ja Nee Nee Ja Ja Ja Ja Nee N.v.t. Offerterente Ja Ja Nee Koop/aanneemsom + meerwerk + EVB + renteverlies (max 4%) Nee Ja Nee Nee Nee 97% - schuldrest N.v.t. N.v.t. 12 maanden 12 maanden N.v.t. Nee 6 maanden Nee 10% 80% marktwaarde -/- restschuld 97% marktwaarde -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Ja Nee Ja Nee Nee € 100,000.00 12 maanden Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 80% 90% bij oversluiting 100% Onbekend Ja zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Ja Nee Ja Ja Nee nvt Ja N.v.t. N.v.t. 4 maanden 4 maanden Ja Onbekend Nee Nee Nee nvt Nee Nee Nee 90% N.v.t. Onbekend N.v.t. Nee Nee Ja Ja € 70,000.00 Ja Nee 18 maanden 6 maanden Ja Ja € 15,000.00 N.v.t. Nee Ja 90% € 150.00 N.v.t. N.v.t. Ja Ja alleen vast Onbekend Ja voorlegbasis N.v.t. afgelopen 12 maanden max. 20% N.v.t. afgelopen 12 maanden max. 20% N.v.t. max. 20%afgelopen 12 maanden m 45 Nee 100% 106% 9 maanden 6 maanden € 650,000.00 € 1,000,000.00 Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Nee propose België of Duitsland Nee Nee Nee Onbekend 90% -restschuld 90% - restschukd Ja Ja mits vast tot pensioen Ja mits vast tot pensioen Ja mits vast tot pensioen Ja Ja op voorlegbasis, max 20% Ja 126 maanden Ja Onbekend 3 maanden Onbekend Ja Ja Nee 5% Onbekend Onbekend Nee netto werkelijkste last Nee Nee Nee Ja Nee Ja Ja Nee Nee Ja Ja 100% Ja Nee Ja Onbekend 6 maanden niet EU Ja Ja Ja indien terugschenking Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee netto werkelijke last
Logo Van Lanschot Bankiers Van Lanschot Bankiers Basis rente 2 weken 3 maanden 3 maanden 6 maanden 6 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Nee Nee 1% van de lening Dagrente Ja Nee 20% 90% marktwaarde -/- restschuld -/- kosten Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten lening -/- 85% MW Ja Ja Ja intentieverklaring 75% WOZ Niet mogelijk Nee
Logo Venn Hypotheken Venn Hypotheken Venn Hypotheken 14 Dagen 4 maanden 4 maanden 2 maanden 2 maanden € 0 € 0 Nee Ja Nee Nee Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Nee Nee € 0.00 Offerterente Ja Ja Nee Grondkosten + koopaanneemsom + meerwerk + EBV/EBB + 3% renteverlies tijdens bouw + bouwrente Nee Ja Nee Nee Nee 100% - schuldrest N.v.t. 80% Verkoopprijs - overwaarde 24 maanden 24 maanden N.v.t. Nee 6 maanden Nee 15% Volledige bedrag 80% van de overwaarde van de huidige woning. Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Onbekend Nee Nee Voor 1992: minimaal helft looptijd hypotheek Nee Ja soms Nee € 175,000.00 Onbekend Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Ja Nee nvt Nee nvt Nee € 0.00 € 0.00 6 maanden 6 maanden Ja Ja Nee Nee nvt Nee nvt Nee t/m 3 apprtementen Ja 0% N.v.t. € 300.00 N.v.t. Nee Nee Ja - 1% Ja -1% € 75,000.00 Nee Nee 18 maanden 6 maanden Ja Ja € 10,000.00 N.v.t. Nee Nee N.v.t. € 300.00 Ja 300 Onbekend Ja Ja Nee Onbekend 12 maanden 25% 12 maanden 25% 12 maanden 25% N.v.t. Nee 100% 100% 12 maanden 6 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Nee Ja Binnen Europa Nee Nee Nee € 0.00 N.v.t. 80% Verkoopprijs= overwaarde Nee Ja Ja Nee Ja Nee Ja 126 maanden Onbekend Onbekend 6 maanden Onbekend Ja Ja Nee 5% Onbekend 1 Onbekend Nee Nee Ja Onbekend Nee Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Nee 100% Ja Onbekend Onbekend Onbekend 12 maanden Nee Onbekend Ja indien terugschenking Nee annuïtaire toetsing Ja Nee Nee Ja Ja Nee Onbekend
Logo Vista Hypotheken Vista Hypotheken Vista Hypotheken 2 weken 3 maanden 3 maanden 3 maanden 9 maanden € 0 € 0 Nee Ja max 40 uur Nee Nee Nee Nee Nee Ja Ja Vista Desktop taxatie Calcasa Nee Nee € 0.00 Dagrente Ja Ja Nee koop-/aannemingssom, kosten van grond, meerwerk, energiebesparende voorzieningen, bouwrente, renteverlies (max 4%), aansluiting op nutsvoorzieningen, kosten van de bouw - verminderd met kosten minderwerk Nee Ja Nee Nee Nee 98% - schuldrest 98% N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 10,000.00 Nee 12 maanden Best. bouw 6/ nieuwb. 12 Ja 10% 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- 1.50% kosten Nee Ja Nee Nee Ja Onbekend Nee Ja Nee € 100,000.00 360 maanden Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. 90% 100% Nee Ja niet agrarisch of met bedrijf Nee Onbekend Ja Ja alleen met aannemer Ja Ja Ja Ja € 500.00 € 0.00 6 maanden 12 maanden Ja Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee 100% € 0.00 € 150.00 N.v.t. Nee Nee Ja Nee -1% € 75,000.00 Ja Nee 18 maanden 12 maanden Ja Ja € 10,000.00 N.v.t. Nee Ja 90% € 150.00 Ja € 150,- Ja € 150,- Nee Ja Ja Ja laagste van afgelopen 3 jaar 12 maanden 25% 12 maanden 25% 12 maanden 25% 50 Nee 100% 106% 6 maanden 18 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja Ja bij een vast contract Nee Ja Ja Ja België of Duitsland Nee Nee Ja afwijkend bij verknging € 0.00 90% - schuldrest + opgeb. waarde N.v.t. Ja Ja Ja Nee Ja Nee Ja 120 maanden N.v.t. N.v.t. 6 maanden Ja Ja Ja Nee 5% 7 5 Ja Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Ja Nee Nee Geen GAP op LTV, regulier beleid. Nee Nee Ja Nee 6 maanden 6-12 Nee Nee Nee Nee annuïtaire toetsing Ja Nee Ja minimaal 2% Ja minimaal 2% Ja Nee Nee
Logo Woonfonds Woonfonds Comfort Lijn 4 maanden 4 maanden 5 maanden 5 maanden Ja Onder voorwaarden Ja Onder voorwaarden Nee Ja Onder voorwaarden Nee Onbekend Onbekend Ja Nee Ja € 0.00 Nee Koop-/aannemingssom plus koopprijs grond, afkoopprijs erfpacht, bouwrente, kosten meerwerk, kosten energiebesparende voorzieningen, renteverlies bouwperiode, kosten aansluiting nutsvoorzieningen, kosten van de bouw. Ja Ja Nee Nee Onder voorwaarden 100% - schuldrest - verkoopkosten 90% - schuldrest N.v.t. 12 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Onbekend 15% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Na RVP Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Ja Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend € 0.00 0% 9 maanden 9 maanden Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 100% € 0.00 € 0.00 Onbekend Nee Nee Ja Ja - 1% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend propose 25% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 110% 106% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Woonfonds Woonfonds Woningverhuur Hypotheek 2 weken 4 maanden 4 maanden 5 maanden 5 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Ja min. 70% uit arbeid propose max 40 uur Nee Ja minimaal 1 jaar Nee Nee Ja Ja Ja Nee Nee € 0.00 Dagrente Nee Nee Nee De getaxeerde marktwaarde in verhuurde staat. Deze dient te blijken uit een nieuwbouwtaxatie + indien clausule voor verhoging bouwkosten: dit mag max 5% zijn en aantoonbaar uit eigen middelen voldaan kunnen worden propose Ja Ja Nee Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 15% Niet mogelijk Niet mogelijk Nee Nee Onbekend Nee Onbekend Nee Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend propose Zonder agrarische bestemming Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee N.v.t. € 0.00 0% 9 maanden 9 maanden Ja Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend propose Onbekend 80% € 0.00 € 0.00 Onbekend Ja Ja Nee Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja max. 25% Onbekend Onbekend 12 maanden 12 maanden 12 maanden 40 Onbekend 80% 80% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja binnen 6m en zonder proeftijd Ja Onbekend Nee Onbekend Onbekend Nee Nee Nee N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja 120 maanden Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Ja Nee 25% 24.99% Onbekend 5 Nee Ja Nee propose Ja Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Ja Nee 100% Ja Onbekend Ja voorbespreken Ja voorbespreken Onbekend Onbekend Onbekend Ja indien terugschenking Onbekend Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja
Logo Woonfonds Woonfonds Woongenot Hypotheek 2 weken 4 maanden 4 maanden 5 maanden 5 maanden 0,25% van het hypotheekbedrag per maand 0,25% van het hypotheekbedrag per maand Ja min 70% uit arbeid propose max 40 uur Nee propose minimaal 1 jaar Nee Nee Nee Ja propose appartementen Ja Nee € 0.00 Offerterente Ja Ja Nee Koop-/aannemingssom plus koopprijs grond, afkoopprijs erfpacht, bouwrente, kosten meerwerk, kosten energiebesparende voorzieningen, renteverlies bouwperiode, kosten aansluiting nutsvoorzieningen, kosten van de bouw + indien clausule voor verhoging bouwkosten: dit mag max 5% zijn en aantoonbaar uit eigen middelen voldaan kunnen worden Ja Ja Nee Nee propose 40% winkel/ 60% wonen 100% - schuldrest - verkoopkosten 90% - schuldrest N.v.t. 12 maanden 24 maanden € 0.00 Nee 12 maanden Nee 15% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld Verkoopprijs -/- restschuld -/- kosten Nee Ja Ja Nee Ja (max 106% KS) Nee Ja beperkt Onbekend Nee Onbekend Onbekend Ja Nee gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring N.v.t. N.v.t. N.v.t. Onbekend propose Zonder agrarische bestemming Nee Nee nvt Onbekend Onbekend Ja Onbekend Nee Ja € 0.00 0% 9 maanden 9 maanden Ja Onbekend Ja soms Onbekend Onbekend Nee propose t/m 3 apprtementen Nee 100% € 0.00 € 0.00 N.v.t. Nee Ja Ja Nee - 1% € 25,000.00 Nee Ja 24 maanden N.v.t. Ja Ja Onbekend N.v.t. Nee Ja N.v.t. Onbekend Nee Nee Ja 25% Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee 110% geen zuivere oversluiting 106% 12 maanden N.v.t. nee € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja bij een vast contract Ja binnen 6m zonder proeftijd Nee Ja Ja Nee Onbekend Ja Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Ja soms Ja Ja Nee Ja Onbekend Onbekend Onbekend Nee Ja bij rentestijging 6 maanden Onbekend Ja Ja Nee 25% 24.99% Onbekend 5 Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Ja Nee Nee Nee Onbekend Onbekend Ja Nee 100% Ja Onbekend propose voorbespreken propose voorbespreken 0 maanden Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend
Logo Woonnu Woonnu Woonnu 14 dagen 3 maanden 6 maanden 6 maanden 6 maanden 0,20% van het hypotheekbedrag per maand. € 0,- Nee Ja max 48 uur Nee Min. 1 jaar Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee € 500.00 Offerterente Ja Ja Ja beheeraanvragen Koop-/ aannemingssom vermeerderd met kosten grond, kosten meerwerk, kosten energiebesparende voorzieningen, bouwrente, renteverlies tijdens bouwperiode, kosten van aansluiting op nutsvoorzieningen, kosten van de bouw verminderd met minderwerk Nee Ja Onbekend Nee Nee 98% - schuldrest 98% - schuldrest N.v.t. 24 maanden 24 maanden € 2,500.00 Nee 12 maanden Ja 10% Volledige bedrag 90% marktwaarde -/- restschuld 98% Verkoopprijs -/- restschuld Nee Ja Nee Nee Ja Onbekend Nee Onbekend Nee € 100,000.00 12 maanden Ja Ja gem. inkomen 3 Jaar | intentieverklaring 100% 90% N.v.t. Nee Onbekend Nee Nee nvt Ja Nee Ja Ja Nee nvt Nee € 500.00 0% niet bij nieuwbouw 9 maanden 12 maanden Ja Nee Ja soms Ja Nee nvt Nee Nee Nee 50% € 0.00 € 250.00 N.v.t. Nee Onbekend Ja Max. 24 maanden Ja Max. 12 maanden € 75,000.00 Nee Nee 24 maanden 12 maanden Ja Ja € 5,000.00 N.v.t. Nee Nee N.v.t. € 250.00 bij tweede hyp. Onbekend Onbekend propose Het inkomen wordt gemaximeerd op de laatste 12 maanden. Als uit de salarisstrook een lager inkomen blijkt dan je verwacht op basis van het UWV verzekeringsbericht, dan dient er met dit lagere inkomen getoetst te worden propose vast, vrij besteedbaar én geldelijk uitgekeerd Ja Structureel (50%) niet-NHG Ja Structureel (50%) niet-NHG 12 maanden 12 maanden 12 maanden 48 Ja soms 100% 106% 12 maanden 12 maanden € 1,000,000.00 € 1,000,000.00 Ja Onbekend Nee Ja Ja Ja België of Duitsland Nee Nee Nee € 0.00 90% - schuldrest N.v.t. Ja soms Onbekend Onbekend Nee Ja Nee Ja 120 maanden Ja bij rentestijging Nee 6 maanden Nee Nee Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Nee Nee 0 maanden Nee Nee Ja Nee 2% hoofdscom Ja Nee Nee Ja Ja Nee Ja